Föreläsare & Författare

Diana Lorenz

Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog med 15 års erfarenhet inom psykiatrin och handikappomsorgen, varav 5 år inom ungdomspsykiatrin med inriktning mot neuropsykiatriska tillstånd. Sedan 2011 arbetar hon på Karolinska Universitetssjukhuset.

Hon kombinerar sitt arbete med att handleda, föreläsa och skriva om neuropsykiatriska tillstånd, stress och psykisk samsjuklighet.

ANLITA SOM FÖRELÄSARE

Du kan anlita Diana som föreläsare. Kontakta kundservice för mer information: 08-462 26 70 / bokning@gothiafortbildning.se. 


Produkter av Diana Lorenz

Anlita som föreläsare

Förslag på innehåll som Diana Lorenz kan föreläsa kring

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom
Utbildningen vänder sig till dem som i sitt yrke möter tonåringar och unga vuxna med Aspergers syndrom, till exempel inom skolan, sjukvården eller socialtjänsten. Diana Lorenz berättar bland annat om varför unga med autism och Aspergers syndrom ofta är stress- och kravkänsliga och vilka former av psykisk ohälsa som är vanligt förekommande vid autismspektrumtillstånd.

Ungdomar med autism och Aspergers syndrom
Utbildningen ger praktiska verktyg som underlättar effektiv kommunikation med personer med autismspektrumtillstånd. Verktygen är användbara även i arbetet med personer med adhd eller andra diagnoser som påverkar den kognitiva förmågan.

 

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg