Konferens

Värna barns lekstyrka - Kvällsföreläsning

Kvällens föreläsare: Margareta Öhman

Kvällsföreläsning: Värna barns lekstyrka

Kvällsföreläsningen Värna barns lekstyrka genomfördes i mars 2019. Välkommen igen vid nästa tillfälle!

Lek är viktig för sin egen skull, för att skapa må bra-känslor och upplevelser av kompetens och kontroll hos barnen. Det barn lär sig av att leka går inte att mäta, men är av stor betydelse ändå. Författaren Margareta Öhman, leg. psykolog och familjeterapeut, har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv till den viktiga leken.

I denna kvällsföreläsning, som bygger på Margaretas Öhmans nya bok Värna barns lekstyrka, får du lära dig mer om lekutveckling ur ett nytt perspektiv och om de vuxnas ansvar. Barn äger sin lek men vuxna som arbetar med barn måste förstå vad som krävs av dem för att kunna hjälpa och stötta så att leken verkligen blir så utvecklande som vi tänker att den är. Margareta använder begreppet lekstyrka, som omfattar flera olika aspekter på vad som krävs för att leka.

I den omarbetade läroplanen för förskolan betonas att lekandet har ett egenvärde i sig och ska ha en central plats i utbildningen.

En inspirerande föreläsning om den viktiga leken!

Ur innehållet:

  • Få kunskap om lekandets betydelse för barns välbefinnande, lekandets egenvärde och hur detta kan relateras till lärande,
  • Få nya begrepp för vad som egentligen sker under lekande och hur vi balanserar mellan lek som ett sätt att lära och lek som ett sätt att vara,
  • Få tips och redskap på hur accepterande lekklimat och utmanande och lärorika lekmiljöer kan utvecklas. Hur kan vi stötta varje barns personliga lekstyrka?
  • Är leken en mellanaktivitet eller kärnan i vår verksamhet? Vi analyserar vår syn på lek och hur detta påverkar vårt val av position i förhållande till lekandet – som närvarotör, medlekare eller iscensättare.

Kvällens föreläsare: Margareta Öhman
Margareta Öhman är leg. psykolog och familjeterapeut. Hon har lång erfarenhet av att handleda personal och föräldrar inom förskola. Hon är författare till flera populära böcker om relationsarbete i förskolan. Margaretas nya bok Värna barns lekstyrka ges ut av Gothia Fortbildning i januari 2019. 

Intresserad av kvällsföreläsningen Värna barns lekstyrka?
Prenumerera i så fall på vårt nyhetsbrev, så uppdaterar vi dig med mer information så snart ett nytt datum är bestämt.

 

FAKTA

Kvällsföreläsningen Värna barns lekstyrka genomfördes  i mars 2019. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670