Författare

Malin Valsö

Malin Valsö är leg. psykolog med erfarenhet från skola, habilitering och BUP. Hon driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med utveckling av elevhälsans arbete och som skolpsykolog. Malin jobbar med stort engagemang och kunnighet med organisations- och metodutveckling, fortbildning, konsultation och handledning inom skola, elevhälsa med målet att främja alla elevers inlärning, utveckling och hälsa. Hon är medförfattare till ett flertal böcker om autismspektrumtillstånd. 


Produkter av Malin Valsö
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg