Konferens

Demenssjukdom och kognitiv svikt - Umeå 2019 - Konferens

Konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 2019 – på begäran nu i Umeå

En konferens om stöd och bemötande

Den här konferensen genomfördes i Umeå senast i november 2019. Du som är nyfiken kan läsa mer om programmet nedan.

Vill du gå nästa gång? Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet.


Välkommen till en konferens med fokus på hur bemötande, personcentrerad vård och konkreta metoder kan minska lidandet och öka livskvaliteten för människor med kognitiv svikt.

Demens är en av våra stora folksjukdomar och varje år insjuknar närmare 25000 personer i Sverige. I den nya nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom betonas behovet av ökad kompetens hos personalen för att ge drabbade ett värdigt liv.


Omdömen från tidigare deltagare

"Väldigt intressanta föreläsningar och bra föreläsare. Jag fick mycket bekräftat angående hur vi jobbar idag men det var också nya saker jag lärde mig."

"Lärorikt och väldigt mycket bra tips och idéer."

"Kommunikation och bemötande pratar man aldrig för mycket om. Kändes bra att få bekräftelse av flera föreläsare att jag gör rätt när jag kämpar mot alla lugnande mediciner."

"Bra föreläsare som presenterade tydligt sitt budskap."


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #demensäldre


FAKTA

Denna konferens genomfördes senast i november 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldreVälkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Program i UMEÅ 2019

Här kan du läsa mer om programmet från konferensen som genomfördes i november 2019. Välkommen vid nästa tillfälle!

 • 09:20 Morgonkaffe 
 • 09:50 Välkommen!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör för Tidningen Äldreomsorg, hälsade välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg.
 • 10:00 Svensk demensvård och omsorg i utveckling

  I dag genomgår fler personer med demens en fullständig utredning och får därför möjlighet till rätt behandling. Däremot minskar antalet multiprofessionella demensteam och förskrivningen av antipsykosmedel till personer med demenssjukdomar ökar igen.

  Det finns också stora brister när det gäller möjligheterna för personalen att få handledning och reflektion – framförallt inom hemtjänsten. Det visar den utvärdering av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom som Socialstyrelsen publicerade 2018. Frågan är hur resultatet kan användas för att skapa konkreta förbättringar i demensvården.

  Iréne Ericsson - Gothia Fortbildning
  IRÉNE ERICSSON
  Leg. sjuksköterska och fil. dr i gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Iréne ingår i en expertgrupp för revidering och utvärdering av Nationella riktlinjer för demensvården.
 • 10:50 Behandling av BPSD – aktuell evidens och egen erfarenhet

  Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) är en av de stora utmaningarna inom demensvården. Riktlinjerna för behandling rekommenderar en kombination av icke-farmakologiska och farmakologiska åtgärder där bemötandeåtgärder är första prioritet.

  Forskningen visar att flera samverkande faktorer är viktiga för att skapa bästa möjliga livskvalitet för en person med kognitiv svikt.

  Föreläsningen fokuserade på aktuell evidens samt föreläsarens egen erfarenhet vad gäller struktur, teamarbete, personcentrerad vård och läkemedelsbehandling vid BPSD.

  Sibylle Mayer - Gothia Fortbildning
  SIBYLLE MAYER standar
  Specialist inom geriatrik och intern medicin, är idag överläkare på minnesmottagningen i Hudiksvall. Hon har tidigare varit ansvarig läkare för mobila teamet på Minneskliniken i Malmö/Lund.
 • 11:50 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:50 Varför förstår du inte vad jag menar?

  Allt för ofta missförstår personal och personer med en demenssjukdom varandra i samtalet. Resultatet blir ilska och oro, som ofta betraktas som ett besvärligt beteende men i själva verket handlar om att drabbade signalerar rädsla, olust och upprördhet på grund av missförståndet.

  Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse, även den ordlösa, ökad trygghet och samförstånd. I den här föreläsningen fick vi konkreta råd och metoder för att förstå den demenssjuke personens svårigheter och förmåga att hantera språket.

  MARGARETA SKOG
  Med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre och Omvårdnadsansvarig på Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare rektor för Silviahemmet och lektor på Sophiahemmet Högskola. Författare till flera läroböcker inom geriatrisk omvårdnad och demensvård, bland andra Kommunikation och demenssjukdom (Gothia Fortbildning).
 • 13:50 Bensträckare
 • 14:00 Samarbete med anhöriga

  För många inom omsorgen kan samspelet med anhöriga vara en utmaning. Frågan är hur personalen ska agera när anhöriga inte har insikt om demenssjukdomens konsekvenser och ställer orimliga krav på både den som är sjuk och personal. Nyckeln för att skapa trygghet för både personal och anhöriga är förståelse för anhörigas situation och tydliga rutiner för hur samverkan ska ske. Föreläsaren gav exempel på koncept som visat goda resultat.

  Liselotte Björk - Gothia Forbildning
  LISELOTTE BJÖRK
  Demensvårdsutvecklare, Demensakademin Lära, har en högskoleutbildning inom psykogeriatrik från Jönköpings högskola. Hon har varit undersköterska inom äldreomsorg och demensvård. Arbetar idag som utbildare inom demensområdet med fokus på utmanande beteenden, personcentrerad vård och stödet till anhöriga.
 • 14:50 Eftermidagskaffe
 • 15:20 Palliativ vård vid demenssjukdom

  Demens är ett obotligt tillstånd som leder till döden och varje år är sjukdomen den primära dödsorsaken för 11000 personer.

  Vid demens har många svårt att uttrycka sina känslor. Därför måste arbetssättet anpassas för att säkerställa att den som lider av demens får god vård i livets slutskede. Hur kan personalen bedöma och lindra olika symtom för att ge en god och omsorgsfull omvårdnad?

  Den här föreläsningen handlade om hur du utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar; symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd kan ge den bästa vården.

  Johan Sundelöf - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  JOHAN SUNDELÖF
  Geriatriker och specialist i palliativ medicin och programchef vid Betaniastiftelsen. Han har tidigare utvecklat flera webbaserade utbildningar för vårdpersonal som Demens ABC – en internationell magisterutbildning för läkare. Ger under 2019 ut boken Palliativ vård vid demenssjukdom.
 • 15:50 Konferensen avslutas

  Välkommen åter!

Talare på Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre Umeå 2019

Läs mer nedan om talarna på konferensen i november 2019, och varmt välkommen åter vid nästa tillfälle!

Margareta Skog, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre och Omvårdnadsansvarig på Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare rektor för Silviahemmet och lektor på Sophiahemmet Högskola. Författare till flera läroböcker inom geriatrisk omvårdnad och demensvård, bland andra Kommunikation och demenssjukdom (utgiven hos oss på Gothia Fortbildning).

Med. dr i omvårdnad Margareta Skog

Iréne Ericsson - Gothia Fortbildning

Iréne Ericsson, leg. sjuksköterska och fil. dr i gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Iréne ingår i en expertgrupp för revidering och utvärdering av Nationella riktlinjer för demensvården.

Leg. sjuksköterska och fil. dr i gerontologi Iréne Ericsson

Johan Sundelöf - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Johan Sundelöf, geriatriker och specialist i palliativ medicin och programchef vid Betaniastiftelsen. Han har tidigare utvecklat flera webbaserade utbildningar för vårdpersonal som Demens ABC – en internationell magisterutbildning för läkare. Ger under 2019 ut boken Palliativ vård vid demenssjukdom. Foto av Mikael M Johansson, Berling Media.

Geriatriker, specialist i palliativ medicin och programchef Johan Sundelöf

Sibylle Mayer - Gothia Fortbildning

Sibylle Mayer, specialist inom geriatrik och intern medicin, är idag överläkare på minnesmottagningen i Hudiksvall. Hon har tidigare varit ansvarig läkare för mobila teamet på Minneskliniken i Malmö/Lund.

Specialist inom geriatrik och intern medicin, överläkare Sibylle Mayer Standar

Liselotte Björk - Gothia Forbildning

Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare, Demensakademin Lära, har en högskoleutbildning inom psykogeriatrik från Jönköpings högskola. Hon har varit undersköterska inom äldreomsorg och demensvård. Arbetar idag som utbildare inom demensområdet med fokus på utmanande beteenden, personcentrerad vård och stödet till anhöriga. Foto av Jenny Drakenlind.

Demensvårdsutvecklare Liselotte Björk


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.