Föreläsare Lärkraft 2019

Bedömning av svårfångade kunskaper

Intervju med Anders Jönsson

Boka din plats på Lärkraft!

Resonemang och argumentation i matte och NO

En av våra främsta betygsforskare, professor Anders Jönsson, kommer till Lärkraft 2019. Han kommer att föreläsa båda dagarna under rubriken ”Att bedöma resonemang och argumentation i matematik och NO”. 

Kan du berätta lite om din föreläsning på Lärkraft?
– Mitt specialområde är ju bedömning och återkoppling och i den här föreläsningen kommer jag att prata om bedömning och återkoppling i relation till elevers argumentation och resonemang i NO och matematik.

– När det gäller argumentation i NO, kommer fokus att ligga på vad det är för typ av argumentation som skrivs fram i läroplanen, så kallad ”socio-scientific argumentation”, hur man kan locka fram elevers kunskaper samt hur man kan hjälpa eleverna att utveckla sin argumentation.

– För att stödja elevernas utveckling av resonemang i matematik kommer jag främst att prata om återkopplingens roll. I båda fallen kommer jag att visa på exempel från svenska studier, men också resultat från internationell forskning.

Vad menar du med ”svårfångade kunskaper”? 

– Kunskaper kan vara ”svårfångade” på flera olika sätt, men det är generellt svårare att bedöma uppgifter som inte har ett rätt svar, vilket är typiskt för uppgifter som kräver argumentation och resonemang. Här måste bedömningen fokusera på vilka kvaliteter som finns i elevernas argumentation och resonemang, tillsammans med vad som är rätt eller fel. 

– Ytterligare en svårighet med just argumentation och resonemang är att elevernas kunskaper kan vara svårare att ”locka fram”, vilket innebär att det även är avgörande vilken typ av uppgifter som eleverna får arbeta med.  

Du kommer också ta upp sambedömning som en strategi för att stödja såväl formativ som likvärdig bedömning. Vilka fördelar ser du med sambedömning?

– Genom att vi som lärare gemensamt diskuterar styrkor och utvecklingsmöjligheter i elevernas prestationer, kan sambedömning hjälpa oss med att få syn på kvaliteter i elevernas prestationer, vilket är grunden i såväl summativ som formativ bedömning. Vi kan alltså, med stöd i sambedömning, både bredda och skärpa vår bedömning. Genom att dessutom diskutera hur bedömningen kan kommuniceras till eleverna och/eller påverka vår fortsatta undervisning, kan sambedömningen hjälpa oss att utveckla den formativa bedömningen.
 


Krafttag för likvärdig betygsättning

Ny rapport från skolverket visar att skillnaderna i betygsättning mellan olika skolor i Sverige är fortsatt stora. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå rättvisa betyg med dagens betygsystem. 
”Så länge det inte finns några nationella riktlinjer för att sätta betyg så kommer lärare sätta betyg på olika sätt. Vi har arbetat med detta under flera år, men har fortfarande inte lyckats åstadkomma en likvärdig betygsättning, vilket signalerar till myndigheterna att nu måste det till någon form av krafttag för att komma tillrätta med detta”, menar Anders Jönsson i en intervju för P4 Kristianstad 6 mars 2019. 


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Anders Jönsson

Anders Jönsson är professor i didaktik, med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik, vid Högskolan Kristianstad. Han har tidigare medverkat i konstruktionen för nationella prov i NO-ämnen för årskurs 6 samt bedriver forskning om bland annat bedömning, återkoppling och elevers motivation i matematik och NO-ämnen. 

 Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.