Konferens

Förskoleklass i fokus 2019 - Konferens

Konferensen Förskoleklass i fokus

Hur kan vi skapa en likvärdig utbildning som ger barnen lust att lära? 

Förskoleklassen blev från och med hösten 2018 obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. 

Den här konferensen ger dig som lärare i förskoleklass verktyg och inspiration att utveckla undervisningen inom matematik och teknik. Du får bland annat ta del av de framgångar och utmaningar som skolor i Halmstad kommun har erfarit i införandet av kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken.

Vi ger dig verktyg för hur du kan bli en ännu bättre ledare i klassrummet och hur du på bästa sätt kan skapa likvärdighet i undervisningen för alla elever, även för de med ojämna funktionsförmågor.

Välkommen till Gothia Fortbildnings konferens skräddarsydd för dig som lärare i förskoleklass.

 Anmäl dig till boka tidigt-pris redan nu. Varmt välkommen!


 

Kommentarer från våra deltagare 2018:

 

"Det var mycket intressanta föreläsningar som väckte många tankar och funderingar. Tiden bara flög iväg."


"Kunniga och engagerade föreläsare.
Spännande med så många olika föreläsare under en och samma dag."

"Bra föreläsare, jag fick många idéer. Kul att träffa andra förskollärare från andra delar av landet. "

 


 

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #förskoleklass

 


FAKTA

Konferensen är tyvärr inställd!

Ladda ner programmet som pdf här.

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072

Program förskoleklass i fokus 15 maj 2019

Läs mer om program och föreläsare!

 • 08:45 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel med nya och bekanta kollegor.

 • 09:30 Välkomna!

  Malin Malmström, chefredaktör Förskoletidningen, inleder konferensen.

  Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  MALIN MALMSTRÖM
  Chefredaktör Förskoletidningen
 • 09:40 Kartläggningsmaterial i matematik och språk

  Som ett stöd för att kartlägga förskoleklasselevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet har Skolverket tagit fram materialen Hitta språket och Hitta matematiken. Från och med 1 juli 2019 är dessa obligatoriska att använda.

  Syftet är att tidigt identifiera elever som visar indikationer på att inte klara de kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. För att skapa systematik och kvalitet i det framtida genomförandet har ett antal pilotskolor i Halmstad kommun redan börjat använda materialet.

  I den här föreläsningen får du ta del av vilka utmaningar man har sett och föreläsaren delar med sig av de råd pilotskolorna vill ge till kollegor som nu står i startgroparna för att komma igång

  Erica Eklöf
  Specialpedagog och språkutvecklare på Resurscentrum Kärnhuset och Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Erica handleder och fortbildar pedagoger kring språk, läs- och skrivutveckling samt arbetar med verksamhetsutveckling i både förskola och skola
 • 10.30 Kort paus
 • 10:40 Anpassa för eleven

  I varje förskoleklass finns elever med ojämna förmågor som har svårt att navigera i skolan. Hur kan du underlätta för elever med nedsatt funktionsförmåga eller med en neuropsykiatrisk funktions nedsättning att tillgodogöra sig undervisningen?

  Denna föreläsning ger dig förståelse för hur skoldagen kan upplevas av eleven och hur du kan få syn på vilka miljöer och lärandesituationer som är svårhanterliga. Du får också handfasta tips på hur du kan kompensera vardagen utifrån elevernas ojämna funktionsförmågor och hjälpa eleven att träna och utvecklas

  Anna sjölund
  Beteendevetare och handledare med fördjupning inom neuropsykiatri och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Tillsammans med Lena W Henrikson är hon författare till "Förskolekompassen", "Skolkompassen" och "Vardagskompassen" (Gothia Fortbildning AB).
 • 11:40 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Likvärdigt klassrum

  Vi har alla varit med om magiska stunder i förskoleklassen där allt tycks fungera. Eleverna är engagerade och lär sig. Föräldrarna har förtroende för ditt arbete och som pedagog trivs du med dina uppgifter och ni är generösa mot varandra – kollegor emellan.

  Magi uppstår, först och främst när ledarskapet fungerar och man tar vara på kollegornas, barnens och föräldrarnas kompetens och erfarenhet. I många år har John Steinberg studerat  skickliga pedagoger och i denna föreläsning sammanfattar han några gemensamma nämnare. Hur skickliga pedagoger använder sitt kroppsspråk, hur de lever sin värdegrund i praktiken, hur de samarbetar med sina kollegor och hur de är både flexibla och tydliga. Du får inspiration och goda exempel på viktiga principer för ett framgångsrikt ledarskap.

  John Steinberg
  Fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare till 48 böcker och 30 e-böcker. En av hans mest uppmärksammade böcker heter Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap
 • 13:40 Kort paus
 • 13:50 Tänka, resonera och räkna (TRR)

  Hur blir förskoleklassårets matematikundervisning en brygga mellan det mer informella matematiska lärandet i förskolan och det mer formella lärandet som tar vid i åk 1? Under föreläsningen presenteras ett pedagogiskt program som innefattar fem matematiska teman, specifikt framtaget för föreskolklassens undervisning om tal och räkning.

  Programmet som är baserat på aktuell forskning har prövats ut under en tvåårsperiod i samarbete med förskoleklasslärare och deras elevgrupper. Studier där lärare har använt TRR visar mycket positiva resultat för elevernas kunskapsutveckling inom området tal och räkning

  Görel Sterner
  Förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog med lång erfarenhet av undervisning i matematik i åk F – 5. Görel arbetar vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) Göteborgs universitet, där hon medverkar i forskning och utvecklingsarbeten med fokus på undervisning och lärande i matematik bland yngre elever.
 • 14:40 Eftermiddagskaffe
 • 15:10 Inspirerande och likvärdig teknikundervisning

  Samhället är mer teknikberoende än någonsin och vi står inför globala utmaningar där kompetens inom bland annat teknik kommer vara avgörande framgångsfaktorer. Läroplanen pekar tydligt ut riktlinjer för arbete med teknik i förskoleklassen.

  Vid denna föreläsning får du konkreta exempel på hur det ser ut när arbetet med teknik genomsyras av kreativitet och nyfikenhet.  Du får också med dig en omfattande och användbar dokumentation. Förbered dig på en inspirerande föreläsning som ger dig en bredare repertoar och mod att göra något nytt redan nästa dag

  Hans Persson - Gothia Fortbildning | © Håkan Målbäck
  Hans Persson
  Författare till flera böcker om Teknik för både förskola och skola bland annat Teknikgrytan och Boken om Teknik 1–3. Han har med sin långa och prisbelönta verksamhet som lärare gjort sig känd som Sveriges främste inspiratör inom området naturvetenskap och teknik.
 • 16:10 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Talare på FÖRSKOLEKLASS I FOKUS 2019

Erica Eklöf är specialpedagog och språkutvecklare på Resurscentrum Kärnhuset och Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Erica handleder och fortbildar pedagoger kring språk, läs- och skrivutveckling samt arbetar med verksamhetsutveckling i både förskola och skola

Specialpedagog och språkutvecklare Erica Eklöf

Anna Sjölund är beteendevetare och handledare med fördjupning inom neuropsykiatri och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Tillsammans med Lena W Henrikson är hon författare till Förskolekompassen, Skolkompassen och Vardagskompassen (Gothia Fortbildning AB).

Beteendevetare och handledare Anna Sjölund

John Steinberg, fil dr i pedagogik, föreläsare och författare till 48 böcker och 30 e-böcker. En av hans mest uppmärksammade böcker heter Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap

Fil dr i pedagogik John Steinberg

Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog med lång erfarenhet av undervisning i matematik i åk F – 5. Görel arbetar vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) Göteborgs universitet, där hon medverkar i forskning och utvecklingsarbeten med fokus på undervisning och lärande i matematik bland yngre elever.

Förskollärare Görel Sterner

Hans Persson - Gothia Fortbildning | © Håkan Målbäck

Hans Persson är författare till flera böcker om Teknik för både förskola och skola bland annat Teknikgrytan och Boken om Teknik 1–3. Han har med sin långa och prisbelönta verksamhet som lärare gjort sig känd som Sveriges främste inspiratör inom området naturvetenskap och teknik.

Författare och lärare Hans Persson