Konferens

Chef i äldreomsorgen 2020 - Konferens

Förändringsarbete, hållbart yrkesliv och konflikthantering

Konferensen Chef i äldreomsorgen – en helhetsupplevelse med fokus på förändringsarbete, hållbart yrkesliv och konflikthantering. Välkommen till Tidningen Äldreomsorgs årliga chefskonferens!

Vi  som arrangör följer dagligen regeringen och myndigheternas rekommendationer kring den mycket höga risken för samhällssmitta av coronaviruset covid-19. Vi kommer också att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du som deltagare ska känna dig så trygg som möjligt.

Vi återkommer med mer information så snart som möjligt. Om det behövs kommer vi också att hitta ett alternativt datum eller form för konferensen. 

Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Barbro och Tove: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670


Under två dagar får du en fördjupning i några av de mest komplexa frågorna för dig som ledare:

 • Utmanande samtal med enskilda medarbetare
 • Strategier för att hålla som chef
 • Att dra nytta av den digitala omställningen

Du får också en lägesrapport av Göran Johnsson, nationell samordnare för ökat kvalitet inom äldreomsorgen, om arbetet för en hållbar kompetensförsörjning. Dessutom får du ta del av andras chefers personliga berättelser om hur de arbetar, vad de lyckats och misslyckats med.

Dag två presenterar vi Årets chef i äldreomsorgen 2020.

Du som är prenumerant på Tidningen Äldreomsorg får 500 kr i rabatt. Kontakta Barbro och Tove för att nyttja erbjudandet: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670. 

Varmt välkommen!


Röster från tidigare deltagare:
»En inspirerande mix av talare. Samtliga områden berörde nuläget i våra verksamheter.«
»Många av föreläsarna tog upp aktuella frågor som är viktiga i vårt arbete.«
»Bra mix med olika verktyg/föreläsningar för att stärka både sin egen kunskap/ledarskap.«
»Bra anordnat arrangemang. Relevanta, intressanta och inspirerande föreläsare.«


Tidningen Äldreomsorg - två omslag

Tidningen Äldreomsorg är magasinet för dig som är chef eller har en central funktion inom äldreomsorgen. Tidningen ges ut av Gothia Fortbildning, som erbjuder kompetensutveckling för alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen genom skräddarsydda konferenser och utbildningsdagar, böcker och tidningen.

FAKTA

Datum: 14-15 maj 2020
Vi  som arrangör följer dagligen regeringen och myndigheternas rekommendationer kring den mycket höga risken för samhällssmitta av coronaviruset covid-19. Vi kommer också att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska känna dig så trygg som möjligt.

Vi återkommer med mer information så snart som möjligt. Om det behövs kommer vi också att hitta ett alternativt datum eller form för konferensen.

Plats: Piperska muren, Stockholm

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 5990 kr per person exkl. moms. Prenumeranter på Tidningen Äldreomsorg får 500 kr i rabatt. Kontakta Barbro och Tove för att nyttja erbjudandet:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670

Kaffe och lunch ingår båda dagarna.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #chefäldreomsorg


Vill du ställa ut på Chef i äldreomsorgen 2020? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

dag 1: konferensen chef i äldreomsorgen 2020

Program torsdag 14 maj 2020

 • 08:45 Morgonkaffe

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 09:25 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör Tidningen Äldreomsorg, inleder dagen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Ulrika Beck-Friis
  Chefredaktör Tidningen Äldreomsorg
 • 09:30 Rekrytering och kvalitetsarbete

  Regeringen har, som en del av januariavtalet, beslutat stimulera ledarskap, rekrytering och en hållbar arbetsmiljö inom kommunal äldreomsorg. Frågan är hur det ska gå till i praktiken?

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.00.

  Göran Johnsson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Göran Johnsson
  Nationell samordnare, rapporterar om vilka vägval han ser.
 • 10:05 Samarbete sänker kostnaderna och ökar självständigheten

  Eskilstuna kommun befinner sig i en omställning av hela äldreomsorgen. Utgångspunkten är att erbjuda äldre, som skrivs ut från sjukhus och för första gången behöver hemtjänst, intensiv hemrehabilitering med ett multiprofessionellt team. Målet är att minska eller avsluta hemtjänstinsatserna, att den äldre ska kunna bo kvar längre hemma och att skjuta fram vårdbehovet. Resultatet är att behovet av hemtjänst har minskat med 87 procent i åldersgruppen 65-79 år.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.50.

  Johan Lindström - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Johan Lindström
  Förvaltningschef Eskilstuna kommun.
 • 11:00 Lagkänsla skapar sund arbetskultur

  När Ramin Kabiri tog över en verksamhet med många utmaningar var det hans första chefsroll. För honom bygger en framgångsrik verksamhet på en gruppkänsla och sammanhållning mellan personalen, men också mellan personal och ledning. Utgångspunkten i förändringsarbetet var att parallellt förstärka det som fungerar och åtgärda svagheterna. Resultatet blev lägre personalomsättning, förbättrad ekonomi och minskat antal sjukrivningar samt bättre resultat i medarbetar- och boendeenkäter.

  Ramin Kabiri - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Ramin Kabiri
  Biträdande enhetschef på Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Bromma. I grunden fysioterapeut och ergonom, bred erfarenhet av idrottsmedicin och personalhälsa. Utsedd till Årets hälsofrämjande chef 2019.
 • 11:45 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:00 Helhetssyn nyckeln till god kvalitet

  Trädgårdarna i Örebro, öppnade 2016 och är byggt för att uppmuntra utevistelse, stimulans och socialt samspel. Målet är att varje hyresgäst ska kunna leva livet på sina villkor i vardagen. Verksamheten utgår från en helhetssyn på allt från planering, rekrytering, värdegrund, processer och individuella vårdplaner. En föreläsning om utmaningar och strategier från att starta en verksamhet till att nå dagens låga personalomsättning, en ekonomi i balans och toppresultat i Socialstyrelsens riksundersökning. För att främja ett evidensbaserat arbetssätt är Trädgårdarna sedan i höstas även ett akademiskt vård- och omsorgsboende.

  Linda Carlsson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Linda Carlsson
  Enhetschef och leg sjuksköterska. Belönades hösten 2019 med Vårdförbundets stora pris för en personcentrerad vård.
  Malin Duckert - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Malin Duckert
  Enhetschef med social omsorgsexamen.
 • 13:50 Eftermiddagskaffe

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 14:30 Ledarskap med nya verktyg

  Den digitala omställningen kan vara en framgångsfaktor för att kunna säkra omsorgens kvalitet när skatteintäkterna minskar, antalet äldre ökar och konkurrensen om personalen hårdnar. För dig som chef innebär det nya möjligheter att organisera arbetet, utveckla och förändra äldreomsorgen.

  Våren 2020 presenteras utredningen Tekniken i människans tjänst som blir en plattform för en nationell digital omställning av äldreomsorgen.

  Mats Sundbom - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Peter Larsson
  Seniorrådgivare Sveriges ingenjörer och fram till våren 2020 regeringens särskilda utredare av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
 • 15:20 Konferensens första dag avslutas

  Tack för i dag och välkommen åter i morgon!

DAG 2: KONFERENSEN CHEF I ÄLDREOMSORGEN 2020

Program fredag 15 maj 2020

 • 09:30 Konfliktfyllda samtal

  Medarbetare, som har problem att följa med i arbetes utveckling och förändringar hamnar lätt på kant med såväl kollegor som brukare och projicerar ofta sina egna svårigheter i arbetet på chefen. Inte sällan lyckas personen skapa oro och bli en informell ledare som utmanar dig i ditt ledarskap. Det kan suga kraften ur dig och påverka verksamheten negativt. En föreläsning som ger dig strategier och redskap för att hantera samtal där de vanliga spelreglerna inte fungerar.

  Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Jakob Carlander
  Leg. psykoterapeut, handledare och författare. Aktuell våren 2020 med en ny handbok för chefer om konfliktfyllda samtal.
 • 10:30 Förmiddagskaffe

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 11:00 Att hålla som chef

  Med stora personalgrupper, stram budget och äldre med stora behov utsätts du som chef både för inre och yttre stress. För att kunna hantera kraven är det centralt att bygga upp din inre motståndskraft för att hållbart kunna hantera vardagens stress. Det finns också tekniker och förhållningssätt som hjälper dig att skapa balans mellan arbete, hälsa och fritid.

  Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Agnes Mellstrand
  Leg. psykolog, organisationskonsult och handledare. Hon arbetar med klinisk behandling, handledning och utbildning i bemötande vid psykisk ohälsa, stresshantering och hållbart arbetsliv.
 • 11:50 Prisutdelning Årets chef i äldreomsorgen

  Vi tror på att lyfta det goda ledarskapet och därför vill vi utse Årets chef i äldreomsorgen. Läs mer om hur nomineringen går till längst ner på den här sidan.

  Årets chef i äldreomsorgen - logga | © Tidningen Äldreomsorg, Gothia Fortbildning
 • 12:10 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:15 Starta nytt – tänk nytt

  Hållbar miljö för både äldre och medarbetare, teknik i framkant och långsiktiga ägare. Det är hörnstenarna för nystartade Silver Life, som vill erbjuda ett helhetskoncept från att vara frisk, aktiv och social senior till äldre i behov av vård och omsorg. För att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare menar vd Mats Sundbom att chefen måste våga bryta mot etablerade rutiner och strukturer.

  Mats Sundbom - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Mats Sundbom
  Vd Silver Life, har tidigare bland annat varit ansvarig för assistans inom Frösunda, haft flera vd-roller inom servicebranschen och är skyddsingenjör i botten.
 • 14:00 Eftermiddagskaffe

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 14:30 Häng med på förändringen

  För att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet måste du som chef arbeta aktivt med omvärldsanalys. Framgångsfaktorn är att göra alla medarbetare delaktiga i arbetet och skapa en gemensam kultur av förändring och omvärldsanalys som genomsyras av kommunikation.

  Kanske enklare sagt än gjort – men den som vågar vända upp och ned på de traditionella principerna för omvärldsbevakning och förändringsarbete har störst möjligheter att lyckas.

  Pär Lager
  Rådgivare och utbildare för företag och organisationer, med inriktning på verksamhetsutveckling, ledarskap och kommunikation. Han är författare till Förändringsprincipen (Sanoma Utbildning) och Kommunikativt ledarskap i praktiken (Gothia Fortbildning).
 • 15:30 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

talare på chef i äldreomsorgen 2020

Här kan du läsa mer om talarna på Chef i äldreomsorgen 2020. Välkommen med din anmälan!

Göran Johnsson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Göran JohnssonNationell samordnare som rapporterar om vilka vägval han ser.

Nationell samordnare Göran Johnsson

Johan Lindström - föreläsare på Gothia Fortbildning

Johan LindströmFörvaltningschef i Eskilstuna kommun.

Förvaltningschef Johan Lindström

Ramin Kabiri - föreläsare på Gothia Fortbildning

Ramin KabiriBiträdande enhetschef på Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Bromma. I grunden fysioterapeut och ergonom, bred erfarenhet av idrottsmedicin och personalhälsa. Utsedd till Årets hälsofrämjande chef 2019.

Biträdande enhetschef Ramin Kabiri

Linda Carlsson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Linda CarlssonEnhetschef och leg. sjuksköterska. Belönades hösten 2019 med Vårdförbundets stora pris för en personcentrerad vård.

Enhetschef och leg. sjuksköterska Linda Carlsson

Malin Duckert - föreläsare på Gothia Fortbildning

Malin DuckertEnhetschef med social omsorgsexamen.

Enhetschef Malin Duckert

Mats Sundbom - föreläsare på Gothia Fortbildning

Peter LarssonSeniorrådgivare, Sveriges ingenjörer, och fram till våren 2020 regeringens särskilda utredare av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Seniorrådgivare, Sveriges ingenjörer Peter Larsson

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Jakob CarlanderÄr leg. psykoterapeut, handledare och författare. Aktuell våren 2020 med en ny handbok för chefer om konfliktfyllda samtal.

Leg. psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander

Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Agnes MellstrandLeg. psykolog, organisationskonsult och handledare. Hon arbetar med klinisk behandling, handledning och utbildning i bemötande vid psykisk ohälsa, stresshantering och hållbart arbetsliv.

Leg. psykolog, organisationskonsult och handledare Agnes Mellstrand

Mats Sundbom - föreläsare på Gothia Fortbildning

Mats SundbomVd Silver Life, har tidigare bland annat varit ansvarig för assistans inom Frösunda, haft flera vd-roller inom servicebranschen och är skyddsingenjör i botten.

Vd för Silver Life Mats Sundbom

Pär LagerRådgivare och utbildare för företag och organisationer, med inriktning på verksamhetsutveckling, ledarskap och kommunikation. Han är författare till Förändringsprincipen (Sanoma Utbildning) och Kommunikativt ledarskap i praktiken (Gothia Fortbildning).

Foto av Johanna Norin.

Rådgivare, utbildare, författare och föreläsare Pär Lager

Årets chef i äldreomsorgen

Årets chef i äldreomsorgen - loggaVi tror på att lyfta det goda ledarskapet och därför vill vi utse Årets chef i äldreomsorgen. Du kan hjälpa oss genom att nominera en person vars ledarskap har det där lilla extra.

Vi vill att du skriver en text på max 1000 tecken, där du beskriver varför just den här personen är en chef utöver det vanliga.

Våra kriterier är:
•    Personen ska vara en erfaren chef, gärna på olika nivåer, och ska ha visat en bredd både som chef och ledare.
•    De verksamheter som hen varit ansvarig för ska ha uppnått dokumenterat goda resultat.
•    Personen ska som ledare ha erfarenhet av såväl med- som motgång.
•    Personen ska även tydligt signalera vikten av att hämta kraft och inspiration vid sidan av yrkeslivet.

Mejla din nominering till aretschef@gothiafortbildning.se senast 16 mars 2020. Vinnaren presenteras på konferensen.


Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.