Författare

Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson är leg. psykolog och jurist och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon arbetar som konsult, främst inom områdena tobaksprevention och motiverande samtal, MI. Barbro Holm Ivarsson är en efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare och anlitas av statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer. Hon är även ordförande i den ideella organisationen Psykologer mot Tobak.

Barbro Holm Ivarsson är författare och redaktör till många böcker och rapporter om motiverande samtal och tobaksavvänjning. Hennes böcker om motiverande samtal beskriver MI-metoden på ett lättillgängligt sätt och är praktiska handledningar för många olika arenor.


Produkter av Barbro Holm Ivarsson
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg