Konferens

Äldreomsorgsdagarna 2017 - Konferens

Årets viktigaste konferens för dig i äldreomsorgen

Välkommen till Äldreomsorgsdagarna 2017 – årets viktigaste konferens för dig i äldreomsorgen

Årets tema: Meningsfullhet


26 – 27 oktober är det åter dags för en av Sveriges största konferenser för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Förra året kom nästan 1400 deltagare från hela Sverige.

Årets tema är Meningsfullhet – om att få känna att man har ett meningsfullt liv, fullt ut hela livet.

Bland årets föreläsare finns bland andra Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi, Ingmar Skoog, professor i psykiatri, Miia Kivipelteo, professor i klinisk geriatrik och Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Hedersgäst är Dagny Carlsson, Sveriges äldsta bloggerska, snart 105 år, som berättar vad meningsfullhet betyder för henne.

Vi presenterar den senaste forskningen och exempel från äldreomsorgens vardag.

Årets moderator
Gabriella Ahlström är en van debattledare med en bakgrund som kultur- och samhällsjournalist, bland annat på Dagens Nyheter och Sveriges Radio och är känd bland annat från radioprogrammet "Spanarna" i radions P1 där hon sedan länge ingår i den fasta panelen.

Varmt välkomna!

 

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Äldreomsorgsdagarna

Nyfiken på Äldreomsorgsdagarna? Se en film från 2016 års konferens här:

 

FAKTA

Datum: 26–27 oktober 2017.

Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Boka tidigt-pris:
4 490 kr vid anmälan senast 20 augusti. Ordinarie pris: 4 990 kr per person.
Priser exkl. moms.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-462 26 70

Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-375 90 36

Program för Äldreomsorgsdagarna 2017

Under två dagar kan du lyssna på åtta storföreläsningar och välja mellan ett tjugotal seminarier. Du väljer mellan fem seminariespår: Ledarskap (spår A), Vård och rehabilitering (spår B), Psykisk hälsa och biståndsbedömning (spår C), Teknik som stöd (spår D) och Social omsorg (spår E).

Storföreläsningar

Samtidigt som vi blir allt äldre förändras åldrandet. Resultat från H70-studierna i Göteborg som pågått sedan 1971 tyder på att åldrandet håller på att förändras. 70-åringar idag känner sig friskare, är intellektuellt vitalare, har bättre kondition, mer och bättre sex och reser utomlands oftare. Föreläsningen kommer att handla om detta nya åldrande och om att 70 är det nya 50 eller till och med det nya 20.

Ingmar Skoog

Professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

Hur vi lever, äter och tränar kan fördröja insjuknandet i demens. Genom att byta livsstil går det att minska risken för att drabbas av minnesstörningar med nästan 30 procent. Förekomsten av och orsakerna till minnesstörningar är väl undersökt, men det saknas studier om hur vi kan förebygga och skräddarsy behandlingar för minnesproblem. Lyssna på en av landets ledande forskare som ger oss det senaste inom forskningen.

Miia Kivipelto

Professor i klinisk geriatrik.

Kommunikativt medarbetarskap handlar om att skapa en kultur där alla ger och tar återkoppling för att göra varandra bättre. Hur skapar vi en organisation med stort förtroende för varandra? Hur ger och tar vi feedback på ett effektivt sätt? Vilka fördelar finns med att skapa en kommunikativ organisation? Vad innebär det att ”allt kommunicerar”?

En föreläsning med konkreta exempel och spännande forskning som handlar om hur du med hjälp av kommunikation skapar en organisation där vi alla trivs och gör varandra bättre.

pär lager

Arbetar i styrelser för organisationer och företag samt som rådgivare, föreläsare och författare.

Äldreomsorgen är en viktig del av samhällsbygget och en prioriterad framtidsfråga för regeringen. I våras tog regeringen emot utredningen om en nationell kvalitetsplan inom äldreomsorgen. Samtidigt har regeringen tagit fram ett antal egna förslag inom området. 

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, presenterar i sitt tal sin syn på bättre kvalitet i äldreomsorgen och om regeringens politik och prioriteringar för nå dit.

Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Dagny Carlsson, hedersgäst och Sveriges äldsta bloggerska, 105 år, berättar vad meningsfullhet betyder för henne.

Dagny carlsson

Livserfaren bloggerska.

Det normala friska åldrandet ändrar näringsbehoven. Läkemedel och sjukdomar påverkar aptiten och förmågan att tillgodogöra sig näringen. God näring förebygger infektioner, fallolyckor, trycksår, depressioner och gör att människor med demenssjukdomar kan rehabiliteras.

Yngve Gustafson

Seniorprofessor i geriatrik.

Att ge en annan människa sin fulla uppmärksamhet låter enkelt. Ändå upplever vi ofta att vi inte ger, eller får, det bemötande vi hade önskat. Vad händer inom dig när du träffar andra? Kanske observerar du dig själv mer än du uppmärksammar andra, ägnar mer tid åt vad du ska säga än att lyssna? Varför blir det ibland så svårt? Att vara fokuserad på den vi talar med ger oss möjlighet att växa både på det personliga och det och professionella planet. Under föreläsningen lär vi oss hur vi kan förbättra vår förmåga att vara närvarande i mötet på ett sätt som blir bra både för den vi talar med och för oss själva.

Åsa Nilsonne

Psykiater och professor i medicinsk psykologi.

Emil Jensens sommar i P1 2016 var ett av de mest hyllade programmen hittills, och när han uppträder blir det ofta som just ett sommarprogram live, där han blandar sin musik med komik och lyrik.

Han kastar sig med språklig akrobatik mellan samtiden och framtiden, mellan humor och allvar, personligt och globalt och visar att det egentligen är samma sak. Här bjuder han på en föreställning till bredden och djupet fylld av hopp, humor, värme och inspiration som en enda stor hyllning till alla er som engagerar sig för andra.

Emil Jensen

Artist, skådespelare och estradpoet.

Spår A: Ledarskap

Värmländska Torsby har i två år haft lägst sjukfrånvaro av alla landets kommuner. Detta tack vare ett aktivt förebyggande arbete och en ökad medvetenhet om hur ohälsan påverkar arbetet.

Aktiva chefer som ser när någon av medarbetarna mår dåligt, goda kontakter med försäkringskassan och företagshälsovården samt en stöttande HR-strateg är viktiga pusselbitar i Torsby kommuns framgångsrika arbete för att sänka sjuktalen. 

Tina Bengtsson

HR-strateg, personal och hälsa, med social omsorgsexamen, Torsby kommun.

Carina Stolpe

Områdeschef i äldreomsorgen, Torsby kommun.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, det blir fler äldre och allt färre yngre. Konsekvensen är att många arbetsgivare konkurrerar om arbetskraften. Hur ser vår beredskap ut inför detta? Hur rekryterar vi chefer som vill göra skillnad? Vilka förutsättningar finns?

För att lyckas att locka unga nya medarbetare har äldreboendet Tre stiftelser arbetat med att stärka sitt varumärke, något som det ännu inte talas så mycket om inom äldreomsorgen. 

Monica Berglund

Direktör för äldreboendet Tre stiftelser i Göteborg och leg. sjuksköterska.

De senaste decennierna har kännetecknats av stora förändringar i arbetslivet och höga krav på både chefer och medarbetare, inte minst i omsorgssektorn. Aktuell forskning visar att ledarskapet har stor betydelse för att skapa effektiva och hälsosamma arbetsmiljöer. Chefernas engagemang och vilja att göra ett bra jobb är stort men långa arbetstider, sjukfrånvaro och höga krav på ”leverans” innebär påfrestningar. Vilka förutsättningar behöver chefer i omsorgsorganisationer för att åstadkomma en bra verksamhet och god arbetsmiljö? Hur kan stödet för chefer förbättras?

Annika Härenstam

Professor emerita i arbetsvetenskap, verksam forskare vid Psykologiska instititionen, Stockholms universitet.

Kunskapen om hur hjärnan och vårt tänkande fungerar ökar i snabb takt. Det häftigaste budskapet från forskningsfronten är att hjärnan är formbar. Men vad betyder det i vårt dagliga liv? Står vi inför ett paradigmskifte? Ja, det finns neuroforskare som menar att vi måste ta hand om och bygga vår hjärna med samma ambition som vår fysiska kropp. 

Föreläsningen utgår från det neurovetenskapliga underlaget för hur hjärnan fungerar och hur vi måste lära oss att ta hänsyn till vissa av dess biologiska principer när det kommer till beslut, medkänsla, empati och närvaro.

Marie Ryd

Doktor i medicinsk vetenskap och vetenskapsjournalist.

Spår B: Vård och rehabilitering

Under våren 2017 presenteras en ny kvalitetsplan vars syfte är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

Äldres psykiska hälsa, välfärdsteknik, ökad jämställdhet och rekrytering av personal är centrala områden. Hur kan du som arbetar inom äldreomsorgen använda dig av den nya kvalitetsplanen i ditt praktiska arbete?

Under föreläsningen ges exempel på hur en verksamhet kan göra en egen utvecklingsplan med den nationella kvalitetsplanen som mall.

Susanne Rolfner Suvanto

Regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan inom äldreomsorgen.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken men det finns ett stort antal olika sjukdomar som kan leda till demens. Föreläsningen handlar om hur man skiljer på de vanligaste orsakerna och belyser översiktligt historik, diagnostik, sjukdomsförlopp och behandling vid de vanligaste demensformerna.

Anne Börjesson Hanson

Läkare och forskare vid Sahlgrenska akademin.

Redan tidigt i sjukdomsförloppet vid demenssjukdomar kan rörelseförmåga och balans påverkas. Att röra på sig och få tillfällen att använda sin kropp har betydelse för jagkänslan vilken påverkas negativt av demens. Föreläsningen tar upp orsaker till nedsatt rörelseförmåga vid demenssjukdom och ger exempel på hur du kan göra det möjligt för personer med demenssjukdom att använda hela sin kvarvarande rörelseförmåga.

Cristina Wångblad

Fil. mag, leg. fysioterapeut, metodhandledare i demens, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Alla över 90 år får träna gratis i Nacka kommun sedan fem år. Motivationen är stark och livsglädjen stor i denna mogna träningsgrupp, som växer för varje vecka. Dessutom sparar samhället stora pengar på projektet, eftersom styrketräning kan skjuta upp flytten till ett äldreboende. Till det kommer också minskade kostnader för fallolyckor och medicinering.

Daniel Hansson

Leg. kiropraktor, föreläsare i ergonomi och seniorträning som sedan fem år, driver seniorträning i Nacka kommun.

Spår C: Psykisk hälsa och biståndsbedömning

Äldre personer har ett behov av att samtala med andra om existentiella frågor som kan beröra både det liv man levt och den framtid man kommer att gå till mötes. Samtidigt visar studier att personal inom äldreomsorgen inte alltid uppmärksammar detta behov, eller undviker att möta äldre personers existentiella funderingar, eftersom de tycker att det är svårt att prata om. Föreläsningen handlar om existentiell ensamhet hos äldre personer; ur den äldre personens, de närståendes och personalens perspektiv. Den bygger på resultatet från studier inom hemvård, primärvård, särskilt boende, palliativ vård och akutvård.

Anna-Karin Edberg

Leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad.

Många äldre har levt hela sitt liv utan att fungera som andra. Det har inneburit ett stort lidande och blir en utmaning för äldreomsorgen. Det oroliga beteendet tolkas ofta som tidiga symtom på demens men kan bero på odiagnostiserad adhd. Äldre med adhd är lika beroende av att få rätt stöd i vardagen som barn och unga. Kunskapen om att adhd även kan finnas hos äldre är fortfarande låg och därför betraktas den enskilda oftast som besvärlig och krävande. Levnadsberättelsen är en nyckel för att personalen ska kunna ge rätt pedagogiska stöd och en god omsorg.

Taina Lehtonen

Fil. dr, psykolog och specialist i neuropsykologi med 25 års klinisk erfarenhet inom äldre- och vuxenpsykiatrin av personer med misstänkt demens.

Hur säkerställer du en rättssäker bedömning av den enskildas behov? Hur skapar du en biståndsbedömning som är både individuell och kvalitetssäkrad? Hur arbetar du rättssäkert när den enskilda har kognitiva svårigheter?

En föreläsning om handläggningens två aktuella utvecklingsområden IBIC och kvalitetssäkring och om hur du fogar ihop dessa till en rättssäker helhet.

Christina Amundberg

Socionom med vidareutbildning i psykologi, juridik och folkhälsa.

Sedan den 1 juli 2017 kan du själv utse vem som ska sköta din ekonomi och personliga angelägenheter när du inte längre kan. Framtidsfullmakten är ett privat alternativ till god man och förvaltare och fungerar som ett komplement till vanliga fullmakter. Helt avgörande är att upprätta, göra ändringar och tillägg i framtidsfullmakten i tid, innan förmågan att fatta självständiga beslut försvinner. Föreläsningen förklarar vad lagen innebär och vad som kan regleras med den.

Håkan Andersson

Chef på överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad.

Spår D: Teknik som stöd

Konstens läkande kraft är drivkraften bakom en ny digital arena som ska öka tillgängligheten till kultur bland annat för äldreboenden. En tjänst som tar hänsyn till den äldres existentiella och psykosociala behov.

Johan Sundelöf

Geriatriker och specialist i palliativ medicin.

Hur kan vi använda välfärdsteknik för att skapa en enklare vardag för den som är äldre, anhörig eller vårdpersonal?

Vad kan vi lära av våra nordiska grannländer som har kommit längre i användandet av välfärdsteknik?  Och hur kan vi samverka närmare för att slippa återuppfinna hjulet och göra samma misstag?

Med dessa frågor som utgångspunkt arbetar Nordens välfärdscenter, en samverkansorganisation mellan de nordiska länderna.

Dennis SØndergård

Seniorrådgivare och ansvarig för välfärdsteknik, Nordens välfärdscenter.

Äldre personer med nedsatt beslutsförmåga kan ha svårt att fatta välgrundade beslut. Det kan medföra att de blir beroende av hjälpmedel och tekniska lösningar. För att kunna fatta rätt beslut om vilket stöd en person ska få, är det viktigt att se över etiska frågor som kan uppstå vid utveckling och användning av välfärdsteknologi.

I föreläsningen presenteras både etiska utmaningar, där teknologi kan vara en framkomlig väg, och ett strukturerat frågeformulär för hur man kan gå igenom och analysera en viss teknisk lösning för en specifik person. 

Lars Sandman

Professor, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet och etisk rådgivare.

Digitaliseringen går fort framåt i äldreomsorgen och det kommer hela tiden nya lösningar inom det expansiva området välfärdsteknik. Men hur ska veta vad man ska satsa på, var börjar man?

RISE SICS, ett statligt ägt forskningsinstitut, har tagit fram fallstudier som syftar till att ge inspiration, kunskap och argument till att kunna gå vidare i den egna organisationens utmaningar.

En föreläsning med konkreta exempel på digitala lösningar där man sett nyttoeffekter för både individ och verksamhet. Bland exemplen finns verktyg för kommunikation mellan verksamheten, anhöriga och brukare, medicineringsautomater och hur en musikdocka kan skapa en ökad livskvalitet för individer med demenssjukdom. 

Malin Edlund Fransson

Projektledare, RISE SICS – en del av Research Institutes of Sweden, ett forskningsinstitut som är en innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Spår E: Social omsorg

Musik kan både öka välbefinnandet hos de äldre och göra att personalen blir tryggare, gladare och mer motiverad. En interaktiv föreläsning om att använda musik på ett medvetet, personcentrerat sätt i demensvården. Under föreläsningen får du inspiration och handfasta tips på olika sätt att använda musik; sjunga, lyssna, dansa. Forskningsresultat varvas med praktiska övningar och exempel.

Katarina Lindblad

Socionom, musikterapeut, fil. mag. och doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet.

Alla vi som arbetar med människor måste inse att vi gör något med dem vi möter. Men också att vi själva påverkas. Hur kan vi samtala och mötas så att vi hjälper varandra att utvecklas som människor?

I den här föreläsningen utvecklar föreläsaren sina tankar kring vad en etisk värdegrund består av och hur den kan ta sig uttryck i vardagens många relationer. Det handlar om att lära känna sig själv genom relationer präglade av nyfikenhet och insikten om att det är i mötet med andra vi blir till.

Egon Rommedahl

Teolog, psykoterapeut och handledare.

40 mil transporterades matlådorna till de äldre i Munkedals kommuns men för fyra år sedan sa man stopp. Istället började hemtjänstpersonalen att själva laga maten. Satsningen innebar ingen ökad kostnad, däremot ökad trivsel. Och de äldre själva är övertygade av att de äter mer när de får sällskap.

Maria Länström

Enhetschef för Vård och omsorg i Munkedals kommun. Har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare med kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen.

Magdalena Jorkvist

Kostombud och undersköterska i hemtjänsten, Munkedals kommun.

Hur kan du bidra till att personen med demenssjukdom får behålla sin självkänsla? Att personen får känna livsglädje och välbefinnande? Hur kan du genom att undvika tillrättavisningar skapa en mer harmonisk dag för både den äldre och dig som arbetar med att ge omsorg?

En föreläsning om vikten av att få vara närvarande i nuet och om förhållningssätt och metoder som hjälper dig att skapa meningsfulla stunder i vardagen.

Dagny Vikström

Leg. arbetsterapeut, föreläsare och tidigare demensvårdsutvecklare.

Storföreläsare på Äldreomsorgsdagarna 2017

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Han har arbetat med befolkningsstudier av äldre i Göteborg sedan 1984 och leder forskningsgruppen för Neuropsykiatrisk epidemiologi vid Sahlgrenska akademin, som studerar demens och andra psykiska sjukdomar hos äldre. Ingmar Skoog har publicerat fler än 300 vetenskapliga arbeten och hör till världens ledande forskare inom sitt forskningsfält.

70 är det nya 50 eller till och med det nya 20

Ingmar Skoog

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, tilldelades 2016 Alzheimerfondens stora forskningspris. Prissumman gör det möjligt att snabbare gå från forskning till att nå resultat som kan få stor betydelse för hela samhället.

 

Foto av Erik Cronberg.

Nyckelfaktorer som kan fördröja demens

Miia Kivipelto

Pär Lager arbetar i styrelser för organisationer och företag samt som rådgivare, föreläsare och författare. Han har tidigare bland annat varit vd för Berghs School of Communication och Talarforum samt politiskt sakkunnig i Regeringskansliet. Han har en gedigen ledarerfarenhet från både privat och offentlig sektor. Pär Lager är aktuell med en bok om kommunikativt ledarskap på Gothia Fortbildning.

Så gör vi varandra bättre! – kommunikativt medarbetarskap i praktiken

Pär Lager

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

 

Foto av Kristian Pohl.

Vad är kvalitet i äldreomsorgen?

Åsa Regnér (S)

Dagny Carlsson, hedersgäst och Sveriges äldsta bloggerska, 105 år, berättar vad meningsfullhet betyder för henne.

Detta är meningsfullt för mig

Dagny Carlsson

Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet. Han har arbetat med äldre sedan 1970, bland annat som läkare på äldreboenden i 35 år. Forskar om vården av äldre inom thoraxkirurgi, anestesi, ortopedi, invärtesmedicin, öppenvård och vård på äldreboenden och i hemmet. Medverkat i tv-serierna Sveriges bästa äldreboende och Sveriges bästa hemtjänst på SVT.

Kunskap och kompetens gör skillnad i omsorgen om äldre

Yngve Gustafson

Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, författare av både fack- och skönlitteratur. Två av hennes uppmärksammade böcker är Vem är det som bestämmer i ditt liv? – om mindfulness, och, tillsammans med Anna Kåver, Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse.

 

Foto av Viktor Gårdsäter.

Att vara närvarande i mötet

Åsa Nilsonne

Emil Jensen, prisbelönt artist, poet och krönikör. Han hörs ofta i Sveriges Radios program Tankar för dagen, där han låter sina personliga betraktelser och sitt samhällsengagemang mötas.

 

Foto av Peter Westrup.

Emil Jensen

Utställare på Äldreomsorgsdagarna 2017

Gothia Fortbildning AB: arrangören av Äldreomsorgsdagarna. Du är redan på vår webbplats.

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom Sveriges viktigaste yrken: förskola, skola, socialt arbete, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård.

Läs mer om Gothia Fortbildning

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg