Författare

Anna-Lena Lindqvist

Titel:
Socionom, docent i socialt arbete och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.
 
Titel på senaste bok:
Anna-Lena medverkar i antologin Leda känslomässigt krävande arbete med ett kapitel som handlar om arbete med barnavårdsutredningar. Hur kan man som ledare för barnavårdshandläggare förstå de rekryteringssvårigheter och den höga personalomsättning som på många håll karaktäriserar detta verksamhetsområde?
 
Författaren medverkar i ett utvecklingsarbete – ett projekt som drivs av kommunerna i Uppsala län i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset – och som syftar till att förbättra arbetsvillkoren i den sociala barn- och ungdomsvården och omfattar insatser för stöd till och kvalificeringen av yrkesutvecklingen för barnavårdsutredare. Hon har länge ägnat sig åt arbetsvillkoren inom socialtjänsten, om förutsättningar för utvecklingsarbete och undervisat om organisation och ledarskap för socionomer. Hon har tidigare bl.a. forskat kring s.k. kompetenstrappor för socialarbetare. 
 
Som ledare för myndighetsgrupper inom social barnavård står man ibland inför dilemmat att anställa oerfarna socionomer till arbetsuppgifter som egentligen hör till de mest krävande och ansvarsfulla. Ny lagstiftning är på väg som ställer ökade krav på arbetsgivaren när det gäller stöd till personalen. Hur kan man agera för att skapa arbetsgrupper med trygg yrkesidentitet och som orkar bli kvar med dessa svåra arbetsuppgifter?

 

Anna-Lena Lindqvist är socionom, docent i socialt arbete och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt en av flera författare till antologin Att leda och utveckla känslomässigt krävande arbete.


Produkter av Anna-Lena Lindqvist
Leda känslomässigt krävande arbete
Bok/Broschyr
289 kr

Leda känslomässigt krävande arbete

Merike Hansson (red.)
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg