Förskoletidningen - prenumeration

Förskoletidningen - prenumeration

Om produkten
Kommentera

Prenumerera på Förskoletidningen och Ledarskap i förskolan

Förskoletidningen utkommer med sex nummer per år. Varje nummer belyser ett aktuellt tema som knyter an till arbetet i förskolan och pedagogernas uppdrag och ger verksamhetsnära kompetensutveckling.

Till varje nummer av Förskoletidningen kommer även tidningen Förskoletidningen i din vardag. Den hjälper dig som är förskollärare och förskolechef att driva och utveckla det pedagogiska arbetet. Tidningen innehåller fördjupning, övningar och diskussionsfrågor som konkretiserar temat i Förskoletidningen.

Läs mer om Förskoletidningen och Förskoletidningen i din vardag