Förskoletidningen

Förskoletidningen

Prenumeration
Om produkten
Kommentera

Prenumerera på Förskoletidningen och Ledarskap i förskolan

Förskoletidningen utkommer med sex nummer per år. Varje nummer belyser ett aktuellt tema som knyter an till arbetet i förskolan och pedagogernas uppdrag och ger verksamhetsnära kompetensutveckling.

Till varje nummer av Förskoletidningen kommer även tidningen Ledarskap i förskolan. Den hjälper dig som är förskollärare och förskolechef att driva och utveckla det pedagogiska arbetet. Tidningen innehåller fördjupning, övningar och diskussionsfrågor som konkretiserar temat i Förskoletidningen.

Vår styrka är vår egen bakgrund inom förskolan som gör att vi kan göra vetenskap och erfarenhet begriplig och användbar.
 

Beställning


Beställ din prenumeration här
 

Priser 


Förskoletidningen
Pris 629 kr för 6 nummer exkl. moms.

Ledarskap i förskolan
Pris 449 kr för 6 nummer exkl. moms.

Prenumeration Förskoletidningen utlandet
Kontakta kundservice för information och beställning: 08-462 26 70.

Kombinationserbjudande
Pris 899 för Förskoletidningen + Ledarskap i förskolan helår 6+6 nummer.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundservice via telefon eller e-post:
Telefon: 08-462 26 70
E-post: forskoletidningen@gothafortbildning.se

 

God läsning!

Malin Malmström, chefredaktör
Telefon: 08-462 26 07
malin.malmstrom@gothiafortbildning.se

 

Kontaktuppgifter annonsförsäljning

Vår annonsförsäljning sköts av Display i Umeå AB:

Gunilla Johansson: 090-711504
Nina Edlund: 090-711540
E-post: bokning@display-umea.se

Läs mer om våra annonseringspriser här