Webbkurs med Veronica Nytomt

Barnets rättigheter – webbkurs

Barnkonventionen i förskolan

Till butiken med webbkurser

En webbkurs för verksamma inom pedagogisk omsorg och förskola

2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, ett stort steg i förverkligandet av barnets rättigheter. Med detta följer ett stort ansvar, inte minst för förskolans pedagoger, att ha kännedom om vad det innebär och hur vi kan arbeta för och tillsammans med barnen i förskolan.

Vill du lära dig mer om barnkonventionen och barnets rättigheter? Vår webbkurs ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Webbkursen Barnets rättigheter med Veronica Nytomt är framtagen för att kunna använda för egen utveckling och lärande men också som ett verktyg för kollegialt lärande. Läs, stanna upp, fundera och gå tillbaka, eller gå igenom webbkursen i ett svep. Du bestämmer.

Investera i din fortbildning och utvecklas som barnskötare, förskollärare eller rektor i förskolan. 

I webbkursen Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan får du:

  • kunskap om barnkonventionen - historia och innehåll
  • möjligheter att reflektera kring din barnsyn för att kunna praktisera barnrättsperspektivet i din yrkesroll
  • övningar och reflektionsfrågor för ytterligare fördjupning
  • tips på hur du kan fortsätta att arbeta med barnkonventionen efter kursens slut.

Innehållet i kursen har tydliga kopplingar till förskolans läroplan, Lpfö18.

Målgrupp
Kursen är framtagen för yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men passar även för studerande inom barnskötar- och förskollärarutbildningen.

Så anmäler du dig till webbkursen
Klicka på knappen "Till butiken" nedan för att gå vidare med din beställning. Om ni är flera som vill gå kursen samtidigt kontaktar ni Binjamin eller Malin för mer information om eventuell mängdrabatt:
Binjamin: binjamin.bektasevic@gothiafortbildning.se / 070-193 75 16
Malin: malin.malmstrom@gothiafortbildning.se / 08 – 462 26 07


Pris: 599 kr exkl. moms
Tillgänglighetstid: sex månader

Knapp: till butiken med webbkurser


Mer om webbkursens innehåll
Här kan du se en film om webbkursen Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan:

Veronica Nytomt - föreläsare på Gothia Fortbildning

Kursledare är Veronica Nytomt, leg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen och att leva barnkonventionen i vardagen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.


Tips på olika former för kollegialt lärande
Boken Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan av Åsa Ekman passar bra som underlag för kollegiala diskussioner. Även Förskoletidningen nr 1 2020 lyfter barnkonventionen som tema med många intressanta artiklar att läsa och diskutera utifrån.

Så anmäler du dig till webbkursen
Klicka på knappen nedan för att gå vidare med din beställning. Om ni är flera som vill gå kursen samtidigt kontaktar ni Binjamin eller Malin för mer information om eventuell mängdrabatt:
Binjamin: binjamin.bektasevic@gothiafortbildning.se / 070-193 75 16
Malin: malin.malmstrom@gothiafortbildning.se / 08 – 462 26 07