Konferens

Sfi i fokus - ny chans 3 april 2017 - Konferens

Sfi i fokus – ny chans 3 april 2017

Vad krävs när sfi-verksamheten växer?

Antalet sfi-elever ökar samtidigt som verksamheten ständigt förändras och utvecklas. Det kräver ännu mer av både dig som sfi-lärare och av sfi-verksamheten.

Därför har vi samlat erfarna lärare och forskare under konferensen Sfi i fokus. De ger dig den kunskap du behöver för att möta nya krav och utmaningar. Du får metoder att utveckla din lärarskicklighet och praktiska råd om hur du kan lägga upp dina lektioner för att ge dina elever en så bra och individualiserad undervisning som möjligt.

Det här är till större delen en repris på konferensen som genomfördes hösten 2016. På grund av väldigt stort intresse arrangerar vi den igen våren 2017. Säkra din plats i dag!

Välkommen med din anmälan! Säkra din plats i dag:

Under dagen presenteras flera sätt att arbeta språkutvecklande med föreläsare som alla har erfarenhet av att möta och undervisa sfi-elever. Du får ta del av hur aktuella reformer påverkar din sfi-vardag och får konkreta verktyg som stöttar eleverna i att hitta rätt svenskt uttal. Du får ta del av digitala resurser för språkutveckling som sker i samspel och veta mer om hur det flippade klassrummet ger återkoppling och individanpassning. Dessutom får du ökad kunskap om reaktioner att ge akt på hos elever som bär på traumatiska upplevelser.  
 
Avslutningsvis så får du ta del av en föreläsning om vad som skickliga lärare gör för att få såväl grupper som individer att utvecklas maximalt med många exempel på konkreta metoder för tydlighet, struktur och arbetsro i ditt sfi-klassrum.
 

Frågor? Ring 08-462 26 70 eller skicka mejl till anmalan@gothiafortbildning.se.

Vill du ställa ut på Sfi i fokus? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se / tel: 073-375 90 36.

FAKTA

Datum : Måndag 3 april 2017 kl. 09.30–16.40 (kaffe serveras från 08.30).

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 2 990 kr per person exkl. moms.

Gå 4 för 3:
Ta med dina kollegor!  Hör av er till Barbro Lundborg för att anmäla er:
Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
Telefon: 08-462 26 70

Program

2016 ser ut att bli händelserikt för dig som sfi-lärare. Kursplanen revideras, nya stödmaterial tas fram och det digitala perspektivet förstärks i skolans styrdokument. Samtidigt förväntas antalet sfi-elever öka på många håll i landet. Hur påverkar det din yrkesroll? Hur ska du lägga upp undervisningen för att ge de nya eleverna en så bra utbildning som möjligt? Och vilken roll har sfi-utbildningen i det viktiga integrationsarbete som det svenska samhället står inför?

talare

Fredrik Harstad

Forskning pekar mot att 20 till 30 procent av de flyktingar som kommer till Sverige lider av posttraumatiskt stressyndrom. Vad innebär det att vara psykiskt traumatiserad? Vad får det för konsekvenser för psykiskt, fysiskt och socialt fungerande? För språkinlärning? Vad finns det för behandling för att bli frisk? Och vad är möjligt att göra i vardagen och för att underlätta undervisningssituationen utan att kalla det behandling?

talare

Fredrik Garpe

Hur gör man det långa svenska U-ljudet och hur skiljer man det från O eller Y? Varför dubbeltecknas bokstaven T i matte men inte i matematik, och vad har det med uttal att göra?

Att svårigheter med uttalet ställer till det för talare och lyssnare är de flesta medvetna om. Men vilka uttalsdrag är viktiga för begripligheten och vad bör man satsa på i uttalsundervisningen? Föreläsningen beskrev verktyg som stöttar eleverna i att hitta ett lättförståeligt svenskt uttal. Den innehöll exempel på lektionsupplägg och konkreta övningar som hjälper eleverna att forma svenska språkljud och hitta rätt betoning i ord och meningar. Vi fick ta del av visuella modeller, handgester och bilder som kan användas i klassrummet, oavsett elevernas nivå i andraspråksinlärningen.

 

talare

Liv Linjer Fridefors

Utbildningen i svenska för invandrare syftar till att vuxna invandrare ska erbjudas undervisning i grundläggande kunskaper i svenska språket. Oavsett om eleven har läs- och skrivvana eller har ett annat skriftspråk ska undervisningen skapa möjligheter för att eleven ska utveckla ett tal- och skriftspråk på svenska. Hur kan olika kommunikativa uttrycksformer samspela för att erbjuda elever grundläggande läsa- och skriftspråksinlärning. Hur kan man använda sig av digitala verktyg och webbresurser för att vuxna personer ska kunna utveckla ett funktionellt andraspråk? I föreläsningen gavs praktiska exempel på hur man kan kombinera språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser.

talare

Hülya Basaran

Vad är det som skickliga lärare gör för att få såväl grupper som individer att utvecklas maximalt?

John Steinberg har ägnat ett helt yrkesliv åt att studera hur skickliga lärare gör när de lyckas som bäst. Dessutom är han själv en produkt av sfi-undervisning och har en stark känsla för denna viktiga verksamhet. John visade hur den icke-verbala kommunikationen påverkar ledarskapet och gav många exempel på konkreta metoder för att skapa tydlighet, struktur och arbetsro. John gick igenom de sex olika faserna i en normal ”lektion” – fallgropar och möjligheter. 

Föreläsningen gav många konkreta tips kring till exempel röstvariation, gester, att skapa dialog och att handleda elever. 

talare

John Steinberg

Talare

Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning. Just nu aktuell med en ny bok om sfi-undervisning och har tidigare skrivit flera läromedel för sfi, senast Ingång (Gleerups), ett läromedel för sfi-utbildningens studieväg 2.

Pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning

Fredrik Harstad

Fredrik Garpe är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och verksamhetschef på Kris- och traumacentrum i Stockholm, en verksamhet som funnits i 24 år och som i dagsläget tar emot över 600 patienter om året i traumafokuserad psykoterapi.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Fredrik Garpe

Liv Linjer Fridefors är legitimerad logoped och har vidareutbildat sig inom svenska som andraspråk. Hon möter nyanlända elever på gymnasieskolans språkintroduktion, språkundervisar på ett asylboende och föreläser om praktisk uttalsundervisning.

Logoped

Liv Linjer Fridefors

Hülya Basaran arbetar som utvecklingslärare i Trollhättans Stad och förstelärare på mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan. Hon är också aktuell som författare med boken Nyanlända elever i mitt klassrum- Språkutveckling med digitala resurser och har en bakgrund som sfi-lärare.

Utvecklingslärare

Hülya Basaran

John Steinberg är fil. dr i pedagogik, fd rektor och författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. I dag är han konsult och föreläsare. Han har bland annat skrivit boken Lärarskicklighet – Metoder för framgångsrikt ledarskap och skapat webbutbildningen Lärarskicklighet: 59 färdigheter tillsammans med Gothia Fortbildning.

Fil. dr i pedagogik

John Steinberg

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg