Rikskonferens för familjedaghem

Denna konferens genomfördes senast i maj 2017. Välkomna åter vid nästa tillfälle!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Rikskonferens för familjedaghem

Rikskonferens för familjedaghem – Sveriges största konferens för familjedaghem – genomfördes senast i maj 2017. Då fokuserade vi på språkutveckling. Vad krävs för att barn ska kunna bygga ett rikt ordförråd? Hur vet du när ett barn har svårt att utveckla sitt språk?

Under två dagar samlade vi kunniga och erfarna föreläsare med erfarenhet av familjedaghemsverksamhet.

Vi lyfte hur barns språk utvecklas och när vi bör vara extra uppmärksamma. Besökarna fick konkreta verktyg för hur man skapar en rolig och språkutvecklande vardag som utgår från barnen. Vi fick veta mer om hur ett tillitsfullt samspel kan stötta utvecklingen och hur musik, rörelse och rytm kan bidra till glädjen att uttrycka sig.

Rikskonferens för familjedaghem byter 2018 namn till Pedagogisk omsorg i fokus - Familjedaghem 2018. Konferensen ger dig handfasta tips, inspiration och nya insikter för att utveckla din verksamhet. Välkommen 31 maj–1 juni!

Citat från tidigare deltagare:

  • "Alla föreläsningar var intressanta och givande!"
  • "Bra föreläsare, roligt när de hela tiden vänder sig direkt till familjedaghem."
  • "Så mycket nytänk och föreläsarna helt underbara."
  • "Den är alltid lika inspirerande tycker jag lika intressant varje år man blir peppad."
  • "God mat, bra service, bra föreläsare."
     

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #familjedaghem

FAKTA

Nu är datum bestämt för 2018! Boka redan nu in 31 maj–1 juni. Välkommen!

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Hör av dig till Barbro när du vill boka din plats eller har frågor om konferensen:

Kontaktperson Rikskonferens för familjedaghem - Barbro Lundborg

Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Telefon: 08-462 26 70

Vill du ställa ut på Rikskonferens för familjedaghem? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Telefon: 073-375 90 36

 

Program dag 1

Konferensen Rikskonferens för familjedaghem genomfördes senast i maj 2017. Läs mer nedan om de föreläsningar som genomfördes då. Välkomna åter vid nästa tillfälle: 31 maj–1 juni 2018.

Eva Selin, redaktör, Gothia Fortbildning, inledde.

 

Redaktör, Gothia Fortbildning

Eva Selin

Hur utvecklas barns språk och när bör vi vara extra uppmärksamma?

En föreläsning om hur barn tillägnar sig språk genom kommunikation och samspel, även i leken. Vi fick veta mer om vilka förutsättningar som krävs för att barn ska kunna bygga ordförråd och annat som skapar meningsfulla meningar. Det handlade om viktiga färdigheter som gör oss förstådda men också om att själv kunna förstå sin omgivning.

Föreläsningen utgick från barns verklighet och gav i ord och bild exempel på språkskapande situationer.

leg. logoped

Catarina Sjöberg

Hur skapar du utvecklingssamtal där föräldrar och barn är delaktiga på riktigt?

Tango för tre är en metod som fokuserar på det enskilda barnets utveckling i samtal med föräldrarna, där barnets röst blir hörd. Metoden gör det möjligt för dagbarnvårdare att tillsammans med barnet fokusera på och dokumentera utveckling och lärdomar med utgångspunkt i vardagen. Barnet deltar och är med i förberedelserna av ett utvecklingssamtal som handlar om lärande och inte om beteende. Det ger möjlighet att tillsammans fundera på vilket nästa steg som bäst möter barnets förutsättningar.

psykolog, föreläsare och författare

Leif Strandberg

Hur får vi till en rolig och språkutvecklande vardag som utgår från barnen?

Omkring 15 procent av alla barn i förskoleåldern kan ha svårt att ta till sig omgivningens språkliga stimuli. Då blir det extra viktigt att utgå från barnets nivå i ett roligt och tryggt vardagligt sammanhang tillsammans med andra. Här fick vi många idéer för hur man på ett lustfyllt sätt kan få barnen att öva på sådant de kan tycka är svårt. Det handlade om enkla lekar och övningar som inte kräver något särskilt material och som går lika bra att göra inne som ute, med ett enskilt barn eller tillsammans i barngruppen.

leg. logoped

Catarina Sjöberg

Trygg kontakt i tillitsfullt samspel med en lyhörd och närvarande vuxen avgör hur de yngsta barnen kan utveckla sin kompetens i familjedaghemmet. Här fick vi veta mer om hur man gör för att bli den positiva samspels- och lekpartner som barnet behöver för att bli trygg i vardagens många utvecklande upplevelser. Det handlade om viktiga anknytningsrelationer och hur man gör för att läsa av det lilla barnets många sätt att uttrycka och signalera känslor, önskningar och behov. Vad händer i det lilla barnets hjärna i den växelverkan av känslor som uppstår när ni bygger trygga relationer med varandra?

leg. psykolog inom förskola och skola

Margareta Öhman

Program dag 2

För en del barn rymmer rutinsituationer med samvaro och lek stora utmaningar med konflikter som följd. För andra kan liknande upplevelser bli en källa till frustrerad ilska som i värsta fall eskalerar så att barnet förlorar kontrollen över sig själv i våldsamma utbrott. Att som vuxen kunna hantera och förebygga sådana situationer bidrar till det lugn som alla i verksamheten behöver. Vi fick veta mer om hur frustration, ilska och självstyrning hör ihop liksom hur vår egen affekt kan smitta av sig på barnen. Vi fick konkreta råd och verktyg för hur man behåller initiativet genom att förebygga utagerande beteenden men också hur vi steg för steg kan agera när utbrottet är ett faktum.

psykolog

David Edfelt

Behöver du inspiration till sångsamlingen där barn i olika åldrar leker, sjunger, lär och rör sig tillsammans? Den här föreläsningen bjöd på kreativa, lättsamt underfundiga och framför allt ”rörliga” låtskatter där barnen inspireras att uttrycka sig med både rösten och kroppen. Vi fick ta del av tio låtar med tempo och rytm, skutt och skratt, dans och sång där barnen av bara farten övar grov- och finmotorik, provar ord, begrepp, rim, motsatser, färger och nonsensljud. Det handlade om att uttrycka sig med alla till buds stående medel för ett rikt språk som inte alltid handlar om att prata eller sjunga så att andra hör.

RYTMIK- OCH CELLOPEDAGOG

Ulrika Lorentzi

Talare

Klicka på respektive bild för att läsa mer om de talare som föreläste på konferensen Rikskonferens för familjedaghem i maj 2017. Välkomna åter vid nästa tillfälle: 31 maj–1 juni 2018.

Catarina Sjöberg är leg. logoped och samverkanslogoped för barnhälsovården i Halland med lång erfarenhet av barns språkutveckling. 2016 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stamningsföreningen.

Leg. logoped

Catarina Sjöberg

Leif Strandberg är psykolog, föreläsare och författare med 40 års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolor. Han har bland annat skrivit Vygotskij, barnen och jag, Studentlitteratur 2014, och Läroplanen, barnen och jag, Studentlitteratur 2016.

Psykolog, föreläsare och författare

Leif Strandberg

Margareta Öhman är leg. psykolog inom förskola och skola där hon föreläser, handleder och fortbildar. Hon skriver artiklar och böcker och gav senast ut boken Samspelsbar och samtalsklar!, Liber 2016.

Leg. psykolog inom förskola och skola

Margareta Öhman

David Edfelt är psykolog och handleder, utbildar och ger stöd i mötet med barn och unga som utmanar. Han har arbetat som psykolog inom barnpsykiatrin, förskola och skola och undervisar på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Författare till Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden, Gothia Fortbildning 2015.

Psykolog och handledare

David Edfelt

Ulrika Lorentzi är utbildad rytmik- och cellopedagog vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är frilansande musiker som undervisar barn i cello, kontrabas och orkesterspel på Kulturskolan i Lomma. Hon möter barn, föräldrar och dagbarnvårdare i sångsamling på öppna förskolan i Bjärred. Ulrika Lorentzi har också skapat Ulrikas smålåtar som finns utgivna som app.

Rytmik- och cellopedagog

Ulrika Lorentzi

Vill du läsa mer om vårt utbud för dig inom familjedaghem och förskola? Gå till sidan Förskola.

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg