Författare

Hanna Stehagen

Hanna Stehagen är grundskollärare 4–9 samt gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Hon har även läst specialpedagogik. Boken Språk i alla ämnen bygger på hennes erfarenheter av att undervisa på gymnasium och grundskola där hon möter många elever med annat modersmål än svenska och elever i behov av särskilt stöd.
 


Produkter av Hanna Stehagen

Anlita som föreläsare
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg