Konferens
Nyhet

Barnhälsovård i fokus 2017 - Konferens

5-årsjubileum! Varmt välkommen till årets viktigaste konferens i barnhälsovården.

Varmt välkommen till konferensen Barnhälsovård i fokus!

Du som arbetar inom barnhälsovården berörs av många komplexa frågeställningar i din arbetsvardag. Detta återspeglas i årets program på den mest självklara konferensen i barnhälsovård:

  • Vi ger dig de senaste forskningsrönen kring hjärnan och det lilla barnet, och hur du på bästa sätt kan ge stöd till föräldrar som har en vardag som krånglar.
  • En tredjedel av alla barn du möter har en eller två föräldrar som är utlandsfödda, här får du verktyg och strategier för att bli säkrare på att identifiera och bedöma språkstörningar hos flerspråkiga barn.
  • I mötet med föräldrar uppstår ofta frågor kring vaccinationer och ibland möter du även ett visst motstånd. Ta del av en föreläsning som ger fördjupad kunskap kring hur du kan utveckla bemötandet vid vaccinationsoro.
  • Vi avslutar konferensen med en inspirerande föreläsning om hur du kan utveckla din roll som gruppledare och hur det kan bli roligare och lättare att ha ledarskapet i föräldragruppen.

Konferensen Barnhälsovård i fokus är skräddarsydd för dig som arbetar inom barnhälsovården; du är exempelvis barnsjuksköterska, distriktssköterska, psykolog eller barnläkare.

Anmäl dig i dag – välkommen!

 

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #BHVifokus

 

Frågor? Ring 08 462 26 70 eller skicka mejl till anmalan@gothiafortbildning.se.

Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se tel: 073-375 90 36

<p>
 
<br></p><h3>Utställare på Äldreomsorgsdagarna</h3>
 
 
<blockquote>
 
<p>Baggium/Humana, Frösunda Omsorg AB, Proxident/ Meda OTC, Phoniro Systems AB, Demensförbundet, Brighter AB(jDome), IntraPhone, Suntech Group, Nestor KUI, Haninge Kommun, Sekoia, MTM/LL-förlaget, Tidskr Äldre i centrum, Helland Möbler, Tubberödshus, Cultura, SCA Hygiene, Joliv AB, Svensk Vård &amp; Kompetensutv, Appva AB, Ledarna, Vision, Sableline AB, Akademikerförbundet SSR, Ergonova Sverige AB, Flexident AB, Nybo Workwear AB, Findus Sverige, B/Findus Special Foods, Karolinska US, Hattstugan, Nömmebergs Vårdhem, MedLearn AB,Tre Stiftelser, Kommunal (ref LISGLI, projekt ÄO), Svenskt Demencentrum, Alamanco AB, Livsmedelsverket, Alfa Kommun &amp; Landsting, Attendo, SBU, Nestlé Health Science/ Adult Nutrition, Orkla Foods Sverige AB, Lunnagårds Sjukhem, Jan Nyström Idé &amp; utveckling, Stolen.nu AB, Edukey AB, Swedlock, Svensk Ullberedning AB/Mentex Terapimaterial, Promas i Stockholm AB, Music Doll Sweden, Wiktorson Hjälpmedel, ID Säkerhet i Örebro AB, Victus Medical Group AB, Teater Spotlight/Teatersvängen HB, VisueCare AB, 3M Svenska AB, Almedo AB, Backebo Vård &amp; Omsorg, BPSD-Registret, Oral Care AB, Tieto Healthcare &amp; Welfare AB, Omega Pharma Nordic AB, Time2care AB, Vardaga Äldreomsorg AB, Arbetsterapeuterna, Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Arjo Scandinavia, DoNet AB,Foodit Kostsystem AB, STQM Management, Te Crea Socionom AB, JOTIB AB</p>
</blockquote>
 
 
 
<p>
 
<br></p>
 
 
 
<p>
 
<br></p>
 
 
 
<div id="cke_pastebin" class="cke_editable" style="position: absolute; top: 352px; width: 1px; height: 469px; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; left: -1000px;">
 
 
 
<p style="font-family: adobe-garamond-pro, Times, serif; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 36px;">
 
<br></p>
 
 
 
<p style="font-family: adobe-garamond-pro, Times, serif; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 36px;">Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna?</p>
 
 
 
<p style="font-family: adobe-garamond-pro, Times, serif; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 36px;">Välkommen att kontakta Johan Fogelström:</p>
 
 
 
<p style="font-family: adobe-garamond-pro, Times, serif; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 36px;">e-post: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se</p>
 
 
 
<p style="font-family: adobe-garamond-pro, Times, serif; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 36px;">telefon: 073-375 90 36</p>
 
</div>
 
 
 
<blockquote>
 
<p>Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna?
Välkommen att kontakta Johan Fogelström:
e-post: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
telefon: 073-375 90 36</p>
</blockquote>
 

FAKTA

Datum: 8 november 2017.

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Boka tidigt-pris:
3 990 kr vid anmälan senast 15 september. Ordinarie pris: 4 490 kr per person. Priser exkl. moms.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-462 26 70

Vill du ställa ut på Barnhälsovård i fokus? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-375 90 36

Program på Barnhälsovård i fokus 2017

En jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet! Eller...?

• Var står vi idag och vad är på gång inom svensk barnhälsovård? Styrkor, utmaningar och framåtblickar.
• Hur påverkas vi av att barnkonventionen blir lag?

Bensträckare kl.10:10 innan nästa föreläsning.

Johanna Tell

Distriktssköterska och barnhälsovårdssamordnare. Doktorand i tillämpad hälsoteknik och medlem i Rikshandbokens redaktions-/förvaltningsråd.

Den resa barnen gör de första åren i sitt liv är oerhörd. Vad gör att det för vissa barn är så lätt att följa med i vardagens flyt av aktiviteter men inte för andra? Vilka krav ställs på barnets förmågor och vad gynnar barnets utveckling bäst? Förskolan, vården och hemmet – vilka tidiga tecken är viktiga och hur kommunicerar vi med barnets bästa i fokus? Vilket stöd kan föräldrar behöva?

Bensträckare kl.11:20 innan nästa föreläsning.

David Edfelt

Leg. psykolog, författare och arbetar med handledning och utbildning. Han har arbetat som förskole- och skolpsykolog, som samordnare för utredningsteam och undervisar sedan tio år vid Stockholms universitet.

Flerspråkiga barn med en eller två utlandsfödda föräldrar omfattar en tredjedel av alla barn i förskoleåldern. Ett huvudmål för barnhälsovården är att ta fram nationella riktlinjer för att ge alla barn ett likvärdigt omhändertagande. Trots att det än så länge saknas vetenskapligt utvärderade metoder för att bedöma språkutvecklingen av flerspråkiga barn kan vi med ökad kunskap och små insatser hitta de barn som behöver hjälp.

Hur kan vi veta när den sena språkutvecklingen beror på en avvikelse i utvecklingen, och inte på flerspråkighet? Kan vi identifiera språkstörningar hos flerspråkiga barn vid 2,5–3 års ålder?

Laleh Nayeb

Doktorand, leg. logoped, Länslogopedi och Barnhälsovårdens länsavdelning, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Specialområde: barn och flerspråkighet.

En del föräldrar har funderingar om vaccinationer. Somliga undrar om spädbarn tål alla vacciner som ges, hur immunsystemet påverkas, om det inte är bättre att vänta tills barnet blivit äldre med mera. Andra är starkt negativa. De har läst att vacciner skadar mer än de hjälper och vill inte att barnet vaccineras alls. Hur reagerar du? Hur pratar du med föräldrar som undrar över vaccinationer? Vilka attityder har vi inom barnhälsovården själva?

Föreläsaren har sedan några år haft samtal i grupp med föräldrar tveksamma till vaccination. Hon kommer att tala om erfarenheter från dessa lärorika samtal.

Margareta Blennow

Barnhälsovårdsöverläkare med lång erfarenhet av vaccin och vaccinfrågor. Sedan fyra år är hon med och leder föräldragrupper på Södersjukhuset i Stockholm där man får diskutera sin oro för vaccinering.

Hur får du föräldrarna delaktiga i mötet och hur får du även den blyga att ta plats? Hur hanterar du som gruppledare balansen mellan kreativa diskussioner och att få fram den information som ligger i ditt uppdrag att förmedla? Och hur lägger du en bra struktur och skapar förutsättningar för ett bra samarbete och en god atmosfär i gruppen?

Ta del av en föreläsning med exempel på hur du kan få en föräldragrupp att fungera och hur det kan bli roligare och lättare att ha ledarskapet i grupper.

Sussan Öster

Utbildare, metodutvecklare, folkhälsovetare, certifierad lösningsfokuserad coach.

Talare på Barnhälsovård i fokus 2017

Mer information kommer inom kort.

Citat från tidigare deltagare på konferensen

»Proffsig inramning och fantastiska föreläsare! Moderator Johanna Tell var toppen! Tack!!«

»En trevlig mix kring aktuella områden kring barn och familjer.«

»Mycket intressant och givande dag.«

»Bra valda ämnesområden, bra föreläsningar, mycket bra presentationer av respektive föreläsare och av moderatorn. Bra avrundningar efter varje föreläsning.«

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg