KONFERENSER OM DEMENSSJUKDOM HOS ÄLDRE

Uppskattade årliga konferenser om stöd och bemötande i äldreomsorgen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

DEMENSSJUKDOM OCH KOGNITIV SVIKT HOS ÄLDRE

Välkommen till vår årliga konferens om hur en personcentrerad vård kan öka livskvaliteten för människor med kognitiva sjukdomar. Du får lyssna till Sveriges främsta experter inom demensområdet och får samtidigt möjligheten att träffa bekanta och nya kollegor.

Konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre arrangeras årligen i både Stockholm och Umeå.

Varmt välkommen!