Knäcka sociala koden

Så bemöter du beteendesvårigheter

Kursen är tyvärr inställd!

Konflikter och beteendesvårigheter är ofta en utmaning för många som arbetar i skolan. Så hur ska vi bemöta, hjälpa och skapa trygghet och studiero i skolan?

Kursen Knäcka sociala koden ger dig konkreta råd och verktyg för att kunna bemöta elever med beteendesvårigheter och kunskap om hur du kan utveckla ditt sociala ledarskap.

Under kursen får du insikt i BVS-metoden® som har utvecklats i samarbete med hundratals pedagoger och i samtal med elever. BVS, som står för brandsläckaren, vattenkannan och sociala gymmet, är ett konkret verktyg för att systematiskt arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter.

Kursen innehåller fallbeskrivningar och konkreta tips som ger dig möjlighet att granska ditt förhållningssätt och vässa dina verktyg parallellt som du hjälper eleven. Det skapar trygghet och studiero för alla elever och ger dig en bättre arbetssituation.

Kursen ger dig kunskap om:

  • Skolans sociala utmaning: beteendesvårigheter i skolan.
  • När skollagens disciplinära åtgärder inte fungerar: forskning och styrdokument.
  • BVS-metoden® - att arbeta holistiskt men konkret med beteendesvårigheter.
  • Verktyg för att bemöta beteendesvårigheter.

Anmäl dig till en kurs som ger kunskap och verktyg att bemöta elever med beteendesvårigheter och utveckla ditt sociala ledarskap.

Föreläsare
Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare med lång erfarenhet av barn- och ungdomsbehandling. Hans arbete i dag inriktar sig på skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero. Han har utvecklat BVS-metoden® samt driver podcasten ”Knäcka sociala koden!”. Han är också aktuell med boken Knäcka sociala koden på Gothia Fortbildning.

Foto på Jassim av Mikael M Johansson, Berling Media.

FAKTA

Datum: Kursen är tyvärr inställd!

Vill du boka en egen föreläsning Jassim Ahmadi?

Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning