Konferens
Nyhet

Med koll på läroplanen - Kvällsföreläsning

Kvällsföreläsning med Susanne Svedberg

Med koll på Läroplanen – Lpfö 18

Under denna kvällsföreläsning får du veta mer om hur du kan arbeta strukturerat under året och på daglig basis med förskolans läroplan. För att hantera uppdraget måste du tolka det som står och arbeta systematiskt med att planera, genomföra, följa upp och analysera utbildningen och undervisningen med läroplanen som praktiskt verktyg. Genom att ta tillvara barnens erfarenheter och intressen i undervisningen och iscensätta roliga och lärorika målstyrda processer kan du ge varje barn förutsättningar att utvecklas mot målen.

Föreläsningen ger dig kunskap om:

  • Hur du konkret kan arbeta både kort- och långsiktigt för att uppfylla läroplanens innehåll under barnens tid i förskolan
  • Vad olika begrepp som t ex demokrati, undervisning, digital kompetens med flera kan innebära i förskolans utbildning och undervisning
  • Hur du planerar, genomför, följer upp, analyserar och utvecklar utbildningen så att varje barn får förutsättningar att utvecklas och lära i riktning mot målen
  • Hur och vad som ska dokumenteras för att synliggöra hur varje barn lär sig och vad varje barn lär sig utifrån målen
  • Systematiskt kvalitetsarbete som på riktigt bidrar till utveckling av utbildningen
  • Reflektionsfrågor utifrån vissa specifika områden att jobba vidare med efter föreläsningen finns också möjlighet att erhålla.

Målgrupp
Föreläsningen vänder sig främst till yrkesverksamma inom förskolan och pedagogisk omsorg som förskollärare, barnskötare, rektorer, utvecklingsstrateger, med flera. 

Susanne Svedberg - föreläsare om förskolans läroplanKvällens föreläsare Susanne Svedberg har mer än 30 års erfarenhet inom förskolan och har arbetat som förskollärare, specialpedagog, rektor och utbildningschef. Numera är Susanne Svedberg kvalitetschef i Nyköpings kommun och har skrivit boken Professionell i förskolan, samt är medförfattare i boken Entreprenöriellt förhållningssätt i förskolan (Liber, 2019).

Tillfällen 2020

Kvällsföreläsningen Med koll på Läroplanen – Lpfö 18 pågår kl.17:00–20:00 inkl. paus med Stockholm som enda undantag: kl.17.30–20.30.


Klicka på Boka här! högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor innan det blir fullbokat.

Frågor? Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670

Varmt välkommen!

FAKTA

Föreläsningen erbjuds på ett flertal orter och datum.

Tid: 17:00–20:00 med Stockholm som enda undantag: 17.30–20.30.

Pris: 890 kr per person exkl. moms.
Kaffe/te och smörgås ingår.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Betalningen sker mot faktura efter kursen.

Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 15 dagar före kursen debiteras 250 kronor. Därefter fullt pris.

Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 14 dagar innan.