Digital kompetens i förskolan

Ge barnen verktyg för att förstå sin omvärld!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Digital kompetens i förskolan

Digital kompetens lyfts tydligt i den omarbetade läroplanen. Därför är det hög tid att planera hur vi skapar en verksamhet som möter barnens lust att utforska och upptäcka i digitala lärmiljöer. Det handlar om att ge barnen verktyg för att förstå sin omvärld och begripa hur den fungerar.

Du som ansvarar för införandet av de digitala verktygen möter ibland motstånd hos kollegorna. Så hur gör du för att skapa motivation i arbetsgruppen för digitaliseringens möjligheter? Och hur kan du genom att lyfta den digitala kompetensen i verksamheten faktiskt öka attraktionskraften som arbetsgivare?

Konferensen Digital kompetens i förskolan ökar din förståelse för vad digital kompetens är, och kan vara, i förskolan. Vad innebär digital kompetens? Hur kan vi möjliggöra att barnen utvecklar detta? Hur kan vi bidra till att barn får en tidig förståelse för det ansvar som kommer med användandet av digitala verktyg?

Digital kompetens i förskolan genomfördes senast i november 2018. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!


Några röster från deltagare som var på konferensen 2018:

» Toppenplanering, stabilt upplägg och fantastiska föreläsare! «

» Jag har fått sååå mycket inspiration på VAD och HUR man kan jobba med digitalisering inom förskolan. «


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #digitalkompetensförskola


FAKTA

Konferensen Digital kompetens i förskolan genomfördes senast i november 2018. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Digital kompetens i förskolan? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på konferensen Digital kompetens i förskolan 2018

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från november 2018. Och varmt välkommen vid nästa tillfälle!

 • 09:00 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 09:55 Välkomna!

  Malin Malmström, chefredaktör Förskoletidningen, hälsade välkommen.

  MALIN MALMSTRÖM
  Chefredaktör Förskoletidningen
 • 10:00 Den digitala resan för svensk förskola

  Förskolans läroplan revideras och digital kompetens lyfts in utifrån den nationella digitaliseringsstrategin. Digital kompetens är något som barnen ska få möta i sin vardag i dokumentation och i deras kreativa processer. De digitala verktygen ska vara en naturlig del i barnens vardag, som klossar, dockor och bilar. Under denna föreläsning lyftes förändringarna kring digitalisering i läroplanen och vad det innebär för utbildningen. Föreläsaren förklarade också vad som menas med adekvat digital kompetens och likvärdig tillgång.

  MALIN MALMSTRÖM
  Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Under 2018 har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.
 • 11:00 Vi har en plan!

  Så lockar digitaliseringskompetensen nya medarbetare

  Vad behöver du som förskolechef göra för att lyckas med digitaliseringen av verksamheten? Hur kan du leda förändringsprocessen och hur skapar du en lärande organisation? Hur kan du genom att lyfta den digitala kompetensen i verksamheten öka attraktionskraften som arbetsgivare?

  Föreläsningen handlade om hur vi konkret utifrån förskolans uppdrag utvecklar den digitala kompetensen. Den beskrev det nödvändiga kartläggningsarbetet och hur vi genom självskattning kan identifiera och bygga relevant kunskap.

  Anne Persson - Gothia Fortbildning
  ANNE PERSSON
  Förskolechef i Västerås stad med ansvar för implementering av IKT i fyra förskolor. Satsade tidigt på rekrytering av digital kompetens och stora volymer av digitala verktyg.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:00 Programmering – en nyckel till att förstå sin omvärld

  Programmering och datalogiskt tänkande handlar om att ge barnen verktyg att förstå sin nära omvärld. Vad är programmerat omkring oss och vem har bestämt hur saker ska fungera? Kan man prata med en dator?

  När digital kompetens vävs in i förskolans uppdrag blir datalogiskt tänkande indirekt en del av detta. Denna föreläsning handlade om hur vi kan se på digitala verktyg som ett naturligt inslag i barnens lärprocesser. Egenskaper som problemlösning och förståelse för olika sätt att ge instruktioner blir viktiga verktyg för att öka barnens digital kompetens.

  Katrin Jäverbring - Gothia Fortbildning
  KATRIN JÄVERBRING
  Leg. förskollärare. Arbetar idag med kompetensutveckling av pedagoger i förskolan via Medioteket, en del av utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel!

 • 15:00 Alla ska med!

  När Västerås stad skulle införa lärplattor i alla förskolor fanns både entusiasm och skepticism hos medarbetarna. Genom att organisera ett nätverk med över 100 lärcoacher lyckades man väcka ett intresse hos alla. En stor framgångsfaktor visade sig vara att den som leder arbetet med den digitala utvecklingen finns nära verksamheten – i barngrupper och genom workshops och kurser för pedagogerna.

  En föreläsning om hur vi kan skapa motivation för digitaliseringens möjligheter, hur vi kan föra digitaliseringen framåt och hur vi kan öka kompetensen hos både pedagoger och förskolechefer.

  Fredrik Söderlund - Gothia Fortbildning
  FREDRIK SÖDERLUND
  Leg. förskollärare, arbetar som utvecklare i Västerås mot den kommunala förskoleverksamheten. Fredriks uppdrag är att inspirera, ge råd och stödja medarbetare kring metodutveckling och kompetensöverföring kring det lustfyllda lärandet. Fredrik driver också bloggen IKT i förskolan.
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Digital kompetens i förskolan 2018

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna på konferensen i november 2018. Välkommen åter 2019!

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Under 2018 har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.

Leg. förskollärare, affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare Malin Malmström

Anne Persson - Gothia Fortbildning

Anne Persson är förskolechef i Västerås stad och ansvarar för implementering av IKT i fyra förskolor. Satsade tidigt på rekrytering av digital kompetens och stora volymer av digitala verktyg. Senaste projektet är en bemannad digital ateljé som kan inspirera barn från flera förskolor.

Förskolechef i Västerås stad Anne Persson

Katrin Jäverbring - Gothia Fortbildning

Katrin Jäverbring är leg. förskollärare och arbetar idag med kompetensutveckling av pedagoger i förskolan via Medioteket, en del av utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad.

Leg. förskollärare Katrin Jäverbring

Fredrik Söderlund - Gothia Fortbildning

Fredrik Söderlund är leg. förskollärare och arbetar som utvecklare i Västerås mot den kommunala förskoleverksamheten. Fredriks uppdrag är att inspirera, ge råd och stödja medarbetare kring metodutveckling och kompetensöverföring kring det lustfyllda lärandet. Fredrik driver också bloggen IKT i förskolan.

Leg. förskollärare Fredrik Söderlund