Barnhälsovård i fokus

Konferensen som är skräddarsydd för dig inom barnhälsovården

Konferensen Barnhälsovård i fokus

I november 2018 arrangerades konferensen Barnhälsovård i fokus för sjätte året i rad. Programmet togs som vanligt fram i nära samarbete med BHV-sjuksköterskor

Inget datum är bestämt för 2019 års upplaga av konferensen. Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev.


Kommentarer från förra årets Barnhälsovård i fokus:

» Mycket bra och inspirerande föreläsare. Som alltid mycket välordnat. «

» Bra blandning av intressanta ämnen. «

» Bra och relevant innehåll för mitt dagliga arbete. Bra föreläsare och framför allt roliga föreläsningar. «


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #BHVifokus


FAKTA

Konferensen Barnhälsovård i fokus genomfördes senast i november 2018.Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Barnhälsovård i fokus? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på konferensen Barnhälsovård i fokus 2018

Du som är nyfiken kan läsa mer nedan om programmet på konferensen som genomfördes i november 2018. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

 • 08:30 Morgonkaffe

  Kaffe och smörgås, tid att besöka utställningen.

 • 09:20 Konferensens moderator Johanna Tell inledde dagen

  Var står vi idag och vad är på gång inom svensk barnhälsovård?

  Alla barn i Sverige ska erbjudas en jämlik och rättvis barnhälsovård. En jämlik hälsovård innebär att alla barn erbjuds en viss lägsta nivå av insatser som ska vara desamma oavsett var barnet bor. En rättvis barnhälsovård innebär att alla barn vid behov ska erbjudas ytterligare insatser. Det är först då barnhälsovården kan bidra till en jämlik hälsa. Vad innebär då detta i den praktiska vardagen?

  Johanna Tell - Gothia Fortbildning | © Marika Ottosson
  JOHANNA TELL
  Distriktssköterska och barnhälsovårdssamordnare. Doktorand i tillämpad hälsoteknik och medlem i Rikshandbokens redaktionsråd. Medförfattare till boken Leva med barn (Gothia Fortbildning).
 • 10:00 En rättvis barnhälsovård – att främja alla barns språkutveckling genom samverkan

  Att det lilla barnet börjar prata är en av våra starkaste drivkrafter, vi behöver kunna kommunicera och knyta an till vår omgivning för att utvecklas och växa tillsammans. Idag ser vi tyvärr att många barn inte utvecklas språkligt som vi förväntar oss. Logopedmottagningen är den instans som BVC skickar flest remisser till och samarbete mellan logoped och barnhälsovård är nödvändigt. Inom barnhälsovården träffar man de flesta barn och familjer, vilket är ett unikt tillfälle att skapa förebyggande verksamhet och fånga upp de barn som ligger i riskzon för språkliga svårigheter.

  Denna föreläsning handlade om hur man i Halland arbetat för att skapa en fortsättning på vårdkedjan genom att koppla in andra länkar till kedjan. Förskola, hemmet, biblioteket, studieförbund är delar som nu samarbetar med vården för att på bästa sätt kunna fånga upp och stötta de familjer och barn som traditionellt är svåra att nå.

  Catarina Sjöberg - författare Gothia Fortbildning
  CATARINA SJÖBERG
  Leg. logoped sedan 25 år och kontaktlogoped för barnhälsovården Halland. Hon har deltagit i projekt såsom Språkkedjan Halland och Språkstart Asyl Halland, Mottagningsbibliotek Halland och annan förebyggande verksamhet i samarbete med barnhälsovården. Catarina är aktuell med boken Språkleka i förskolan (Gothia Fortbildning) med teori och praktik kring hur man stöttar barn med språklig sårbarhet.
 • 11:00 Att tidigt hitta och hjälpa barn med motoriska svårigheter

  Motoriken är det lilla barnets redskap för att utforska, undersöka och interagera med sin omvärld. Genom sina rörelser gör barnet massor av erfarenheter under en dag, erfarenheter som ger barnet kunskap om sin egen kropp och hur omgivningen fungerar. Så hur påverkar då motoriska svårigheter barnets utveckling? Och hur kan vi hitta barn med motoriska svårigheter tidigt? Barnhälsovården har en unik position i arbetet med att upptäcka barn med motoriska svårigheter i rätt tid även om det saknas vetenskapliga utvärderade metoder.

  Kine Johansen - Gothia Fortbildning
  KINE JOHANSEN
  Disputerad leg. fysioterapeut med specialistkompetens inom pediatrik. Hon arbetar vid Akademiska barnsjukhuset med barn främst i åldern 0–2 år. Kine Johansen har skrivit avsnittet om motorisk utveckling i Rikshandboken.
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:00 Barnallergi – gamla myter och nya sanningar?

  Synen på hur vi ska behandla allergiska barn, vilka råd vi ska ge och hur vi ska gå till väga för att försöka minska allergiförekomsten i befolkningen har förändrats drastiskt de senaste åren. Mycket av det vi trodde var sant tidigare har visat sig vara felaktigt. Det är nog tyvärr så att många barn behövt inskränka sin kost helt i onödan, och en del har kanske till och med blivit allergiska på grund av de råd som gavs förut.

  Nu är kunskapsläget ett annat och via barnhälsovården finns stora möjligheter att nå alla barn och deras föräldrar och förmedla en mer positiv inställning till allergi. Då gäller det naturligtvis att tänka om och göra rätt! Vad kan vi säga och stå för? Kanske går det till och med att förebygga?

  Sofie Hellerfelt - Gothia Fortbildning
  SOFIA HELLERFELT
  Barnhälsovårdsöverläkare, barn- och ungdomsallergolog, Landstinget Blekinge. Hon jobbar kliniskt som barnläkare på barnkliniken i Karlskrona sedan 20 år. Hon står bakom ett vårdprogram för allergi och astma hos barn och unga i Blekinge.
 • 13:55 Eftermiddagskaffe

  Välkommen att fika, mingla och besöka våra utställare.

 • 14:25 Jämlikt föräldrastöd – att inkludera alla nyblivna föräldrar på BHV

  Hur kan du aktivt inkludera den förälder som inte fött barnet i den tidiga BHV-kontakten och hur kan du fånga upp dem som lider av psykisk ohälsa?

  Enskilda samtal med barnets föräldrar, oavsett kön, håller på att implementeras i landsting och regioner som en del i BHV:s nationella program. Föreläsaren har varit med i Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp som framarbetat en metod för hur det föräldrastödjande arbetet på BVC kan bli mer jämlikt. I Rikshandboken finns från och med hösten 2018 kunskapsunderlag och metodbeskrivning för dessa samtal.

  Monica Lidbeck - Gothia Fortbildning
  MONICA LIDBECK
  Leg. psykolog som arbetar med verksamhetsutveckling för mödra- och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Hon ingår i Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp som framarbetat en metod för enskilt föräldrasamtal. Som doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, forskar hon på familjeliv och hur jämställd föräldraledighet återspeglas i föräldraskap och parrelation.
 • 15:25 Hur undviker vi kulturkrockar?

  Vi är alla individer, men vi bär med oss avtryck av den kultur eller de kulturer vi vuxit upp i.

  En människas livssyn, religion, värdesystem och erfarenheter har betydelse för hur hen uppfattar liv och död, hälsa och sjukdom.

  Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur. Vi är vana vid att saker och ting tolkas på ett bestämt sätt som leder till självklara och förutsägbara handlingar. De förväntningar och önskemål som föräldrar från andra länder och kulturer har kan många gånger vara obekanta och ibland svåra för oss att förstå.

  Denna föreläsning handlade om vilka faktorer som styr våra attityder, normer och värderingar och vill ge nycklar till ökad förståelse för att undvika onödiga missförstånd i mötet.

  Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Fortbildning
  JEANETTE OHLSSON CARLBORG
  Jeanette är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med erfarenhet av att ha bott över 20 år utomlands, bland annat i Libanon, Jemen och Pakistan, har hon fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att förhålla sig till sig själva och sin omgivning.
 • 16:20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Barnhälsovård i fokus 2018

Klicka på respektive bild för att läsa mer om talarna på konferensen i november 2018. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Johanna Tell - Gothia Fortbildning | © Marika Ottosson

Johanna Tell är distriktssköterska och barnhälsovårdssamordnare. Dessutom doktorand i tillämpad hälsoteknik och medlem i Rikshandbokens redaktionsråd. Medförfattare till boken Leva med barn (Gothia Fortbildning). Foto av Marika Ottosson.

Distriktssköterska och barnhälsovårdssamordnare Johanna Tell

Catarina Sjöberg - författare Gothia Fortbildning

Logoped sedan 25 år och kontaktlogoped för barnhälsovården Halland. Hon har deltagit i projekt såsom Språkkedjan Halland och Språkstart Asyl Halland, Mottagningsbibliotek Halland och annan förebyggande verksamhet i samarbete med barnhälsovården. Catarina är aktuell med boken Språkleka i förskolan (Gothia Fortbildning) med teori och praktik kring hur man stöttar barn med språklig sårbarhet.

Leg. logoped Catarina Sjöberg

Kine Johansen - Gothia Fortbildning

Kine Johansen är disputerad leg. fysioterapeut med specialistkompetens inom pediatrik. Hon arbetar vid Akademiska barnsjukhuset med barn främst i åldern 0–2 år. Kine Johansen har skrivit avsnittet om motorisk utveckling i Rikshandboken.

Disputerad leg. fysioterapeut Kine Johansen

Sofie Hellerfelt - Gothia Fortbildning

Sofia Hellerfelt är barnhälsovårdsöverläkare samt barn- och ungdomsallergolog vid Landstinget Blekinge. Sofia jobbar kliniskt som barnläkare på barnkliniken i Karlskrona sedan 20 år. Hon står bakom ett vårdprogram för allergi och astma hos barn och unga i Blekinge.

Barnhälsovårdsöverläkare, barn- och ungdomsallergolog Sofia Hellerfelt

Monica Lidbeck - Gothia Fortbildning

Monica Lidbeck är leg. psykolog och arbetar med verksamhetsutveckling för mödra- och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Hon ingår i Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp som framarbetat en metod för enskilt föräldrasamtal. Som doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, forskar hon på familjeliv och hur jämställd föräldraledighet återspeglas i föräldraskap och parrelation.

Leg. psykolog Monica Lidbeck

Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Fortbildning

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med erfarenhet av att ha bott över 20 år utomlands, bland annat i Libanon, Jemen och Pakistan, har hon fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att förhålla sig till sig själva och sin omgivning. Foto av Martina Wärenfeldt.

Religionshistoriker Jeanette Ohlsson Carlborg