Läs våra tidningar kostnadsfritt!

Just nu är det extra tufft i både förskola, skola och äldreomsorg. Som ett litet stöd på vägen kan du nu läsa de senaste numren av Förskoletidningen, Grundskoletidningen och Tidningen Äldreomsorg kostnadsfritt.

Förskoletidningen nummer 2 2020

Förskoletidningen

Vi vet att det kan vara extra tufft just nu med både oro och hög frånvaro bland både barn och personal. För att tillgängliggöra kompetensutveckling för alla, både för er som är på jobbet och för er som just nu är hemma, och ge er en stund att tänka på annat öppnar vi nu upp det nya numret av Förskoletidningen och ger er alla tillgång till intressanta och lärorika artiklar.

Tema för nummer 2 2020 är Jämlik och jämställd. Läs bland annat om rätten att få vara sig själv: "Jämställdhet och demokrati kan kännas som stora ord. De riskerar att hamna i diverse planer snarare än i verksamheten. Men låt oss motiveras av barnen, de som med din hjälp kan få fler möjligheter och bli trygga medskapare av framtiden. För det är precis vad demokrati och jämställdhet handlar om."

Läs numret på Förskoletidningen.se

Grundskoletidningen nummer 2 2020

Grundskoletidningen

Från en dag till en annan står många lärare inför en ny situation. Fler elever än vanligt är hemma och förberedelser pågår för att kunna hantera undervisning på distans, något som gymnasielärarna redan kastats in i.

För att ge dig och dina kollegor nya, intressanta infallsvinklar på digitalisering bjuder vi nu på alla artiklar ur det senaste numret av Grundskoletidningen, där temat är AI och skolan.

Hur kan AI och digital teknik utnyttjas i situationer när vi inte kan ses? 

Läs reportaget från en skola som tagit digitaliseringen ett steg längre och en intervju med Jannie Jeppesen som sätter fingret på vad AI kan betyda för samhället och skolan.

Läs mer på Grundskoletidningen.se

Tidningen Äldreomsorg nummer 1 2020

Tidningen Äldreomsorg

Vi vet att det är ovanligt tufft just nu inom äldreomsorgen, med oro, besöksförbud, hög sjukfrånvaro och personalbrist. Just då är inspiration och kompetensutveckling extra viktigt och därför öppnar vi alla artiklar i senaste numret på webben.  Då får alla inom äldreomsorgen tillgång till tidningen och möjligheten att för en stund tänka på något annat och hämta lite ny kraft.

Nummer 1 2020 har temat Demens. Tidningen innehåller bland annat artikeln Forskning söker gåtans lösning, om att världens länder uppmanas att satsa mer pengar på forskning om hjärnan och kognitiva störningar, och Professor med koll på BOOMERS - en intervju med Ingmar Skoog, en av landets ledande forskare på åldrandet.

Gå till TidningenÄldreomsorg.se