Konferens

Äldreomsorgsdagarna 2017 - Konferens

Välkommen till Äldreomsorgsdagarna 2017 – årets viktigaste konferens för dig i äldreomsorgen

Årets tema: Meningsfullhet


26 – 27 oktober är det åter dags för en av Sveriges största konferenser för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Förra året kom nästan 1400 deltagare från hela Sverige.

Årets tema är Meningsfullhet – om att få känna att man har ett meningsfullt liv, fullt ut hela livet.

Bland årets föreläsare finns bland andra Yngve Gustafsson, professor i geriatrik, Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi, Ingmar Skoog, professor i psykiatri och Miia Kivipelteo, professor i klinisk geriatrik.

Hedersgäst är Dagny Carlsson, Sveriges äldsta bloggerska, snart 105 år, som berättar vad meningsfullhet betyder för henne.

Vi blandar den senaste forskningen med verksamhetsnära exempel från äldreomsorgens vardag.

Årets moderator
Gabriella Ahlström är en van debattledare med en bakgrund som kultur- och samhällsjournalist, bland annat på Dagens Nyheter och Sveriges Radio och är känd bland annat från radioprogrammet "Spanarna" i radions P1 där hon sedan länge ingår i den fasta panelen. 

Anmäl dig senast 30 juni för att få hela 1000 kr i rabatt!

Varmt välkomna!

 

Nyfiken på Äldreomsorgsdagarna? Se en film från 2016 års konferens här:

 

FAKTA

Datum: 26–27 oktober 2017.

Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.

Boka tidigt-pris:
3 990 kr vid anmälan senast 30 juni.
4 490 kr vid anmälan senast 20 augusti. 
Därefter ordinarie pris: 4 990 kr per person.
Priser exkl. moms.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-462 26 70

Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-375 90 36

Program 2017 – ett urval av föreläsningarna

Under två dagar kan du lyssna på sju storföreläsningar och välja mellan ett tjugotal seminarier. Du väljer mellan fem seminariespår: Ledarskap (spår A), Vård och rehabilitering (spår B), Psykisk hälsa (spår C), Teknik som stöd (spår D) och Social omsorg (spår E).

Snart är programmet helt klart. Redan nu kan du läsa mer om några av föreläsningarna du kan välja bland.

Vi blir allt fler äldre. Vad innebär detta? Kommer vi att få fler äldre som blir sjuka och dementa? Resultat från H70-studierna i Göteborg som pågått sedan 1971 tyder på att åldrandet håller på att förändras. 70-åringar idag känner sig friskare, är intellektuellt vitalare, har bättre kondition, mer och bättre sex och reser utomlands oftare. Föreläsningen kommer att handla om detta nya åldrande, och om 70 är det nya 50 eller till och med det nya 20.

Ingmar Skoog

Professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

Kunskapen om hur hjärnan och vårt tänkande fungerar ökar i snabb takt. Det häftigaste budskapet från forskningsfronten är att hjärnan är formbar. Men vad betyder det i vårt dagliga liv? Står vi inför ett paradigmskifte? Ja, det finns neuroforskare som menar att vi måste ta hand om och bygga vår hjärna med samma ambition som vår fysiska kropp.

Föreläsningen utgår från det neurovetenskapliga underlaget för hur hjärnan fungerar och hur vi måste lära oss att ta hänsyn till vissa av dess biologiska principer när det kommer till beslut, medkänsla, empati, flow och närvaro. 

Marie Ryd

Doktor i medicinsk vetenskap och vetenskapsjournalist.

Värmländska Torsby har i två år haft lägst sjukfrånvaro av landets  290 kommuner. Detta tack vare ett aktivt förebyggande arbete och en ökad medvetenhet om att oavsett var ohälsan har sitt ursprung påverkar den i regel arbetet.

Aktiva chefer som ser när någon av medarbetarna mår dåligt, goda kontakter med försäkringskassan och företagshälsovården samt en stöttande HR-strateg är pusselbitar i Torsby kommuns framgångsrika arbete för att sänka sjuktalen. 

Tina Bengtsson och Carina Stolpe

HR-strateg resp. områdeschef i hemtjänsten, Torsby kommun.

Genom livsstilsförändringar går det att minska risken att drabbas av minnesstörningar med nästan 30 procent. För första gången kan forskare visa att aktiv rådgivning om levnadssätt förebygger störningar i minnesfunktionen. Detta genom aktiv rådgivning om kost, fysisk träning, kognitiv träning och kontroll av vaskulära riskfaktorer så som högt blodtryck och blodfetter. Tidigare har förekomsten av och orsaken till minnesstörningar och minnessjukdomar studerats mycket, men inte förebyggande insatser som i denna studie.

Miia Kivipelto

Professor i klinisk geriatrik.

Hur kan du bidra till att personen med demenssjukdom får behålla sin självkänsla? Att personen får känna livsglädje och välbefinnande? Hur kan du genom att undvika tillrättavisningar skapa en mer harmonisk dag för både den äldre personen och dig som arbetar med att ge omsorg?

En föreläsning om vikten av att få vara närvarande i nuet och om förhållningssätt och metoder som hjälper dig att skapa meningsfulla stunder i vardagen.

Dagny Vikström

Leg. arbetsterapeut, föreläsare och tidigare demensvårdsutvecklare i Luleå kommun.

Kommunikativt medarbetarskap handlar om att skapa en kultur av feedback där alla ger och tar återkoppling för att göra varandra bättre. Hur skapar vi en organisation med stort förtroende för varandra? Hur ger och tar vi feedback på ett effektivt sätt? Vilka värden finns med att skapa en kommunikativ organisation? Vad innebär det att ”allt kommunicerar”?

En föreläsning med konkreta exempel och spännande forskning som handlar om hur du med hjälp av kommunikation skapar en organisation där vi alla trivs lite bättre och gör varandra lite bättre.

Pär Lager

Arbetar i styrelser för organisationer och företag samt som rådgivare, föreläsare och författare.

Ett urval av årets talare

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Han har arbetat med befolkningsstudier av äldre i Göteborg sedan 1984 och leder forskningsgruppen för Neuropsykiatrisk epidemiologi vid Sahlgrenska akademin, som studerar demens och andra psykiska sjukdomar hos äldre. Ingmar Skoog hör till världens ledande forskare inom sitt forskningsfält.

I dag är åldrandet en ny ungdomstid

Ingmar Skoog

Marie Ryd är doktor i medicinsk vetenskap och vetenskapsjournalist. Hon är idag en uppskattad föreläsare och konsult med avstamp i den neurovetenskapliga forskningsfronten och i sin mångåriga 
erfarenhet som instruktör i mindfulness.

Neuroledarskap – att leda sig själv och andra med kunskap om hjärnan

Marie Ryd

Dagny Vikström, leg. arbetsterapeut, föreläsare och tidigare demensvårdsutvecklare i Luleå kommun. Dagny har ägnat större del av sitt yrkesverksamma liv till att utveckla stödet till personer med demenssjukdom.

Att bevara sin värdighet

Dagny Vikström

Pär Lager, arbetar i styrelser för organisationer och företag samt som rådgivare, föreläsare och författare. Pär har tidigare bland annat varit vd för Berghs School of Communication och Talarforum samt politiskt sakkunnig i Regeringskansliet. Han har en gedigen ledarerfarenhet från både privat och offentlig sektor. Pär är aktuell med en bok om kommunikativt ledarskap på Gothia Fortbildning.

Så gör vi varandra bättre! – kommunikativt medarbetarskap i praktiken

Pär Lager

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Hon tilldelades 2016 Alzheimerfondens stora forskningspris vars prissumma ska gå till att fortsätta det stora forskningsprojekt hon leder som handlar att förebygga alzheimerdemens.

 

Foto av Erik Cronberg.

Nyckelfaktorer som kan fördröja demens

Miia Kivipelto

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg