Bokserien Svensk Psykiatri

Kliniska riktlinjer utgivna i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bokserien Svensk Psykiatri – Kliniska riktlinjer utgivna i samarbete med SPF

Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) är en intresseförening för läkare som huvudsakligen är verksamma inom psykiatrin. Föreningen är både specialistförening och sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Riktlinjerna bygger på vetenskaplig evidens och kliniska erfarenheter. De är mycket användbara eftersom de är anpassade till svensk sjukvård.

Beställ böckerna här i vår webbutik eller via kundservice: 08-462 26 70 / order@gothiafortbildning.se

Bok/Broschyr 227 kr

ECT

Svenska Psykiatriska Föreningen; Pia Nordanskog; Axel Nordenskjöld

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Psykologi och psykiatri eller till startsidan.