Artiklar för dig som arbetar i skolan

Här hittar du som arbetar i skolan aktuella reportage, intervjuer och artiklar. Välkommen som läsare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Intervju med John Steinberg och Åsa Sourander

Så vänder du en omotiverad klass

Med rätt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap är det möjligt att gå från oro till fokus i en omotiverad klass. – Lyft det som fungerar, hitta elevens styrkor och bygg vidare på det, säger Åsa Sourander som för några år sedan tog över en klass i kaos. Ett kaos hon lyckades vända till arbetsro. Den utvecklingen beskrivs i boken Att vända en klass – från oro till fokus där hennes exempel varvas med John Steinbergs teoretiska avsnitt.

Intervju med Camilla Ekman och Anna-Thèrése Klingberg

Bild som uttrycksmedel bidrar till likvärdighet

Bild- och medialärarna Camilla Ekman och Anna-Thèrése Klingberg har lång erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat med teoretiska ämnen. Ett arbetssätt som bidrar till elevers lärande inom andra ämnen och som ger dem ytterligare ett sätt att uttrycka sig på. En viktig del i att skapa en likvärdig skola.

Intervju med Johan Alm

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Tio år av ”bedömning för lärande” har gett mycket bedömning, men lite lärande.

– Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Intervju med Anna Åkerfeldt

Programmeringens didaktik

Det är viktigt att fler ungdomar söker sig till tekniska utbildningar, som till exempel civilingenjörsprogrammet. En av utmaningarna är att skapa förutsättningar för alla elever i grundskolan att lära sig att tänka datalogiskt och få förståelse för hur teknologier fungerar. Anna Åkerfeldt, universitetslektor och producent av e-learning vid Stockholms universitet, kommer till Lärkraft 2019 den 10 oktober för att berätta om forskningsprojektet ”Programmeringens didaktik”. Hon kommer att fokusera på hur man kan arbeta inkluderande med programmeringsaktiviteter i klassrummet. 

Alla kan lära sig matematik | © Gothia Fortbildning / Berling Media
Intervju med Sabine Louvet

Alla kan lära sig matematik

Sabine Louvet är matematikläraren som tror stenhårt på allas förmåga att lära sig matematik. Hon arbetar med att stärka elevernas självförtroende genom olika arbetsmetoder och övningar. Under Lärkraft erättar hon mer om sitt arbetssätt.

Intervju med John Steinberg och Jassim Ahmadi

”Tillsammans skapar vi en social och pedagogisk lärmiljö”

Ledarskap, bemötande, studiero, konflikthantering – det är bara några av alla utmaningar som pedagoger möter i skolan. Hur kommer man tillrätta med det? Det vet John Steinberg och Jassim Ahmadi som har lång erfarenhet och flera metoder för hur man skapar förtroende, följsamhet, respekt, samarbete och en god lärmiljö. Du möter dem i ett spännande scensamtal på Lärkraft 2019 den 10 oktober i Stockholm. 

Intervju med Emma Nääs

”Att våga – och släppa in världen!”

Emma Nääs är lärare på Jonslundsskola, en liten skola på landet i Essunga kommun. Hon har fått Guldäpplet och vunnit European Language Lable. Förra året var hon huvudtalare på Microsofts världskongress Educator Exchange i Singapore och har sedan dess föreläst både i Sverige och utomlands. Nu kommer hon till Lärkraft 2019 och föreläser om hur vi kan samarbeta i globala projekt där lärare och elever arbetar kring de globala hållbarhetsmålen och samtidigt utvecklar sina kommunikativa, empatiska och digitala förmågor.

Intervju med Martin Karlberg

”Alla elever vinner på anpassningar i skolan”

– Alla elever vinner på ett tydligt ledarskap, god undervisning och gedigna kunskaper, menar Martin Karlberg. På Ledarskapsspåret på Lärkraft 2019 föreläser han om hur lärare kan skapa förutsättningar för lärande och vikten av kunskaper som fundament för kritiskt tänkande och problemlösning. 

Intervju med Josefin Schygge

”Jag vill bidra till en utveckling av vuxenutbildningen”

Vuxenutbildningen ska sträva efter att ge varje elev största möjliga utveckling. Hur kan det möjliggöras i heterogena elevgrupper och under begränsad tid?

– Jag hoppas att den här boken ska kunna ge stöd till vuxlärarna och bidra till en utveckling av vuxenutbildningen, säger Josefin Schygge, läraren som nu har skrivit boken hon själv länge saknat: Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna. 

Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning | © Jessica Segerberg
Intervju med Malin Frykman

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld – att leda lärande!

Malin Frykman har en gedigen erfarenhet av skolans digitalisering som skolledare och projektledare för digitaliseringen. På ledarskapsspåret på Lärkraft 2019 i Stockholm kan du lyssna till hennes föreläsning ”Formativt ledarskap i en digitaliserad värld – att leda lärande!” 

 

Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
Intervju med Carl-Johan Markstedt

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare, museipedagog och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. På Lärkraft 2019 berättar han om hur du kan skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

”Vi måste ge alla skolor förutsättningar att bli bra skolor!”
Intervju med Maria Jarl

”Vi måste ge alla skolor förutsättningar att bli bra skolor!”

Maria Jarl är en tongivande forskare inom skolpolitik och politisk styrning inom utbildningsområdet. På ledarskapsspåret på Lärkraft 2019 i Stockholm kan du höra hennes föreläsning ”Att organisera för skolframgång”. 

 

Resonemang och argumentation i matte och NO
Intervju med Anders Jönsson

Resonemang och argumentation i matte och NO

En av våra främsta betygsforskare, professor Anders Jönsson, kommer till Lärkraft 2019. Han kommer att föreläsa båda dagarna under rubriken ”Att bedöma resonemang och argumentation i matematik och NO”. 

 

”Lärkraft blir en spännande mötespunkt”
Intervju med Helena Wallberg

”Lärkraft blir en spännande mötespunkt”

Helena Wallberg är läraren och specialpedagogen med en stark och inspirerande röst i skoldebatten. Hon har 21 års erfarenhet av undervisning och har satt betyg i två betygssystem och tre betygsskalor, från 1-5 via IG-MVG till F-A. Idag är hon verksam som frilansande kvalitetsutvecklare och har precis släppt sin fjärde bok Lektionsdesign – en handbok. I höst föreläser hon på Lärkraft 2019.

 

Världens bästa lärare – hur blir man det?
Intervju med Andria Zafirakou, Keynote speaker på Lärkraft 2019

Världens bästa lärare – hur blir man det?

– Jag älskar verkligen det jag gör, jag kan inte tänka mig något annat jobb. Andria Zafirakou är bild- och textilläraren från London som tilldelades Global Teacher Prize 2018.

Nu kommer Andria Zafirakou till Stockholm för att tala på konferensen Lärkraft – en likvärdig skola för alla för att dela med sig av sina erfarenheter. Du kan lyssna till henne den 10 och 11 oktober.

Vad är hemligheten bakom vissa länders skolframgångar?
Intervju med forskaren Lucy Crehan, Keynote speaker på Lärkraft 2019

Vad är hemligheten bakom vissa länders skolframgångar?

Vad är det som gör att skolor i vissa länder lyckas bättre än andra? Lucy Crehan, lärare från Storbritannien, beslöt sig för att ta reda på det och besökte skolor i länder med toppresultat i internationella jämförelser. Nu kommer Lucy Crehan till Lärkraft – en likvärdig skola den 10 och 11 oktober för att berätta mer om sina upptäckter och vad svensk skola kan lära av dessa.

Hur uppnår vi en likvärdig skola?
Intervju med Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör,

Hur uppnår vi en likvärdig skola?

– Den svenska skolan har aldrig varit särskild framgångsrik i att bryta det sociala arvets betydelse. Orden är Peter Fredrikssons, Skolverkets generaldirektör, som har ett tydligt uppdrag från regeringen och därtill en stark personlig drivkraft att skapa en likvärdig skola.

Peter Fredrikson kommer till Lärkraft – en likvärdig skola för alla den 10 och 11 oktober för att berätta mer om hur statsbidragen används och vad det som möjliggör en likvärdig skola.

 

Ny bok!

Lektionsdesign för differentierad undervisning 

– Med en lektionsdesign för en explicit och differentierad undervisning kan vi arbeta mer förebyggande, säger Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare, som nu kommer ut med boken Lektionsdesign – en handbok. 

Boken ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en lektionsdesign som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. 

Boken Romanläsning i praktiken - del av omslaget | © Gothia Fortbildning
Intervju med Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg

Metod som lockar till läsning

Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg, gymnasielärare och läromedelsförfattare, har tillsammans utarbetat en metod för romanläsning som lockar till läsning: "Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare."

Jassim Ahmadi - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med skolutvecklaren Jassim Ahmadi

Så tar du kontroll över vardagen med utmanande elever

När elever med beteendesvårigheter får hjälp att komma vidare skapas trygghet och studiero. – Jag vill att lärare ska ha möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleven ska få hjälp för att komma vidare, och lyckas. Jassim Ahmadi, skolutvecklare, som är socionom och personalevetare i botten, har lång erfarenhet av att fortbilda och stötta lärare med verktyg och kunskap för att bemöta elever med beteendesvårigheter.

John Steinberg - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med John Steinberg

Skapa rätt förutsättningar för arbetsro i klassrummet

– Att vara lärare är ett ledarskapsyrke. Och du kan alltid utveckla ditt ledarskap, oavsett om du är ny som lärare eller en erfaren pedagog, säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik med mångårig erfarenhet som rektor, föreläsare och utbildare. Här ger han råd om hur du kan bli en bättre ledare i klassrummet och skapa förutsättningar för ett effektivt lärande.

John Steinberg - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med John Steinberg

Lämna inte vikarierna åt sitt öde

– Ge vikarier så bra förutsättningar som möjligt. Ge dem verktygen att agera förtroendefullt i klassrummet. Det kommer att göra skillnad. Det säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik, tidigare rektor, utbildare och författare som nu har skrivit en bok specifikt för vikarier; Uppdrag vikarie – ledarskap i klassrummet.

Mikael Bruér - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Mikael Bruér

SO-lärarna har ett stort ansvar

– Det är SO-ämnena som ger eleverna kunskap och förståelse för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Så det är ett enormt ansvar som vilar på SO-lärarna, säger Mikael Bruér, SO-lärare och författare till den nya boken SO-ämnena i blickfånget - geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap.

Anders Enström - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Anders Enström

Ta bort läxorna och få motiverade elever

 – Eleverna lär sig inte mer av att ha läxor och prov. Lärandet ska ske i skolan med hjälp av professionella lärare, säger Anders Enström som nu har skrivit boken Förlora läxan, vinn eleven om en undervisning helt utan läxor.

Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.
Intervju med Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö

Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.

Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö har tillsammans skrivit en bok för att hjälpa skolans resurser att få bättre förutsättningar för sitt arbete. Här berättar de mer om sin bok Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.

Maria Heimer - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med Maria Heimer

Börja med källkritik tidigt och lägg en bra grund

 – Börja från grunden. Ofta tror vi att eleverna kan mer än de gör. De är ofta snabba att söka svar på nätet men de behöver stöd och råd hur man exempelvis googlar. Vi behöver lära dem att stanna upp, tänka och förbereda sig. Hur kan jag ta reda på detta? Hur värderar jag informationen och kan jag lita på det jag hittar?

Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Tre frågor till Malin Frykman …

Malin Frykman, utvecklingsledare och författare till boken "Skolledare i en digitaliserad värld" svarar på tre frågor om sin bok.

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Johan Alm

”Vi dokumenterar allt mer, men eleverna fattar allt mindre”

Johan Alms första bok Lärandematriser har blivit väldigt uppskattad och nu kommer hans andra bok, Kunskapsöversikter. Han vill att den ska bli ett enkelt och tidsbesparande verktyg i vardagen. – Det finns mycket undertryckt frustration hos lärarkåren över onödigt tidsödande dokumentation. De behöver ett översiktligt verktyg både vid planering av arbetsområden och vid dokumentation av elevresultat.

Intervju med Malin Frykman | © Gothia Fortbildning

Intervju med Malin Frykman

Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Läs intervjun här om boken Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande.

Mona Liljedahl - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Mona Liljedahl

”Särbegåvade elever är vår framtid, men vi måste upptäcka dem först!”

 – Nu är det dags för pedagogerna att kliva in på fältet och ge särbegåvade elever den undervisning de behöver! För att klara det behöver pedagogerna kunskap om särbegåvning ur ett praxisnära perspektiv, säger Mona Liljedahl, författare till boken "Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet".

Daniel Sandin - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Daniel Sandin

Hur kan skolan hjälpa talrädda elever?

Daniel har under många år fördjupat sig i talrädsla som fenomen. Sedan några år undervisar han i en retorikkurs för talrädda elever. Hur kan vi förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala?

Sabine Louvet - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Sabine Louvets bästa tips

Inspirerande matematikundervisning

Sabine Louvet arbetar som lärare i matematik och NO på Äppelviksskolan i Stockholm. Hon är också programledare för UR-programmet Kalkyl. Här kommer hennes bästa knep för en varierad och inspirerande matematikundervisning.

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med författaren och läraren Johan Alm

Johan Alm beskriver målen ur elevers perspektiv

– Hur ska lärare kunna bedöma likvärdigt utan att de först ges tid att kollegialt fundera över vad eleverna behöver lära sig inom olika områden? Det är som att mäta i blindo.

Lina Axelsson Kihlblom - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med superrektorn Lina Axelsson Kihlblom

Vi ser problemet men gör ingenting åt det

– Redan i september vet lärarna vilka elever som kommer att bli underkända i vår. Ge lärarna redskap för att se till att det inte blir så, uppmanar Lina Axelsson Kihlblom, författare till ledarskapsboken Våga leda skolan.

Elza Dunkels - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med Elza Dunkels om nätmobbning, näthat och nätkärlek

Prata, prata, prata, så spricker nättrollen

Friends nätrapport visar att en av tre elever har blivit utsatt för kränkningar på sociala medier. Det är skrämmande och oacceptabelt, men till skillnad från många andra ser inte docent Elza Dunkels att förbud råder bot på problemet. Tvärtom.