Konferens
Nyhet

Förskolechefen SYD - Konferens

Årets tema: En förskola för alla

Varmt välkommen till Förskolechefen SYD

Årets tema: En förskola för alla

Varmt välkommen till Förskolechefen SYD – ett urval av det bästa från konferensen Förskoledagarna som ägde rum i Stockholm under våren.

Årets tema En förskola för alla var mycket uppskattat och på begäran har vi nu tagit fram ett innehåll som är skräddarsytt för dig som är förskolechef.

Konferensen handlar om hur vi kan skapa förutsättningar så att alla barn har möjlighet att lyckas lära och utvecklas. Under två dagar belyses jämställdhet samt kommunikativt och interkulturellt ledarskap med kopplingar till aktuell forskning. Vi ger dig också verktyg för att kunna arbeta med dig själv och bli en ännu bättre ledare.

Väl mött till två innehållsrika dagar som ger strategier så att du kan skapa en förskola som är inkluderande för alla som vistas där!

Anmäl dig i dag!

 

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #FörskolechefenSYD

 

FAKTA

Datum: 21–22 september 2017.

Plats: Malmö konferenscenter, Malmö.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Boka tidigt-pris:
4 990 kr vid anmälan senast 30 juni. Ordinarie pris: 5 490 kr per person. Priser exkl. moms.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-462 26 70

Vill du ställa ut på Förskolechefen SYD? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-375 90 36

Program på Förskolechefen SYD 2017

Dag 1

Malin Malmström, chefredaktör Förskoletidningen, inleder dagen.

Malin malmström

Chefredaktör Förskoletidningen.

Hur kan du kommunicera för att lyckas med förändringsarbete? Hur får du som ledare med alla ”på tåget”? Vad ska du undvika att säga för att inte bli missförstådd och skapa negativ stämning? Och hur kan du arbeta med en smart struktur för att kommunicera enkelt och effektivt?

En föreläsning där du får kunskap, inspiration och verktyg i arbetet med kommunikation och som visar hur du som ledare blir en ännu bättre kommunikatör. Föreläsaren ger insikter i hur internt kommunikativt ledarskap skapar framgångsrika verksamheter och delaktighet bland personalen gällande mål, visioner och målvärderingar.

pär lager

Styrelseledamot, rådgivare, föreläsare och skribent.

Hur ser förskolechefens uppdrag ut när det gäller jämställdhet? Vad ska vara i fokus? I forskning och rapporter finns kunskap om att förskolechefen behöver leda jämställdhetsarbetet och på olika sätt visa att arbetet är viktigt. I den här föreläsningen ges konkreta exempel på hur du som chef kan främja lika villkor och inkludering av alla barn i den pedagogiska verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Mia Heikkilä

Docent i pedagogik.

Förskolan är en viktig social och kulturell plats för bland annat gemenskap, utforskande och nyfikenhet. Där sker dagligen många möten mellan människor. Möten som genomsyras av förväntningar på varandra, och förskolans verksamhet. Gemenskap grundas utifrån normer och kulturella värderingar på förskolan. I detta arbete är du som förskolechef oerhört viktig och betydelsefull. Hur bygger vi en gemenskap, utifrån mångfald och tillit? Hur bygger vi gemenskap med den som vi inte har något gemensamt med?

Vi bryter för eftermiddagskaffe.

Susanna Anderstaf

Leg. förskollärare och doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Dag 2

Dagens förskola präglas av ett tilltagande interkulturellt samspel mellan barn, personal och föräldrar. Alltmer betonas därför nödvändigheten av att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Att leda detta arbete är förskolechefernas roll och ansvar. Men vad är ett interkulturellt förhållningssätt? Vilka konsekvenser får detta för ledarskapet?

Med avstamp i diskussioner om bland annat språk, normer och värden, religion, jämställdhet, traditioner och tidsuppfattning diskuteras hörnstenarna i ett interkulturellt förhållningssätt. Föreläsningen ger dig verktyg i ditt ledarskap för att reflektera över och ta tillvara det interkulturella samspel och den mångfald som finns i din organisation.

Vi bryter för förmiddagskaffe.

Jonas Stier

Professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna.

Talare på Förskolechefen SYD 2017

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Pär Lager, styrelseledamot, rådgivare, föreläsare samt skribent. Tidigare vd på Berghs School of Communication och specialiserad på framtidsfrågor inom affärsutveckling, kommunikation och ledarskap. Tidigare politiskt sakkunnig vid Utbildningsdepartementet.

Kommunikativt ledarskap – kommunicera smart och effektivt för att nå dina mål

Pär Lager

Mia Heikkilä är docent i pedagogik och har skrivit flera böcker om ämnet. I den senaste boken Arbeta med jämställdhet i förskolan (skriven tillsammans med Lisa Andersson Tengnér, Gothia Fortbildning, 2017) finns ett särskilt kapitel med fokus på förskolechefens roll i jämställdhetsarbetet. Hon har gjort flera rapporter och sammanställningar för myndigheter och länsstyrelser om frågor som rör jämställdhet i utbildning.

Hur gör du som ledare för att främja jämställdhet och lika villkor för alla barn?

Mia Heikkilä

Susanna Anderstaf är leg. förskollärare och doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hennes forskningsintresse är att skapa kunskap om hur förskolan arbetar med kulturell mångfald utifrån förskolans uppdrag.

Vem blir jag i mötet med dig? – om normer i förskolan

Susanna Anderstaf

Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Han har också lett ett utvecklingsprojekt kring interkulturellt förhållningssätt i Rinkeby-Kistas förskolor.

Fördjupningsseminarium: Interkulturell förskola ur ett ledarperspektiv

Jonas Stier

Citat från deltagare på Förskoledagarna 1–2 februari 2017

»Väl genomtänkt program, proffsiga föreläsare.«

»Enligt många och mig själv den bästa konferensen av alla förskolechefskonferenser. Vi har åkt på många. Det stora plusset är att alla var professionella föreläsare.«

»Intressanta seminarier med skickliga föreläsare. Bra organiserat!«

»Ämnen som går helt i linje med vårt utvecklingsbehov, normer, värderingar, interkulturalitet, kommunikation, relationer och arbetsmiljö. Perfekt!«

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg