Konferens

Chef i äldreomsorgen 2019 - Konferens

Konferensen Chef i äldreomsorgen

Konferensen för dig som är chef inom Äldreomsorg, arrangeras av Tidningen Äldreomsorg och Gothia Fortbildning.

Tidningen Äldreomsorgs årliga konferens ägde rum i Stockholm 21-22 maj 2019.

Under två dagar lyftes flera av de utmaningar du möter dagligen:

 • Med medarbetare från många länder – hur kan du förebygga kulturkrockar?
 • Olika modeller för ett hållbart ledarskap – både för dina medarbetare och dig själv
 • När personal är en bristvara – så kan du bemanna rätt

Dessutom gavs en lägesrapport om hur utredningen av socialtjänstlagen påverkar dig.  

Vi lyfte också hur du systematiskt kan arbeta med kvalitetsarbetet i vardagen och hur du genom att lägga schemat utifrån äldres behov både kan få en bättre arbetsmiljö och en ekonomi i balans. 

2019 presenterades under konferensen för första gången Årets chef i äldreomsorgen. Läs mer om pristagaren här.

 

 


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #chefäldreomsorg


FAKTA

Inget datum är bestämt för nästa upplaga av Chef i äldreomsorgen. Titta gärna i vårt fullspäckade kalendarium. Där hittar du säkert något annat av intresse: till kalendariet.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Chef i äldreomsorgen? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Årets chef i äldreomsorgen

Vi tror på att lyfta det goda ledarskapet och därför vill vi utse Årets chef i äldreomsorgen. Du kan hjälpa oss genom att nominera en person vars ledarskap har det där lilla extra.
Vi vill att du skriver en text på max 1000 tecken, där du beskriver varför just den här personen är en chef utöver det vanliga.

Våra kriterier är:
•    Personen ska vara en erfaren chef, gärna på olika nivåer, och ska ha visat en bredd både som chef och ledare.
•    De verksamheter som hen varit ansvarig för ska ha upp-nått dokumenterat goda resultat.
•    Personen ska som ledare ha erfarenhet av såväl med- som motgång.
•    Personen ska även tydligt signalera vikten av att hämta kraft och inspiration vid sidan av yrkeslivet.

 

 

 

Mejla din nominering till: aretschef@gothiafortbildning.se
senast den 15 mars 2019.

Vinnaren presenteras på Tidningen ÄO:s chefskonferens den 21–22 maj i Stockholm.

Program dag 1 – tisdag 21 maj 2019

 • 09:00 Morgonkaffe

  Fika och mingel!

 • 09:25 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör Tidningen Äldreomsorg, inleder.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör Tidningen Äldreomsorg
 • 09:30 Översynen av socialtjänstlagen – en lägesrapport

  Äldre har olika behov av stöd, service, vård och omsorg. För att få en nationell likvärdighet har Margareta Winberg, särskild utredare av socialtjänstlagen, fått i uppdrag att analysera vilka för- och nackdelarna är med att bryta ut äldreomsorgen i en särskild lag.

  Utredningen ska vara klar i juni 2020

  Margareta Winberg - Gothia Fortbildning
  Margareta Winberg
  Särskild utredare av socialtjänstlagen. År 2002–03 var hon vice statsminister och jämställdhetsminister. Hon har även varit arbetsmarknads- och jordbruksminister samt Sveriges ambassadör i Brasilien.
 • 10:00 Bensträckare
 • 10:10 Att leda det systematiska kvalitetsarbetet

  Alla medarbetare i äldreomsorgen har ett tydligt uppdrag att medverka till en god kvalitet inom omsorgen. Små kontinuerliga förändringar i en verksamhet leder till långsiktiga förbättringar.

  Det innebär att alla arbetslag ständigt ska befinna sig i ett förbättringsarbete som pågår vid sidan om den ordinarie verksamheten. Det ställer krav på dig som chef att systematiskt arbeta för att utveckla verksamheten. Den här föreläsningen presenterar en arbetsmetod för ett systematiskt upplagt kvalitetsarbete utifrån den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen.

  Erika Ask
  Fil.mag. i förbättringskunskap och kvalitetsförbättring inom vård och omsorg med lång erfarenhet som chef både inom hemtjänst och på särskilt boende. Erika arbetar i dag som chef för äldreomsorgen i Sävsjö och är aktuell med boken Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen (Gothia Fortbildning).
 • 11:00 Paus
 • 11:10 Dra nytta av digitaliseringen – öka attraktionskraften

  Rätt använd välfärdsteknik i äldreomsorgen bidrar till ökad tillgänglighet, skapar delaktighet, trygghet och kvalitet.

  Falu kommun har länge arbetat aktivt med olika tekniska lösningar och introduktionen sker strukturerat och i projektform. Devisen har varit att jobba smart och använda digitala tjänster där det är möjligt och tillför nytta. Och här är chefen central för att nå en omsorg i digital framkant.

  Hur kan du faktiskt få draghjälp av digitaliseringen för att locka nya medarbetare till äldreomsorgen? 

  Carina Andersson
  It-samordnare/enhetschef och ansvarar för it-frågorna på omvårdnadsförvaltningen och har tidigare arbetat som chef inom hemtjänsten. Hennes bakgrund är värdefull i utvecklingen och implementeringen av tekniska tjänster inom omsorgsarbetet. Hon har också varit med i SKL: s beställarnätverk för välfärdsteknik.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  barbro lundborg
  Administratör kurs och konferens, Gothia Fortbildning.
 • 13:00 Att förändra med tillit och personcentrerad vård

   Äldreboendet Österäng har två år i rad utsetts till Vetlanda kommuns bästa boende i Socialstyrelsen undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.

  Här får du ta del av en omläggning som förändrade en personalgrupps negativa attityd och ökade tilliten. Allt började med att förändra bemanningen utifrån de boendes behov och resultatet blev friskare personal och nöjdare äldre. Dessutom vändes ett stort ekonomiskt underskott till en budget i balans.

  Lenita Petersson
  Områdeschef på äldreboendet Österäng i Vetlanda. Hon är utbildad ambulanssjuksköterska med 16 års erfarenhet av det, innan hon utan chefserfarenhet blev områdeschef i äldreomsorgen.
 • 13:50 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel.

 • 14:20 Drömchef eller stressmakare?

  När vi är stressade får vi ibland tunnelseende. Det gör att vi gör dåliga val – för oss själva, andra och för verksamheten. Frågan är hur du kan skapa en god arbetsmiljö där alla, inklusive du själv, mår bra och når era mål med verksamheten utan att rusa in i väggen.

  Hur sätter du ramar, kommunicerar och ger feedback för att skapa utveckling snarare än negativ stress? Detta är en föreläsning om det goda ledarskapet med utgångspunkt i forskningen om vad som förebygger stress och vad människor behöver för att vara produktiva, engagerade och kreativa på jobbet. 

  Maria Gerlofsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Juliana Wiklund
  Maria Gerlofson
  Journalist, ekonom, konsult och ledarcoach. 2018 kom hennes bok Drömchef eller stressmakare? (Natur och Kultur) och hon har tidigare skrivit boken Mod – stå upp för dig själv samt Coachboken. Maria Gerlofson arbetar och skriver om ledarskap och psykologi och är bokredaktör för tidningen Chef.
 • 15:30 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Program dag 2 – onsdag 22 maj 2018

 • 09:30 Våga vara dig själv som chef

  En chef som vågar vara personlig i sitt ledarskap och gå utanför gränserna vinner ofta framgång. Men ensam är inte stark i ett förändringsarbete.

  Därför måste du som ledare ha allierade som har en annan personlighet än du själv. Det är budskapet i den här föreläsningen som varnar för att fastna i ledarskapets modeord.

  Amelia Adamo
  Fil. kand i beteendevetenskap, publicist som bland annat grundat tidningarna Tara, Amelia och M-magasin. Har bland annat utsetts till Årets Chef, Årets Ekonomikvinna och har två gånger tilldelats Stora Journalistpriset. Amelia Adamo är krönikör i Tidningen Äldreomsorg.
 • 10:20 Förmiddagskaffe

  Fika och mingel.

 • 10:30 Bemanna rätt så räcker resurserna

  Bemanningsplanering är en av de viktigaste ledaruppgifterna och ska säkerställa att rätt resurs med rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. Extra viktigt när det finns begränsade resurser och konkurrensen om personalen hårdnar.

  Många chefer letar efter snabba lösningar som att locka med bättre löner och arbetstider. Ett kortsiktigt tänkande som inte alltid gör en arbetsplats attraktiv.

  Frågan är vad skillnaden är mellan strategisk bemanningsplanering och schemaläggning. Och varför är det så svårt att tänka strategiskt? Hur kan chefen säkra att resurserna hamnar rätt och arbetsplatsen får hållbara scheman som är både effektiva och hälsosamma?

  Myrna Palmgren
  Matematiker och doktor inom optimeringslära. Hon arbetar för närvarande med planering och styrning inom Region Östergötland i kombination med kortare och längre uppdrag inom strategisk bemanningsplanering och optimering. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsplanering hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne och SOS Alarm.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro lundborg
  Administratör kurs och konferens, Gothia Fortbildning.
 • 13.00 Språklyft börjar med chefen

  Tillit mellan medarbetare, återkoppling med respekt och inre motivation är avgörande för att skapa en språkutvecklande arbetsplats för medarbetare som är nya i Sverige. Men helt avgörande för att få till ett språklyft som gagnar både den äldre och medarbetaren är chefens engagemang.

  Gruppen nyanlända får allt större betydelse i rekryteringsprocessen. Detta ställer krav på chefer att kunna leda multikulturella team. En avgörande faktor för att lyckas med detta arbete är att vara medveten om hur kommunikationen sker på en multikulturell arbetsplats.

  Genom att synliggöra det språk som används och skapa rutiner för att stötta språkutvecklingen på hela arbetsplatser kommer man även närmare förståelsen för olika kulturer. 

  Olga Orrit
  Språkvetare med inriktning mot interkulturell kommunikation och specialist på e-learning. Hon arbetar som språkutvecklare på Vård-och omsorgscollege och utvecklar konceptet Språkombud. Tidigare arbetade Olga på Svenskt Demenscentrum och ansvarade för framtagning av webbutbildningar. Bland annat Demens ABC samt tillhörande Språkstöd till Demens ABC.
 • 13:50 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel.

 • 14:20 Så kan du undvika kulturkrockar

  Många medarbetare inom omsorgen har sina rötter i en annan kulturell bakgrund än den svenska och behöver därför stöd och kunskapsöverföring för att lotsas in i sina arbetsuppgifter. För att leda, undervisa och guida dessa medarbetare krävs såväl en gedigen kunskap om egna och verksamhetens värderingar som kunskap om andra kulturer.

  Det finns också en växande grupp utlandsfödda som åldras i Sverige. För den som bara har begränsad kunskap om det samhälle hen åldras i ökar risken för en känsla av utanförskap och längtan efter trygghet. På en mångkulturell arbetsplats kan samarbetet försvåras när språkkunskaperna och kunskapen om olika kulturer är bristfälliga, vilket gör det svårare att förstå den äldres behov och önskemål.

  Denna föreläsning handlar om vilka faktorer som styr attityder, normer och värderingar och vill ge nycklar till ökad förståelse för att undvika onödiga missförstånd i mötet mellan människor.

  Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Fortbildning
  Jeanette Ohlsson Carlborg
  Religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bland annat annat Libanon, Jemen och Pakistan har Jeanette fått en inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omgivning.
 • 15:40 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Chef i äldreomsorgen 2019

Läs mer om talarna på konferensen i maj 2019. Klicka på respektive bild för att läsa mer. 

Margareta Winberg - Gothia Fortbildning

Margareta Winberg, är särskild utredare av socialtjänstlagen. År 2002–03 var hon vice statsminister och jämställdhetsminister. Hon har även varit arbetsmarknads- och jordbruksminister samt Sveriges ambassadör i Brasilien.

Särskild utredare av socialtjänstlagen Margareta Winberg

Erika Ask är fil.mag. i förbättringskunskap och kvalitetsförbättring inom vård och omsorg med lång erfarenhet som chef både inom hemtjänst och på särskilt boende. Erika arbetar i dag som chef för äldreomsorgen i Sävsjö och är aktuell med boken Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen (Gothia Fortbildning).

Fil.mag. i förbättringskunskap och kvalitetsförbättring Erika Ask

Carina Andersson är it-samordnare/enhetschef och ansvarar för it-frågorna på omvårdnadsförvaltningen och har tidigare arbetat som chef inom hemtjänsten. Hennes bakgrund är värdefull i utvecklingen och implementeringen av tekniska tjänster inom omsorgsarbetet. Hon har också varit med i SKLs beställarnätverk för välfärdsteknik.

It-samordnare/enhetschef Carina Andersson

Lenita Petersson, områdeschef på äldreboendet Österäng i Vetlanda. Hon är utbildad ambulanssjuksköterska med 16 års erfarenhet av det, innan hon utan chefserfarenhet blev områdeschef i äldreomsorgen.

Områdeschef Lenita Petersson

Maria Gerlofsson - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Juliana Wiklund

Maria Gerlofson är journalist, ekonom, konsult och ledarcoach. 2018 kom hennes bok Drömchef eller stressmakare? (Natur och Kultur) och hon har tidigare skrivit boken Mod – stå upp för dig själv samt Coachboken. Maria Gerlofson arbetar och skriver om ledarskap och psykologi och är bokredaktör för tidningen Chef.

Journalist och ledarcoach Maria Gerlofson

Amelia Adamo, fil. kand i beteendevetenskap, publicist som bland annat grundat tidningarna Tara, Amelia och M-magasin. Har bland annat utsetts till Årets Chef, Årets Ekonomikvinna och har två gånger tilldelats Stora Journalistpriset. Amelia Adamo är krönikör i Tidningen Äldreomsorg.

Publicist Amelia Adamo

Myrna Palmgren är matematiker och doktor inom optimeringslära. Hon arbetar för närvarande med planering och styrning inom Region Östergötland i kombination med kortare och längre uppdrag inom strategisk bemanningsplanering och optimering. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsplanering hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne och SOS Alarm.

matematiker och doktor inom optimeringslära Myrna Palmgren

Språkvetare med inriktning mot interkulturell kommunikation och specialist på e-learning. Hon arbetar som språkutvecklare på Vård-och omsorgscollege och utvecklar konceptet Språkombud. Tidigare arbetade Olga på Svenskt Demenscentrum och ansvarade för framtagning av webbutbildningar. Bland annat Demens ABC samt tillhörande Språkstöd till Demens ABC.

Språkvetare med inriktning mot interkulturell kommunikation Olga Orrit

Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Fortbildning

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bland annat annat Libanon, Jemen och Pakistan har Jeanette fått en inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omgivning.

Religionshistoriker Jeanette Ohlsson Carlborg


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.