Pedagogisk omsorg i fokus – Familjedaghem

Vår årliga konferens för dagbarnvårdare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Pedagogisk omsorg i fokus – Familjedaghem 2018

Vår årliga konferens för dagbarnvårdare genomfördes senast i maj 2018. Välkommen åter 2019! Läs mer om 2018 års program nedan.

Att arbeta som dagbarnvårdare inom pedagogisk omsorg innebär många fördelar men också utmaningar. Du driver en unik verksamhet under speciella förutsättningar.

Pedagogisk omsorg i fokus – Familjedaghem är en skräddarsydd konferens för dig som dagbarnvårdare och de utmaningar du möter.

Under två dagar får du ny kunskap, praktiska tips och inspiration för ditt arbete i vardagen.

På konferensen 2018 fokuserade vi på bland annat:
• magiska miljöer och flerspråkig förståelse som gynnar språkutvecklingen hos alla barn
• hur du bör agera om du misstänker att ett barn far illa
• hur du stöttar barn som utmanar och även deras föräldrar.

Konferensen hette tidigare Rikskonferens för familjedaghem.

Håll dig uppdaterad!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #pedagogiskomsorg2018


FAKTA

Konferensen Pedagogisk omsorg i fokus – Familjedaghem genomfördes senast i maj 2018. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Pedagogisk omsorg i fokus – Familjedaghem? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-375 90 36

 

program på pedagogisk omsorg i fokus - familjedaghem 2018

Nyfiken? Läs mer nedan om programmet från maj 2018. Välkommen åter 2019!

Torsdag 31 maj 2018

 • 08:30 Kaffe, smörgås och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Välkomna!

  Eva Selin, Gothia Fortbildning, inledde konferensen.

  EVA SELIN
  Redaktör, Gothia Fortbildning
 • 09:45 Barnen som utmanar oss

  Hur kan vi bemöta och förstå barn som ofta hamnar i utmanande situationer? Och hur kan vi prata med föräldrarna om de svårigheter vi ser?

  Några barn tycks oftare än andra hamna i situationer som utmanar såväl dem själva som andra barn och vuxna. Att känna igen sammanhang som skapar svårigheter för en del barn och ha strategier för att hantera såväl dessa situationer som barnens agerande ger en tryggare vardag för alla. Föreläsningen handlade om hur vi kan förstå och stötta barnen i att hantera utmanande situationer men också om hur vi kan känna igen barn i särskilda svårigheter och hur vi pratar med föräldrarna om det vi ser.

  Gunilla Carlsson Kendall - Gothia Fortbildning
  GUNILLA CARLSSON KENDALL
  Leg. psykolog vid Provivus. Hon har arbetat som psykolog inom förskola/skola och med utredningar av barns svårigheter, bland annat på Karolinska sjukhuset Huddinge. Gunilla har skrivit flera böcker om barn med olika svårigheter och arbetar idag med fortbildning för pedagoger.
 • 11:00 Våga se och våga agera

  Hur ser vi och vad gör vi om vi misstänker att barn vi möter blir utsatta för sexuella övergrepp?

  Barn behöver tidigt få förståelse för att de har rätt att vara med och bestämma över sin egen kropp. Ett förebyggande arbete hjälper oss att förstå barns signaler när något är fel men kan också stärka barn att själva förstå och våga berätta. Föreläsningen redde ut vad som menas med sexuella övergrepp och vilka tecken vi bör vara uppmärksamma på. Den tog upp hur anmälningsplikten fungerar, vart man kan vända sig för stöd och råd och hur vi får med föräldrarna i ett förebyggande arbete. Men framför allt handlade det om hur vi kan arbeta med integritetsstärkande övningar som hjälper barnen att sätta gränser och säga ifrån.

  Mina Lingåker - författare Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  MIA LINGÅKER
  Mia är förskollärare och arbetar även som utvecklingsledare på Södra Gårdens förskola i Örebro. Hon har skrivit Våga se signaler på sexuella övergrepp – Vägledning och främjande integritetsarbete, Gothia Fortbildning 2017, och varit drivande i att ta fram riktlinjer för barns integritet som används i flera förskolor i Örebro. Mia är uppvuxen i ett familjedaghem i Kristinehamn då hennes mamma var dagbarnvårdare.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:15 ”Vem släckte lampan”?

  Hur skapar vi en social miljö som fördjupar alla barns språkförståelse? Hur kan vi bygga vidare på de språkliga resurser som flerspråkiga barn har med sig?

  I familjedaghem finns barn från olika sammanhang och kulturella kontexter. När vi skapar en tillåtande och social språkmiljö, såväl inne som ute, där lek och material utgår från barnens egna erfarenheter av språkligt meningsskapande gynnas alla barns språkutveckling. Föreläsningen utgick från ett projekt där pedagoger utvecklat lekstrategier som ger flerspråkiga barn möjligheter att leka med ord, texter, symboler och praktisera dess mening och betydelse. Vi fick också ta del av övningar med konkreta exempel på hur olika barns språkliga resurser blir en tillgång i verksamheten.

  Martina Norling - Gothia Fortbildning
  MARTINA NORLING
  Har arbetat som förskollärare med inriktning mot språk och utomhuspedagogik. Idag är hon forskarassistent i didaktik och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskola vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola.
 • 14:45 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:15 Med naturen som inspiration och lärmiljö

  Vår närmsta utemiljö bjuder på spännande platser med lektåligt material för en samvaro som utgår från barnens nyfikna utforskande. Här finns svängrum för alla åldrar och många möjligheter att ta in omvärlden med alla sinnen. Föreläsningen gav exempel på olika ämnen med teman som via utomhuspedagogikens förhållningssätt tar fasta på naturen som lekplats och lärmiljö. Vi fick göra ett experiment och uppleva några fysikaliska fenomen på väg mot ”goddagpunkten” men också fungera som detektiver för att ta reda på vad som hänt på några mystiska platser, i fantasin och i verkligheten.

  Mats Wejdmark - Gothia Fortbildning
  MATS WEJDMARK
  Naturskolepedagog och föreståndare för Nynäshamns Naturskola som han startade 1988. Naturskolan sprider och utvecklar idéer kring utomhusbaserat lärande och fungerar som resurs för familjedaghem, förskolor och skolor i Nynäshamns kommun. Mats är också medförfattare till flera av böckerna i Att lära in ute-serien som skrivits i samarbete med Naturskoleföreningen och olika naturskolor runt om i Sverige.
 • 16:15 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Fredag 1 juni 2018

 • 09:00 Magiska hinkar, isägg och programmering på recept

  Genom att utgå från barns nyfikenhet och lekfullt vardagsnära experiment lär vi mer om naturvetenskapliga fenomen, teknik och programmering.

  Föreläsningen utgick från material som finns i ett vanligt familjedaghem för teknikprojekt och fysikaliska experiment som ger förståelse för vilka krafter som styr vår tillvaro. Vi fick också veta hur en dator ser ut inuti och prova på enkel programmering enligt stegen i ett recept. Övningar och experiment som presenterades passar för barn i olika åldrar, även för de yngsta. Vi fick också ta del av upplägg för möjliga teman, ett länkskafferi med tips liksom filmklipp samt många idéer för hur man kan jobba vidare med kemiska processer, fysikaliska fenomen och digital teknik.

  Hans Persson - Gothia Fortbildning | © Håkan Målbäck
  HANS PERSSON
  Låg- och mellanstadielärare samt författare till Russinhissen, 2009, och Teknikgrytan, 2011, Hands-On Science Text AB, som inspirerar stora och små att undersöka och experimentera tillsammans. Hans föreläser för pedagoger inom pedagogisk omsorg, förskola och skola runt landet och har erhållit flera pris för sin förmåga att entusiasmera och väcka nyfikenhet för naturvetenskap, matematik och teknik.
 • 11:45 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:00 Berätta med mig! – om magiska språkmiljöer

  Hur skapar vi miljöer som ger språkglädje? Hur gör vi så att alla barn får lust att lära känna nya ord och våga använda dem?

  Föreläsningen utgick från den muntliga berättelsens möjligheter att engagera barn utifrån deras känslor och vardagliga erfarenheter. Det handlar om att skapa upplevelserika situationer med överraskningar, samtal, magiska ögonblick och social samvaro. Men också om att locka fram barnens egna berättelser och skapa språk tillsammans. Vi fick konkreta tips för berättelseskapande som passar alla åldrar med texter, rim, ramsor, böcker och dramatiserade upplevelser. Vi fick också se hur barns berättelser kan prägla familjedaghemmets fysiska miljö.

  Trude Anette Brendeland - Gothia Fortbildning
  TRUDE ANETTE BRENDELAND
  Norsk förskollärare med inriktning mot kulturförmedling och barnkultur. Hon driver Fantasifantasten.no, skriver böcker och håller inspirationskurser. Trude har bland annat varit pedagogisk konsulent i språutvecklande projekt för flerspråkiga barn i Bergen och är särskilt inriktad på att skapa kreativa och språkstimulerande miljöer för barn i familjedaghem och förskola.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Välkommen åter!

Talare på konferensen Pedagogisk omsorg i fokus – Familjedaghem 2018

Klicka på respektive bild för att läsa mer, och varmt välkommen 2019!

Gunilla Carlsson Kendall - Gothia Fortbildning

Gunilla Carlsson Kendall är leg. psykolog vid Provivus. Hon har arbetat som psykolog inom förskola/skola och med utredningar av barns svårigheter, bland annat på Karolinska sjukhuset Huddinge. Gunilla har skrivit flera böcker om barn med olika svårigheter och arbetar idag med fortbildning för pedagoger.

Leg. psykolog Gunilla Carlsson Kendall

Mina Lingåker - författare Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Mia Lingåker är förskollärare och arbetar även som utvecklingsledare på Södra Gårdens förskola i Örebro. Hon har skrivit Våga se signaler på sexuella övergrepp – Vägledning och främjande integritetsarbete, Gothia Fortbildning 2017, och varit drivande i att ta fram riktlinjer för barns integritet som används i flera förskolor i Örebro. Mia är uppvuxen i ett familjedaghem i Kristinehamn då hennes mamma var dagbarnvårdare. Foto av Johanna Norin.

Förskollärare och utvecklingsledare Mia Lingåker

Martina Norling - Gothia Fortbildning

Martina Norling har arbetat som förskollärare med inriktning mot språk och utomhuspedagogik. Idag är hon forskarassistent i didaktik och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskola vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola.

Forskarassistent, universitetslektor och förskollärare Martina Norling

Mats Wejdmark - Gothia Fortbildning

Mats Wejdmark är naturskolepedagog och föreståndare för Nynäshamns Naturskola som han startade 1988. Naturskolan sprider och utvecklar idéer kring utomhusbaserat lärande och fungerar som resurs för familjedaghem, förskolor och skolor i Nynäshamns kommun. Mats är också medförfattare till flera av böckerna i Att lära in ute-serien som skrivits i samarbete med Naturskoleföreningen och olika naturskolor runt om i Sverige.

Naturskolepedagog och föreståndare för Nynäshamns Naturskola Mats Wejdmark

Hans Persson - Gothia Fortbildning | © Håkan Målbäck

Hans Persson är låg- och mellanstadielärare samt författare till Russinhissen, 2009, och Teknikgrytan, 2011, Hands-On Science Text AB, som inspirerar stora och små att undersöka och experimentera tillsammans. Hans föreläser för pedagoger inom pedagogisk omsorg, förskola och skola runt landet och har erhållit flera pris för sin förmåga att entusiasmera och väcka nyfikenhet för naturvetenskap, matematik och teknik. Foto av Håkan Målbäck.

Låg- och mellanstadielärare samt författare Hans Persson

Trude Anette Brendeland - Gothia Fortbildning

Trude Anette Brendeland är norsk förskollärare med inriktning mot kulturförmedling och barnkultur. Hon driver Fantasifantasten.no, skriver böcker och håller inspirationskurser. Trude har bland annat varit pedagogisk konsulent i språutvecklande projekt för flerspråkiga barn i Bergen och är särskilt inriktad på att skapa kreativa och språkstimulerande miljöer för barn i familjedaghem och förskola.

Förskollärare med inriktning mot kulturförmedling och barnkultur Trude Anette Brendeland