Konferens
Nyhet

Barnets rättigheter - Kvällsföreläsning

Barnkonventionen i förskolan

Barnkonventionen i förskolan

2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, ett stort steg i förverkligandet av barnets rättigheter. Med detta följer ett stort ansvar, inte minst för förskolans pedagoger, att ha kännedom om vad det innebär och hur vi kan arbeta för och tillsammans med barnen i förskolan.

Kvällsföreläsningen Barnets rättigheter - Barnkonventionen i förskolan lyfter de delar ur barnkonventionen kopplade till förskolans läroplan som är viktiga för alla som på olika sätt arbetar med barnen att förstå innebörden av. Vad behöver vi tänka på, vad innebär olika begrepp och på vilka sätt kan vi reellt säkerställa barnets bästa i allt vi gör?

Föreläsaren ger ett lättförståeligt och praktiskt stöd till yrkesverksamma att ta sig an och förverkliga de rättigheter som har nära anknytning till förskolan och som finns i skollagen och läroplanen. 

Innehåll i kvällskursen Barnets rättigheter - Barnkonventionen i förskolan

  • Hur förverkligar vi barnkonventionen och läroplanens skrivningar i förskolans vardag?
  • Vad innebär: Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv?
  • Hur blir barnets bästa en rättighet, ett tillvägagångssätt och en prioritering?
  • Hur ser maktförhållandet ut mellan vuxna och barn och hur kan vi möjliggöra barns delaktighet och rätt att komma till tals.
  • Olika barnsyn ger olika möjlighet att leva upp till barnkonventionen. Hur kan vi utifrån ett relationellt perspektiv på barnsyn visa att vi tar barnen och deras intressen och behov på allvar?

Målgrupp
Veronica Nytomt - föreläsare hos Gothia FortbildningFöreläsningen vänder sig till alla som arbetar inom förskola och pedagogisk omsorg – barnskötare, förskollärare, dagbarnvårdare och rektorer.

Föreläsare
Veronica Nytomt (bilden) är leg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen och att leva barnkonventionen i vardagen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.

Orter och datum 2020

Kvällsföreläsningen Barnets rättigheter - Barnkonventionen i förskolan pågår kl.17:30-20:30 inkl. paus.

FAKTA

Föreläsningen erbjuds på ett flertal orter och datum.

Pris: 890 kr per person exkl. moms. Kaffe och smörgås ingår.

Tid: 17:30-20:30 inkl. paus.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Betalningen sker mot faktura efter kursen.

Anmälan är bindande men ej personlig. Fri avbokning till och med 14 dagar före kursen, därefter debiteras fullt pris.

Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 14 dagar innan.Välkommen med din anmälan

Klicka på Boka här! högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor innan det blir fullbokat.

Frågor? Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670

Varmt välkommen!