Liselotte Kuehn Krylborn
Författare & föreläsare

Liselotte Kuehn Krylborn


Produkter av Liselotte Kuehn Krylborn


Anlita som föreläsare

Förslag på innehåll som Liselotte Kuehn Krylborn kan föreläsa kring

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma
Under denna kursdag ges en introduktion till hur du som rådgivare kan använda MI och ett KBT-inriktat arbetssätt för att stödja patienter med övervikt och fetma till förbättrade levnadsvanor.