Författare

Anna Gerge

Titel: 
Fil. mag, leg. psykoterapeut och handledare samt lärare i psykoterapeutiskt arbete.
 

Arbete: 
Anna arbetar i egen praktik med människor och mellanmänsklig utveckling i psykoterapi, handledning, chefshandledning och utbildning. Hon handleder bl.a. inom åtta landsting och har skrivit flera böcker om psykoterapeutiskt arbete, belastning och handledning.
Hemsida: www.hypnostertapi.nu
 

Titel på din senaste bok:
Anna medverkar i boken Leda känslomässigt krävande arbete med kapitlet Att minska ångest och främja konstruktivt arbete.

Varför är just din bok viktig att läsa?
Utifrån min erfarenhet som behandlare, handledare och utbildare har jag mött många engagerade kliniker och vård- och omsorgschefer. Vi behöver tillsammans förstå den speciella belastning som vi utsätts för i de människotjänande yrkena – i human service yrken. Detta dels för att främja adekvat gränssättning och egenvård och för att upprätthålla en omsorg av hög kvalitet. Då orkar vi vara engagerade.

Genom att integrera systemteori med modern anknytningsteori och neurovetenskap kan vi förstå oss själva och de system vi finns inom och tillsammans skapa varaktigt välmående och främja lärande. Det här är viktigt för kanske börjar vi inte för än nu fullt ut förstå hur påverkade vi blir av varandra.

Jag hoppas att relationsinriktade chefer och medarbetare kan hämta inspiration ur mina texter och böcker.

 

Anna Gerge arbetar i egen praktik med människor och mellanmänsklig utveckling i psykoterapi, handledning, chefshandledning och utbildning. Hon medverkar med ett kapitel i boken Leda känslomässigt krävande arbete.


Produkter av Anna Gerge
Leda känslomässigt krävande arbete
Bok/Broschyr
289 kr

Leda känslomässigt krävande arbete

Merike Hansson (red.)
Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg