Konferens
Nyhet

DentalFokus 2019 - Konferens

Kompetensutveckling i framtidens tandhälsa och tandvård

Konferensen DentalFokus

Kompetensutveckling i framtidens tandhälsa och tandvård

Konferensen DentalFokus samlar spetskompetensen och ger hela teamet spännande nyheter och insikter för att möta framtidens viktigaste utmaningar för våra olika patientgrupper – alltifrån de allra mest utsatta till de med önskan om den perfekta tandraden och smile design.

Världens vanligaste sjukdomar finns i munnen. Orala sjukdomar påverkar globalt mer än 3,9 miljarder människor.

I Sverige förbättras tandhälsan, men karies och parodontit ökar bland vissa patientgrupper, liksom dentala erosioner och stress som påverkar tänderna.

Digital utveckling, ny teknik och brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor skapar helt nya förutsättningar för framtidens tandhälsa och tandvård.

Konferensen erbjuder två spår: ett för tandläkare och tandhygienister, ett för tandsköterskor.

Ur konferensens innehåll:

 • Internationell utblick inom karies och parodontit
 • Teknikstöd, digitala lösningar och resurseffektivitet
 • Munnen och kroppens hälsa
 • Kulturella skillnader 
 • Kommunikation och rådgivning
 • Viktiga slemhinneförändringar
 • Psykosociala utmaningar 
 • Verktyg mot tandvårdsrädsla
 • Estetik och kosmetik
 • Gerodontins viktigaste fokus
 • Det världsunika tandvårdsregistret SKaPa 
 • Teamets nya yrkesroller
 • Tandvårdsutredningen – vad innebär den för svensk tandhälsa och tandvård?

Bok ingår - orange reklampuffGothia Fortbildning har en lång tradition av tandvårdsutgivning och är störst inom tandvårdslitteratur på svenska. I konferenspriset ingår en av följande böcker:

Mer information om hur du väljer vilken bok du vill ha får du i bekräftelsemejlet som skickas efter din bokning.

Välkommen med din anmälan!


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #DentalFokus


FAKTA

Datum: 19–20 mars 2019.

Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Gå 4 betala för 3: 6990 kr per person exkl. moms. Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
tel: 08-4622670.

Lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe ingår.

Dessutom ingår en av tre utvalda böcker: Kulturella skillnader i tandvården, Motiverande samtal i tandvården eller Orofacial smärta.

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Vill du ställa ut på DentalFokus 2019? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på DentalFokus 2019

Dag 1: Gemensamma föreläsningar

 • 09:00 Kaffe och smörgås

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Välkommen! Björn Klinge inleder.

  Munnen och kroppens hälsa – senaste nytt på forskningsfronten
  I dag vet vi att infektioner och inflammationer i munnen också kan ha en systemisk påverkan. Här presenteras de senaste forskningsrönen för kopplingen mellan främst parodontit och cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och reumatoid artrit. Vad är den tänkbara förklaringen och hur ska patienterna tas om hand?

  Björn Klinge - Gothia Fortbildning
  BJÖRN KLINGE
  Björn Klinge är senior professor och övertandläkare i parodontologi vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet och Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.
 • 10:30 Förmiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 11:00 Comprehensive prevention of caries and periodontal diseases – an international collaborative approach

  European Federation of Periodontology has lounged an international educational project with specific recommendations regarding caries and periodontal diseases to oral health professionals, health professionals, scientists and the public. What are the main components of this project and the results of its implementation?

  Föreläsningen hålls på engelska.

  Mariano Sanz - Gothia Fortbildning
  MARIANO SANZ
  Professor och prefekt vid Institutionen för parodontologi, Odontologiska fakulteten, universitetet Complutense Madrid.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:00 Kulturella skillnader i tandvården

  Det är inte ovanligt att kulturkrockar uppstår i det vardagliga kliniska arbetet. För att tandvården ska fungera optimalt krävs ökad kunskap om olika kulturer och förståelse för varför synen på tandvård kan skilja sig åt. I vilka situationer kan kulturskillnaderna bli tydliga och utgöra ett problem? Hur kan du bäst vända situationen?

  Anna Melle - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  ANNA MELLE
  Leg. gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap och tidigare undersköterska och tolk inom sjukvård och tandvård, föreläser och skriver böcker om kulturkrockar och kulturmöten.
 • 14:00 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

Dag 1: Spår för tandläkare och tandhygienister

 • 14:30 De friska sjuka i framtidens tandvård

  De flesta individer drabbas någon gång av orala slemhinneförändringar. Allt fler individer genomgår och överlever också avancerad medicinsk behandling. Detta medför ökade krav på medicinsk kompetens i tandvården. Munslemhinnan kan påverkas av behandlingar och läkemedel, vilket kan ge långvariga, ibland livslånga komplikationer. För att allmäntandvården ska kunna erbjuda dessa patienter bra vård och ökad livskvalitet är det viktigt att känna till vanliga förändringar och orala komplikationer samt hur dessa förebyggs, diagnostiseras och behandlas.

  Karin Garming Legert - Gothia Fortbildning
  KARIN GARMING LEGERT
  Karin Garming Legert är med.dr och biträdande övertandläkare, verksam vid Karolinska Institutet där hon undervisar och forskar inom oral medicin och patologi samt arbetar kliniskt på Specialistkliniken/Oral medicin, Universitetstandvården, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet.

Dag 1: Spår för tandsköterskor

 • 14:30 Den kommunikativa tandsköterskan

  Tandvården är en arena för många möten med människor. Tandsköterskan behöver vara en god lyssnare i de korta mötena samtidigt som patienterna ska känna tillit i större beslut om omfattande vårdinsatser.

  Vi vill att patienterna ska ta eget ansvar. Hur kan vi bli bättre på att ge råd så att de blir intresserade i sin egenvård?

  Som tandsköterska har du många bollar i luften. För att bygga en hållbar arbetsmiljö behövs en gemensam kommunikationskultur på kliniken. Här får du råd och tips om hur hela teamet tillsammans kan bygga den.

  Karin Sjögren - författare Gothia Fortbildning
  KARIN SJÖGREN
  Karin Sjögren är disputerad tandläkare, affärskommunikatör och lärare i motiverande samtal. Hon ger kurser i kommunikation för tandvårdspersonal och i hälsofrämjande tandvård och cariologi på tandsköterskeprogrammen i Göteborg, Borås och Uddevalla.

Dag 1: Avslutning

Dag 2: Gemensam inledning

 • 09:00 Smile design – estetik för allmäntandläkaren

  Tandvården möter i dag ökande krav på att tänder och leenden ska vara inte bara funktionella utan också vackra. Kan vi utbilda våra ögon att se mer än tidigare och skapa en realistisk gemensam målbild med patienten och tandvårdsteamet? Minimalinvasiv tandvård och dagens material kan vara nycklar för att rädda även tänder med avancerade gnissel- och frätskador. Morgondagens problematik kan inte lösas med gårdagens tänkande.

  Cecilia Ömo - Gothia Fortbildning
  CECILIA ÖMO
  Leg. tandläkare vid Birka Tandhälsa i Stockholm och ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) och i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) där hon också sitter i ackrediteringskommittén. Hon är även medlem i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.
 • 10:00 Förmiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

Dag 2: Spår för tandläkare och tandhygienister

 • 10:30 Tandvårdens factfulness

  Factfulness myntades av den framlidne professorn Hans Rosling och beskriver vikten av att basera sin uppfattning i olika frågor på fakta. SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) är en världsunik faktakälla för factfulness inom tandvården. I dag finns data om munhälsa och behandling från mer än 6,5 miljoner patienter i SKaPa.

  Presentationen ger kunskap om hur SKaPa är uppbyggt, exempel på hur kvalitetsregistret genererar viktig kunskap och vilken potential som finns för en spännande utveckling och nya, innovativa användningsområden.

  Lars Gahnberg - Gothia Fortbildning
  LARS GAHNBERG
  Professor och registerhållare för SKaPa samt ämnesansvarig för utbildningen i cariologi vid Karolinska Institutet.
 • 11:30 Så lyckas du med den äldre patienten

  En åldrande befolkning med patienter som behåller sina tänder i större utsträckning ställer nya krav på dig som tandläkare och tandhygienist. Hur lyckas man med anpassad tandvård och hänsyn till medicinering, kvalitet på restbett och sviktande hälsa? Den tandvård som utförs behöver vara en balans mellan det som är möjligt att genomföra och det som den äldre personen har förutsättningar att ta emot. All terapiplanering av den äldre och skörare patienten bör göras mot bakgrund av en realistisk ambitionsnivå.

  Här får du ta del av patientfall och vanliga frågeställningar inom gerodontin och lära dig mer om hur du kan skapa förutsättningar för en lyckad behandling.

  Pia Skott - Gothia Fortbildning
  PIA SKOTT
  Med.dr, forskningschef och sjukhustandläkare för Folktandvården Stockholm.

Dag 2: Spår för tandsköterskor

 • 10:30 Tandvårdsrädsla – orsaker och behandling

  Vi inom tandvården har alla mött patienter som är rädda för tandbehandling, allt från tandvårdsoro till extrem rädsla. Rädslan kan medföra en rad konsekvenser för patienten, både dentalt och socialt. Varför blir man extremt tandvårdsrädd? Föreläsningen ger en psykologisk bakgrund och berättar om behandling i samarbete med psykolog på specialklinik. Det finns också god hjälp att få inom allmäntandvården. Här har tandsköterskan en mycket viktig roll. Vi ger tips på bemötande och metoder som underlättar behandling vid till exempel rädsla för borr, spruta, extraktion och kväljningar.

  Margareta Forsberg - Gothia Fortbildning
  MARGARETA FORSBERG
  Leg. tandläkare, Stockholm.
  Eva Wikman - Gothia Fortbildning
  EVA WIKMAN
  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, Stockholm.
 • 11:30 Tandsköterskans arbetsroll – vilka superkrafter är viktigast i framtidens tandvård?

  Tandsköterskans möjligheter att få utveckla sin yrkesroll är stora. Utveckling inom digital teknik ger tandvård av hög kvalitet. Patienternas odontologiska behov förändras. Dessutom ställer våra patienters önskemål gällande hur vi kommunicerar och hur vi levererar service höga krav på hela teamet, vilket leder till att vi organiserar oss kring patienten på andra sätt framöver. Hur kan tandsköterskans yrkesroll komma att förändras i framtiden?

  Åsa Lindgren - Gothia Fortbildning
  ÅSA LINDGREN
  Leg. tandhygienist och dentalcoach. Partner på Dental Business Group som jobbar inom området klinikutveckling, rekrytering, klinikvärdering och försäljning. Kursgivare för TUC:s tandsköterskeutbildning och vidareutbildningar för hela teamet.

Dag 2: Gemensam eftermiddag

 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:00 Psykosociala utmaningar i tandvården

  Droganvändning blir allt vanligare i västvärlden och i Sverige. Vilka tecken ska vi vara uppmärksamma på och vilka kliniska utmaningar innebär det? Inte sällan har missbrukande patienter andra psykiatriska diagnoser som försvårar behandlingen. Hur kan vi få ökad förståelse för patienter med missbruks- och beroendeproblematik? Vilka vanligt förekommande kliniska dilemman har vi som tandvårdspersonal att ta ställning till?

  Patricia De Palma - Gothia Fortbildning
  PATRICIA DE PALMA
  Med.dr, övertandläkare och specialist i parodontologi vid Karolinska Institutet, är klinikchef för prevention och sjukdomsbehandling samt ordförande i fortbildningsrådet, Sveriges Tandläkarförbund. Hon startade kliniken för hemlösa i Stockholm och har drivit frågan om tandvård för de mest utsatta i två decennier.
 • 14:00 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 14:30 Ny teknik och friskare patienter – vilka förnyelser finns inom räckhåll?

  Om vi ska klara framtidens tandvård med de resurser som tandvården estimerar att ha måste vi fokusera på prevention, klinikens bemanning, ny teknik och nya arbetssätt. Hur gör vi bäst - enligt strategen från Västerbotten, där tandvården ligger i framkant?

  Ulf Söderström - Gothia Fortbildning
  ULF SÖDERSTRÖM
  Tandvårdsstrateg och cheftandläkare Folktandvården Västerbotten samt Norra sjukvårdsregionens representant i programområdet tandvård, landstingens/regionernas stora satsning på kunskapsstyrning. Medlem i Svensk samhällsodontologisk förenings (SSOF) styrelse.
 • 15:00 Halvvägs i tandvårdsutredningen: jämlik tandhälsa – vems ansvar är det?

  Även om tandhälsan i Sverige är god och har en positiv utveckling i de flesta grupper finns det betydande socioekonomiska skillnader i tandhälsa. Små ekonomiska marginaler – eller en oro för att besöket hos tandläkaren ska leda till höga kostnader – kan vara en orsak till att inte besöka tandvården. Människor tvingas av ekonomiska skäl att dra ut tänder istället för att laga dem. Hur kan det svenska tandvårdssystemet bli mer resurseffektivt, förutsägbart och jämlikt? Vem äger ansvaret? Utredningen har kommit halvvägs i sitt arbete. Vad är utredningens tankar hittills?

  Veronica Palm, ordförande i tandvårdsutredningen, berättar om hur långt de har kommit och om det viktigaste som framkommit hittills – och lyssnar in deltagarnas synpunkter.

  Veronica Palm - Gothia Fortbildning
  VERONICA PALM
  Ordförande i tandvårdsutredningen.
 • 15:30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången, och varmt välkommen åter!

Talare på DentalFokus 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer. Välkommen med din anmälan!

Björn Klinge - Gothia Fortbildning

Björn Klinge är senior professor och övertandläkare i parodontologi vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet och Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Senior professor och övertandläkare i parodontologi Björn Klinge

Mariano Sanz - Gothia Fortbildning

Professor och prefekt, Institutionen för parodontologi, Odontologiska fakulteten, universitetet Complutense Madrid.

Professor, Prefekt Mariano Sanz

Anna Melle - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Anna Melle, leg. gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap och tidigare undersköterska och tolk inom sjukvård och tandvård, föreläser och skriver böcker om kulturkrockar och kulturmöten. Foto av Lars Rindeskog.

Leg. gymnasielärare Anna Melle

Karin Garming Legert - Gothia Fortbildning

Karin Garming Legert är med.dr och biträdande övertandläkare, verksam vid Karolinska Institutet där hon undervisar och forskar inom oral medicin och patologi samt arbetar kliniskt på Specialistkliniken/Oral medicin, Universitetstandvården, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet.

Med.dr och biträdande övertandläkare Karin Garming Legert

Karin Sjögren - författare Gothia Fortbildning

Karin Sjögren är disputerad tandläkare, affärskommunikatör och lärare i motiverande samtal. Hon ger kurser i kommunikation för tandvårdspersonal och i hälsofrämjande tandvård och cariologi på tandsköterskeprogrammen i Göteborg, Borås och Uddevalla.

Disputerad tandläkare, affärskommunikatör och lärare i motiverande samtal Karin Sjögren

Cecilia Ömo - Gothia Fortbildning

Leg. tandläkare vid Birka Tandhälsa i Stockholm och ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) och i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) där hon också sitter i ackrediteringskommittén. Hon är även medlem i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.

Leg. tandläkare Cecilia Ömo

Lars Gahnberg - Gothia Fortbildning

Lars Gahnberg, professor och registerhållare för SKaPa samt ämnesansvarig för utbildningen i cariologi vid Karolinska Institutet.

Professor och registerhållare för SKaPa samt ämnesansvarig Lars Gahnberg

Pia Skott - Gothia Fortbildning

Pia Skott, med.dr, forskningschef och sjukhustandläkare för Folktandvården Stockholm.

Med.dr, forskningschef och sjukhustandläkare Pia Skott

Margareta Forsberg - Gothia Fortbildning

Leg. tandläkare, Stockholm.

Leg. tandläkare Margareta Forsberg

Eva Wikman - Gothia Fortbildning

Eva Wikman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, Stockholm.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi Eva Wikman

Åsa Lindgren - Gothia Fortbildning

Åsa Lindgren, leg. tandhygienist och dentalcoach. Partner på Dental Business Group som jobbar inom området klinikutveckling, rekrytering, klinikvärdering och försäljning. Kursgivare för TUC:s tandsköterskeutbildning och vidareutbildningar för hela teamet.

Leg. tandhygienist och dentalcoach Åsa Lindgren

Patricia De Palma - Gothia Fortbildning

Patricia De Palma, med.dr, övertandläkare och specialist i parodontologi vid Karolinska Institutet, är klinikchef för prevention och sjukdomsbehandling samt ordförande i fortbildningsrådet, Sveriges Tandläkarförbund. Hon startade kliniken för hemlösa i Stockholm och har drivit frågan om tandvård för de mest utsatta i två decennier.

Med.dr, övertandläkare, specialist i parodontologi Patricia De Palma

Ulf Söderström - Gothia Fortbildning

Tandvårdsstrateg och cheftandläkare vid Folktandvården Västerbotten samt Norra sjukvårdsregionens representant i programområdet Tandvård, landstingens/regionernas stora satsning på kunskapsstyrning. Medlem i Svensk samhällsodontologisk förenings (SSOF) styrelse.

Tandvårdsstrateg, cheftandläkare Ulf Söderström

Veronica Palm - Gothia Fortbildning

Veronica Palm, ordförande i tandvårdsutredningen.

Ordförande i tandvårdsutredningen Veronica Palm