Konferens
Nyhet

Digital omställning - Konferens

Välfärdsteknik och nya arbetssätt i äldreomsorgen

Konferensen Digital omställning

Välfärdsteknik och nya arbetssätt i äldreomsorgen

Digitaliseringen gör att äldreomsorgen utvecklas och förändras. Omställningen är en framgångsfaktor för att kunna säkra omsorgens kvalitet när skatteintäkterna minskar, antalet äldre ökar och konkurrensen om personalen hårdnar.

Välkommen till en konferens som tar avstamp i den teknik som finns idag och hur den kan användas för en effektivare arbetsprocess. Du får ta del av erfarenheter från kommuner som ligger i framkant. De ger dig konkret vägledning för hur din verksamhet kan använda robotar, välfärdsteknik och artificiell intelligens, AI, för att öka tryggheten för äldre och höja personalens kompetens.

Dessutom får du en uppdatering från regeringens utredning om välfärdsteknik inom äldreomsorg. Och SKL ger en ekonomisk rapport om varför ett teknikskifte är nödvändigt. 

Programmet är under uppbyggnad.

Varmt välkommen!


Deltagarröster från konferensen 2018:

 • "Första gången jag var med, men ser att vi har mycket att jobba på i våran kommun. Det är inspirerande."
 • "Bra föreläsare, som på olika sätt framförde ungefär samma budskap. Handfasta råd inför uppstart av välfärdsteknik."
 • "En bra blandning och kvalitet på föreläsningarna."

 

FAKTA

Datum: 5 - 6 dec 2019

Plats: Fleminggatan 7, Stockholm.

Program:
Kommer snart.

Pris: 5890 kr kr per person exkl. moms. 

Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
tel: 08-4622670.

Lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe ingår.

Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Välfärdsteknik och e-hälsaVälkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på Konferensen Välfärdsteknik och e-hälsa

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från december 2018. Och varmt välkommen åter!

 • 09:00 Morgonkaffe

  Fika, mingel och besök bland våra utställare.

 • 09:30 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör tidningen Äldreomsorg, hälsade välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör tidningen Äldreomsorg
 • 09:35 Vision e-hälsa 2025

  Digitaliseringen förändrar samhället och kan öka livskvaliteten. För äldre handlar det om att få en enklare vardag och bättre kontroll över sin livssituation. Men det handlar också om att få behov och förväntningar tillgodosedda. För att klara det krävs tillgänglighet, bättre resultat, större delaktighet och ökad självständighet i välfärdsverksamheterna. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med regeringen enats om Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att nyttja digitalisering och e-hälsa för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Frågan är vad det innebär för personalen i morgondagens vård och omsorg om äldre.

  Patrik Sundström - Gothia Fortbildning | © Thomas Carlgren
  PATRIK SUNDSTRÖM
  Programansvarig för eHälsa på SKL, Sveriges kommuner och landsting.
 • 10:05 Den digitala revolutionen och framtidens äldreomsorg

  Inbyggda sensorer och datorer i såväl människor som apparater för att kartlägga allt. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldreomsorgen, automatiserad administration och digitala assistenter. Men vad innebär digitaliseringen för framtidens sjukvård och äldreomsorg?

  Denna föreläsning handlade om äldres plats i ett samhälle i snabb förändring. Den tog också upp hur den digitala tekniken kan göra ålderdomen till ”livets gyllene final” för alla medborgare. Med en nyfiken inställning har dagens äldre möjlighet att behålla kontakten med den samhälleliga gemenskapen som tidigare generationer inte hade.

  Bo Dahlbom - Gothia Fortbildning
  BO DAHLBOM
  It-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare rådgivare till regeringen i it-politiska frågor.
 • 11:10 Välfärdsteknik i praktiken

  Karlskrona är en av landets mest digitala kommuner. Denna föreläsning handlade om hur kommunen stärker tryggheten för äldre genom olika tekniska lösningar. Med hjälp av en referensgrupp med medarbetare, äldre och närstående utvecklas hela tiden smartare lösningar.

  • För att mäta vad äldre tycker är kvalitet, vidareutvecklas det digitala utvärderingsverktyget Barnsam, som används för samtal med familjehemsplacerade barn, även för äldreomsorgen.
  • I visningslägenheten VISBO visas teknik som underlättar för seniorer att bo kvar i sina bostäder och tjänster för att anhöriga ska känna sig tryggare.
  • Ett samarbete med stadsnätsleverantören ger äldre en stabil uppkoppling som ökar tryggheten med digitala lösningar.
  • Kommunen samverkar också med Blekinge tekniska högskola, kring bl.a. sensorer som slår larm om äldre frångår sin vanliga elförbrukning.

  Karlskrona stöttar även andra kommuner med att bygga upp hållbara organisationer kring införandet av välfärdsteknik.

  Niclas Brissmalm - Gothia Fortbildning
  NICLAS BRISSMALM
  Chef för larmteamet.
  Lotta Folkesson - Gothia Fortbildning
  LOTTA FOLKESSON
  Projektledare för välfärdsteknik inom äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.
 • 11:50 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:50 E-hälsa i glesbygd – det virtuella hälsorummet skapar trygghet

  När det första virtuella hälsorummet invigdes i byn Slussfors i Storumans kommun var det starten på en spännande utveckling. Konceptet handlade till en början om egenprovtagning och vård på distans, och innebar ett naturligt samarbete mellan kommuner och landsting. I dag finns flera rum på plats runt om i glesbygden och det handlar inte längre bara om vård utan samhällsservice i stort.

  Andreas Lundqvist - Gothia Fortbildning
  ANDREAS LUNDQVIST
  Civilingenjör i datavetenskap, verksam som teknikstrateg vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Glesbygdsmedicinskt centrum är en forsknings- och utvecklingsavdelning som hör till primärvården i Västerbottens läns landsting och arbetar med vård och omsorg i glesbygd, samisk hälsa samt utbildning och rekrytering.
 • 13:50 En omsorg i digital framkant – för både medarbetare och äldre

  I Östersunds kommun bidrar nya digitala lösningar både till en bättre arbetssituation för äldreomsorgens medarbetare och ökad trygghet och större kontinuitet för den äldre. Genom ett innovationsprojekt vill kommunen utforska och förändra vardagen för sina boende med hjälp av den senaste tekniken. Sensorer, positioneringslarm och digitala vågar är exempel på verktyg som just nu testas.

  Utmaningen är att säkerställa att införandet av välfärdsteknik sker systematiskt så att medarbetare känner sig trygga med förändringen. Målet är en behovsdriven utveckling där tekniken hela tiden utvärderas.

  Tommy ‎Ceder - Gothia Fortbildning
  TOMMY ‎CEDER
  Tommy ‎Ceder är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun. Han har tidigare arbetat som chef i hemtjänsten. I Östersund finns idag en regional styrgrupp för Jämtland/Härjedalen som driver all e-hälsoutveckling tillsammans med övriga kommuner i länet, man samverkar också med Norge.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och besök bland våra utställare.

 • 15:00 Här är alla e-medborgare

  Informations- och kommunikationsteknik är i dag en självklarhet, samtidigt som många äldre står utanför digitaliseringen. Rättviks kommun har därför under flera år bedrivit ett målinriktat arbete för att möjliggöra ett ökat inflytande och delaktighet för alla medborgare. I våras utsågs Rättviks kommun till Sveriges eHälsokommun.

  Rättvik är en liten kommun som saknar större kommuners resurser och kompetens. Trots det finns en tydligt röd tråd: arbetet ska göra skillnad för den man är till för. Framgångsfaktorn i arbetet med digital delaktighet i kommunen är den samverkan som bedrivs över flera förvaltningar; it-enheten, barnoch utbildningsförvaltningen, samhällsutvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen.

  Sara Hansson - Gothia Fortbildning
  SARA HANSSON
  Projektledare e-hälsoutveckling i Rättviks kommun. Hon arbetar även som teknikcoach och har startat ett appcafé för personal inom Socialförvaltningen.
 • 15:40 Artificiell intelligens – hur påverkar det äldreomsorgen?

  Med en allt äldre befolkning kan tekniska lösningar och artificiell intelligens vara en tillgång och ett nytt sätt att arbeta i hemmet. Men vad krävs för att robotar ska fungera i praktiken och användas av äldre i hemmiljö?

  Susanne Frennert har i sin doktorsavhandling tittat närmare på hur framtidens robotar måste anpassas till människa, miljö och teknik liksom det sociala sammanhanget.

  Susanne Frennert - Gothia Fortbildning
  SUSANNE FRENNERT
  Susanne Frennert är doktor i rehabiliteringsteknik och forskare vid KTH. Hon har bland annat arbetat med framtagande av robotarna Giraff och Hobbit. Just nu deltar hon i ett nationellt som fokuserar på att stödja kommunernas utvärdering av välfärdsteknik och öka förståelsen för digitaliseringen i äldres vardag. Susanne Frennet har även arbetat som välfärdsteknolog i en kommun.
 • 16:20 Konferensen avslutades

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Välfärdsteknik och e-hälsa 2018

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna på konferensen i december 2018. Välkommen åter!

Patrik Sundström - Gothia Fortbildning | © Thomas Carlgren

Patrik Sundström är programansvarig för eHälsa på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Foto av Thomas Carlgren.

Programansvarig för eHälsa Patrik Sundström

Bo Dahlbom - Gothia Fortbildning

It-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare rådgivare till regeringen i it-politiska frågor.

It-professor Bo Dahlbom

Niclas Brissmalm - Gothia Fortbildning

Niclas Brissmalm är chef för larmteamet i Karlskrona kommun.

Chef för larmteam Niclas Brissmalm

Lotta Folkesson - Gothia Fortbildning

Projektledare för välfärdsteknik inom äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.

Projektledare för välfärdsteknik Lotta Folkesson

Andreas Lundqvist - Gothia Fortbildning

Andreas Lundqvist, civilingenjör i datavetenskap, verksam som teknikstrateg vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Glesbygdsmedicinskt centrum är en forsknings- och utvecklingsavdelning som hör till primärvården i Västerbottens läns landsting och arbetar med vård och omsorg i glesbygd, samisk hälsa samt utbildning och rekrytering.

Civilingenjör i datavetenskap Andreas Lundqvist

Tommy ‎Ceder - Gothia Fortbildning

Tommy Ceder är e-hälsostrateg på enheten för teknik och service inom vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun. Han har tidigare arbetat som chef i hemtjänsten. I Östersund finns idag en regional styrgrupp för Jämtland/Härjedalen som driver all e-hälsoutveckling tillsammans med övriga kommuner i länet, man samverkar också med Norge.

E-hälsostrateg Tommy ‎Ceder

Sara Hansson - Gothia Fortbildning

Sara Hansson, projektledare e-hälsoutveckling i Rättviks kommun. Hon arbetar även som teknikcoach och har startat ett appcafé för personal inom Socialförvaltningen.

Projektledare e-hälsoutveckling Sara Hansson

Susanne Frennert - Gothia Fortbildning

Susanne Frennert är doktor i rehabiliteringsteknik och forskare vid KTH. Hon har bland annat arbetat med framtagande av robotarna Giraff och Hobbit. Just nu deltar hon i ett nationellt som fokuserar på att stödja kommunernas utvärdering av välfärdsteknik och öka förståelsen för digitaliseringen i äldres vardag. Susanne Frennet har även arbetat som välfärdsteknolog i en kommun.

Forskare vid KTH Susanne Frennert