Konferens
Nyhet

Sfi i fokus - ny chans 14 mars 2019 - Konferens

Språkundervisning för arbete och samhällsliv

Konferensen Sfi i fokus – ny chans 2019

Språkundervisning för arbete och samhällsliv

Denna upplaga av Sfi i fokus fokuserar på en språkutvecklande undervisning som utgår från erfarenheter av arbetsliv, yrkespraktik och omgivande samhällsfunktioner. Du får idéer för en mer individualiserad undervisning och konkreta metoder som stöttar dina elever i att utveckla ett fungerande språk för viktiga sociala sammanhang, inte minst i arbetslivet. Du får också veta mer om hur aktuella reformer påverkar möjligheterna att kombinera sfi med praktik, yrkesutbildning och andra aktiviteter.

Säkra din plats i dag. Varmt välkommen!


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #sfiifokus


FAKTA

Datum: 14 mars 2019.

Plats: Hotel Birger Jarl, konferensentré från Birger Jarlsgatan 61 A i Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Orange knapp - till anmälan: konferensen Sfi i fokus - ny chans 2019Gå 4 betala för 3: 3990 kr per person exkl. moms. Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Sfi i fokus? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på konferensen Sfi i fokus – ny chans 2019

Välkommen med din anmälan!

 • 09:00 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Gothia Fortbildning och moderator Fredrik Harstad inleder konferensen

  Sfi för individer

  Våren 2018 slog Skolinspektionen fast att sfi-undervisningen behöver bli mer individanpassad. Många sfi-skolor klarar inte att tillgodose elevernas skiftande behov och ge dem kunskapsutvecklande utmaningar. Istället möter eleverna standardiserade lektionsupplägg som sällan utgår från det de redan kan. Så hur kan man göra istället? Vad kännetecknar en individanpassad undervisning? Med utgångspunkt i aktuella reformer, bland annat sådana som ska göra det lättare att kombinera sfi med praktik, yrkesutbildning och andra aktiviteter, ger föreläsningen exempel på hur undervisningen kan individualiseras.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 10:30.

  Fredrik Harstad - Gothia Fortbildning
  FREDRIK HARSTAD
  Pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg, samt föreläsare och författare. Han är engagerad i Skolverkets arbete med ämnesplaner för bland annat sfi och har skrivit flera läromedel för sfi, svenska och svenska som andraspråk. 2018 blev han vinnare av läromedelspriset Lärkan i kategorin gymnasium.
 • 10:40 Yrkesutbildning med språkutvecklande fokus

  För att kunna arbeta inom vårdsektorn krävs inte enbart yrkeskunskaper. Man ska också kunna kommunicera med patienter och kolleger, förstå dokumentation, själv dokumentera och rapportera men också småprata på rasten! Föreläsningen beskriver hur forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt omsätts till konkreta strategier för en undervisning som kopplar till yrkesvardagen som vårdbiträde och undersköterska. Du får tips på hur undervisningen kan planeras och genomföras så att eleverna utvecklar ett språk för vardag och arbetsliv.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 11:30.

  Anna Petersson - Gothia Fortbildning
  ANNA PETERSSON
  Anna Petersson har bakgrund som undersköterska och har bland annat arbetat på vårdcentral och med vårdtagare med psykiska funktionsvariationer. Hon har läst svenska som andraspråk och gått yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Idag är Anna vårdlärare på ABF Vux där majoriteten av hennes vuxna elever har svenska som andraspråk.
 • 11:45 Språkutvecklande yrkesfokus

  Hur kan sfi kombineras med yrkeskurser och andra kurser på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen? Vilka modeller finns och vad krävs för att utbildningen ska bli språk- och kunskapsutvecklande?

  De här frågorna undersöktes under våren 2018 i en studie på uppdrag av Skolverket. Fem olika verksamheter studerades genom lektionsobservationer och inspelning av lärares instruktioner och återkopplingar samt i intervjuer med lärare och skolledare. Föreläsningen redogör för några av de resultat som projektgruppen ställt samman. Den syftar till att belysa goda exempel som ger inspiration och förståelse för som vad som på olika nivåer krävs för att liknande samarbeten ska lyckas med att utveckla språk och yrkeskunskaper.

  Ingrid Henning Loeb - Gothia Fortbildning
  INGRID HENNING LOEB
  Docent vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hennes forskning om lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram i gymnasieskolan och yrkesutbildning har alltmer riktat in sig på språkets roll för elevernas studieresultat. Under 2018 har hon varit koordinator för det Skolverksprojekt som föreläsningen redogör för.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:30 Fånga den muntliga färdigheten

  Kursplanen i sfi lyfter fram förmågan att kommunicera i vardagliga sammanhang med anpassning till syfte och mottagare. Men vad krävs för att våra sfi-elever ska kunna utveckla den muntliga färdighet som behövs för att kunna delta i tillvarons många samtal, i vardags-, samhälls- och arbetsliv? Föreläsningen vill öka den språkliga medvetenheten kring vad som krävs för att kunna tala på ett sätt som gör oss delaktiga i sociala sammanhang. Utifrån aktuell forskning om arbetsplatskommunikation, samtalsanalys, andraspråksanvändning och samtalsexempel beskriver föreläsningen hur sfi-lärare kan arbeta med utveckling och bedömning av muntlig färdighet.

  Maria Rydell - Gothia Fortbildning
  MARIA RYDELL
  Maria Rydell arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och undervisar i bedömning i svenska som andraspråk. Hon har bland annat arbetat som sfi-lärare och provkonstruktör i nationella slutprov för utbildning i sfi och varit med om att ta fram Skolverkets bedömningsstöd ”Bygga svenska”. I september 2018 disputerade hon på en avhandling med särskilt fokus på muntlig färdighet inom sfi.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna

  Fika och mingel!

 • 15:00 Lyssna till uttalet

  Alla behöver vi tillgång till ett talspråk som ger smidig och entydig muntlig kommunikation. För att kunna umgås i sociala sammanhang, inte minst på jobbet, behöver vi ett uttal som inte kräver att den vi möter måste anstränga sig för att förstå vad vi säger. För att få till det behöver vi behärska språkljuden, sambandet mellan betoning och längd samt olika konsonantkombinationer. Föreläsningen ger en kort teoretisk bakgrund till begreppen perception och produktion samt en mängd konkreta tips på övningar med aktivt lyssnande för en uttalsundervisning med fokus på svenska uttalsdrag som är viktiga för begripligheten.

  Bosse Thorén - Gothia Fortbildning
  BOSSE THORÉN
  Bosse Thorén är fil. dr i fonetik och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst. Han har föreläst och skrivit läromedel om uttalsundervisning sedan 1980-talet, forskat om svensk prosodi i ett andraspråksperspektiv, samt skrivit boken "Svensk fonetik för andraspråksundervisningen".
 • 16:00 – 16:10 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Talare på konferensen Sfi i fokus – ny chans 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer. Välkommen med din anmälan!

Fredrik Harstad - Gothia Fortbildning

Fredrik Harstad är pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning i Göteborg, samt föreläsare och författare. Han är engagerad i Skolverkets arbete med ämnesplaner för bland annat sfi och har skrivit flera läromedel för sfi, svenska och svenska som andraspråk. 2018 blev han vinnare av läromedelspriset Lärkan i kategorin gymnasium.

Pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare Fredrik Harstad

Anna Petersson - Gothia Fortbildning

Anna Petersson har bakgrund som undersköterska och har bland annat arbetat på vårdcentral och med vårdtagare med psykiska funktionsvariationer. Hon har läst svenska som andraspråk och gått yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. I dag är Anna vårdlärare på ABF Vux där majoriteten av hennes vuxna elever har svenska som andraspråk.

Vårdlärare Anna Petersson

Ingrid Henning Loeb - Gothia Fortbildning

Ingrid Henning Loeb är docent vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hennes forskning om lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram i gymnasieskolan och yrkesutbildning har alltmer riktat in sig på språkets roll för elevernas studieresultat. Under 2018 har hon varit koordinator för det Skolverksprojekt som föreläsningen redogör för.

Docent, Göteborgs universitet Ingrid Henning Loeb

Maria Rydell - Gothia Fortbildning

Maria Rydell arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och undervisar i bedömning i svenska som andraspråk. Hon har bland annat arbetat som sfi-lärare och provkonstruktör i nationella slutprov för utbildning i sfi och varit med om att ta fram Skolverkets bedömningsstöd ”Bygga svenska”. I september 2018 disputerade hon på en avhandling med särskilt fokus på muntlig färdighet inom sfi.

Universitetslektor, Stockholms universitet Maria Rydell

Bosse Thorén - Gothia Fortbildning

Bosse Thorén är fil. dr i fonetik och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst. Han har föreläst och skrivit läromedel om uttalsundervisning sedan 1980-talet, forskat om svensk prosodi i ett andraspråksperspektiv, samt skrivit boken "Svensk fonetik för andraspråksundervisningen".

Fil. dr i fonetik, universitetslektor i svenska som andraspråk Bosse Thorén