Konferens
Nyhet

Demenssjukdom och kognitiv svikt - 2020 - Konferens

En konferens om stöd och bemötande

Konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre 

En konferens om stöd och bemötande

Välkommen till vår årliga konferens om hur en personcentrerad vård kan öka livskvaliteten för människor med kognitiva sjukdomar. Två heldagar med några av Sveriges främsta experter inom demensområdet.

Under konferensen möter du kommunen som är demensvänlig på riktigt, du får råd kring hur du som personal kan förhålla dig till en brukares sexualitet samt handfasta tips på icke-farmakologiska metoder som lindrar smärta.

Du får också ta del av den senaste forskningen om diagnostik och behandling av demens. Dessutom får du exempel på nya verktyg som underlättar för både dig och personen med demenssjukdom.

Väl mött!

 


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #demensäldre


 

FAKTA

Datum: 6–7 februari 2020

Plats: F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf.

Orange knapp: gå 4, betala för 3Pris: 5190 kr per person exkl. moms. I priset ingår lunch och kaffe dag ett samt kaffe och smörgås dag två.

Gå 4 betala för 3: För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via och Tove: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.


Vill du ställa ut på Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre?
Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Talare på Konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre

Klicka på alt. för musen över respektive bild för att läsa mer.

Maria Eriksdotter - föreläsare på Gothia Fortbildning

Maria EriksdotterProfessor i geriatrik, överläkare, sektionen för klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet samt Tema Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset.

Foto av Stefan Zimmerman.

Professor i geriatrik, överläkare Maria Eriksdotter

Mirjam Brocknäs - föreläsare på Gothia Fortbildning

Mirjam BrocknäsGerontolog och enhetschef, förebyggande enheten för äldre i Upplands-Bro kommun. Mirjam kommer själv från Tyskland och med hjälp av material därifrån har hon och hennes medarbetare dragit igång utbildningen till demensvän i Upplands-Bro.

Gerontolog och enhetschef Mirjam Brocknäs

Annika Jankell - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Rebecka Rynefelt

Annika JankellJournalist och programledare.

Foto av Rebecka Rynefelt.

Journalist och programledare Annika Jankell

Gunilla Matheny - föreläsare på Gothia Fortbildning

Gunilla MathenyDistriktsköterska, beteendevetare och författare med stor erfarenhet av anhörigfrågor. Gunilla har intervjuat personal, äldre och brukare och resultatet finns samlat i boken Handtag, famntag, klapp eller kyss, bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård- och omsorg.

Distriktsköterska, beteendevetare och författare Gunilla Matheny

Catharina Melander - föreläsare på Gothia Fortbildning

Catharina MelanderSpecialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre, avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Hon har en doktorsexamen i omvårdnad med fokus på att utveckla kunskapen och förståelsen för personer med avancerad demens som bor på äldreboende.

Specialistutbildad sjuksköterska Catharina Melander

Kerstin Seipel - föreläsare på Gothia Fortbildning

Kerstin SeipelLeg. fysioterapeut och utvecklingsledare, Nacka kommun, driver projekt som handlar om att utveckla ny välfärdsteknik för äldre.

Leg. fysioterapeut och utvecklingsledare Kerstin Seipel

Peter StrangOnkolog, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Stockholms sjukhems palliativa sektion samt författare. Senaste boken Smärta hos äldre kom ut 2019.

Onkolog, professor i palliativ medicin Peter Strang

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Åsa Liffner

Petra TegmanBitr. verksamhetschef Silviahemmet, leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Tillsammans med Johan Sundelöf författare till boken Palliativ vård vid demens, Gothia Fortbildning.

Foto av Åsa Liffner.

Bitr. verksamhetschef på Silviahemmet Petra Tegman

Gitte Pålsson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Dick Lindström

Gitte PålssonMusikterapeut, fil. mag, rytmikpedagog som också utbildar personal på äldre- och demensboenden kring användning av musikterapeutiska verktyg. Gitte har även skrivit en magister- uppsats om musikterapi i demensomsorgen.

Foto av Dick Lindström.

Musikterapeut, fil. mag och rytmikpedagog Gitte Pålsson

dag 1: KONFERENSEN Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre

Välkommen med din anmälan!

 • 09.20 Morgonkaffe

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 09.50 Ulrika Beck-Friis hälsar välkommen

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör för Tidningen Äldreomsorg och förläggare på Gothia Fortbildning, hälsar välkommen.

  Ulrika Beck-Friis
  Chefredaktör Tidningen Äldreomsorg
 • 10.00 Det finns hopp för demensforskningen

  Föreläsningen ger en uppdatering kring forskningsläget om demenssjukdomar. Maria Eriksdotter är också registerhållare för en av världens största databaser om demenssjukdomar, Svenska Demensregistret, SveDem, och kommer att ge exempel på hur SveDem bidragit till ökad kunskap om samsjuklighet, vård och behandling vid demenssjukdom.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11.00.

  Maria Eriksdotter - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Maria Eriksdotter
  Professor i geriatrik, överläkare, sektionen för klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet samt Tema Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset.
 • 11.10 Praktikfall: Ett demensvänligt samhälle i praktiken

  Livet kan bli så mycket bättre för de som har en demenssjukdom och deras anhöriga om de möts av förståelse. I Socialstyrelsens nationella strategi för demenssjukdom lyfts Upplands- Bro kommun som ett positivt exempel. I kommunen pågår bland många andra aktiviteter en kampanj för att utbilda demensvänner. Tanken är att alla kommuninvånare behöver kunskap om demens för att samhället ska kunna bli demensvänligt och snart har 600 demensvänner utbildats.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11.50.

  Mirjam Brocknäs - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Mirjam Brocknäs
  Gerontolog och enhetschef, förebyggande enheten för äldre i Upplands-Bro kommun. Mirjam kommer själv från Tyskland och med hjälp av material därifrån har hon och hennes medarbetare dragit igång utbildningen till demensvän i Upplands-Bro.
 • 12.00 Inte utan min mamma

  Vad händer när ens föräldrar åldras och behöver en hjälpande hand?

  Journalisten Annika Jankell, dotter till en mamma som drabbats av Alzheimer, har startat en podd med samtal om den osynliga anhörighetsomsorgen. Tillsammans med gäster delar hon med sig av sin personliga upplevelse av att bli förälder till sin förälder. Här lyfts på locket kring emotionella som pragmatiska insikter och erfarenheter, något som kan vara både stigmatiserande och känsligt.

  Annika Jankell - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Rebecka Rynefelt
  Annika Jankell
  Journalist och programledare.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13.30 Att bemöta kärlek, ömhet och sexualitet

  Alla människor har rätt till sin sexualitet, det är ett grundläggande behov, men hur du som personal ska förhålla dig är inte lika enkelt. Det är lätt att känna sig osäker i situationer av sexuell karaktär. Det kan handla om en person som vill ha hjälp med att utöva sin sexualitet, gör sexuella närmande eller relationer som uppstår mellan två omsorgstagare som båda har varsin partner och vuxna barn. Detta är svåra och känsliga saker att ta upp både inom personalgruppen och med anhöriga.

  Gunilla Matheny - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Gunilla Matheny
  Distriktsköterska, beteendevetare och författare med stor erfarenhet av anhörigfrågor. Gunilla har intervjuat personal, äldre och brukare och resultatet finns samlat i boken Handtag, famntag, klapp eller kyss, bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård- och omsorg.
 • 14.30 Eftermiddagskaffe

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 15.00 Digitala sensorer som stöd vid bedömning av BPSD-symptom

  I ett aktuellt forskningsprojekt vill man förbättra förståelsen för personer med BPSD-problematik. En förståelse av medicinska och omvårdnadsrelaterade behov är ett viktigt sätt att utveckla kvaliteten i vården för den här gruppen av äldre vårdtagare. I projektet bygger man vidare på strategier och erfarenheter från BPSD-registret genom att tillföra information från digitala sensorer i arbetsprocessen. Sensorerna mäter stressmönster och preliminära resultat indikerar att detta kan bidra till en ökad kvalitet i bedömning av BPSD.

  Catharina Melander - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Catharina Melander
  Specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre, avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Hon har en doktorsexamen i omvårdnad med fokus på att utveckla kunskapen och förståelsen för personer med avancerad demens som bor på äldreboende.
 • 15.50 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

DAG 2: KONFERENSEN DEMENSSJUKDOM OCH KOGNITIV SVIKT HOS ÄLDRE

 • 09.30 Praktikfall: Ny app för individanpassad demensomsorg

  En app för att underlätta och förbättra den individanpassade vården inom demensomsorgen har testats i Nacka kommun. Resultatet är positivt, personalen tycker både att de har lärt sig många nya saker om de boende och att det varit lättare att engagera sig och kunna erbjuda bra aktiviteter.

  Kerstin Seipel - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Kerstin Seipel
  Leg. fysioterapeut och utvecklingsledare, Nacka kommun, driver projekt som handlar om att utveckla ny välfärdsteknik för äldre.
 • 10.00 Kaffe och smörgås

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 10.30 Smärta och demenssjukdom

  Studier visar samstämmigt att smärta missas eller behandlas otillräckligt vid demens, och obehandlad smärta är också en viktig - och ofta missad - orsak till BPSD. En föreläsning som visar att smärtbehandling kan ha bättre effekt än lugnande preparat där du också får handfasta tips på icke-farmakologiska metoder som lindrar smärta. Här förklaras också översiktligt nyttan av vissa basala läkemedel.

  Peter Strang
  Onkolog, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Stockholms sjukhems palliativa sektion samt författare. Senaste boken Smärta hos äldre kom ut 2019.
 • 11.30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12.30 Existentiellt stöd vid demenssjukdom

  Oavsett om vi är friska eller sjuka har vi alla ett behov av att känna oss sedda och bekräftade. Att inte behöva känna sig övergiven och ensam är lika viktigt vid kognitiv sjukdom som vid andra sjukdomstillstånd. Genom tillräckligt existentiellt stöd kan vi som vårdgivare påverka hur väl vi lyckas med symtomlindringen. Utifrån insikten och kunskapen om ”total pain” och att se patienten i ett helhetsperspektiv är det viktigt med ett fullgott existentiellt stöd genom hela sjukdomstiden.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Åsa Liffner
  Petra Tegman
  Bitr. verksamhetschef på Silviahemmet, leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Tillsammans med Johan Sundelöf författare till boken Palliativ vård vid demens, Gothia Fortbildning.
 • 13.30 Eftermiddagskaffe

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor!

 • 14.00 Säg det i toner och inte i ord

  Hos patienter med demens är förmågan att använda och uppleva musik en av de sista funktioner som förloras. Sång och musik går rakt in och engagerar många delar av hjärnan, den får människor att vakna till liv, minnas, engagera sig och röra sig och den för oss tillsammans. Musik berör, bekräftar och berikar. Hur kan musiken öka livsglädjen och skapa välbefinnande? Här ges också en mängd praktiska exempel som går att använda i den egna verksamheten.

  Gitte Pålsson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Dick Lindström
  Gitte Pålsson
  Musikterapeut, fil. mag, rytmikpedagog som också utbildar personal på äldre- och demensboenden kring användning av musikterapeutiska verktyg. Gitte har även skrivit en magister- uppsats om musikterapi i demensomsorgen.
 • 15.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!


Anmäl dig och dina kollegor redan i dag. Varmt välkommen!

Anmälan till konferensen är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.