Boknyhet

”Viktigt att upptäcka psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta”

Intervju med Rebecca Rickert-Olsson

Fler artiklar inom mhv och bhv

”Om vi tidigare upptäcker och behandlar psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta, kan vi sänka samhällskostnaderna och bespara många familjer ett stort mänskligt lidande.”

Var tionde gravid kvinna och lika många nyblivna mammor upplever depressiva symtom, men långt ifrån alla upptäcks. Det ger stora konsekvenser både på kort och lång sikt. 

– Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen, säger psykolog Rebecca Rickert-Olsson som är bokaktuell med Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården – graviditet, förlossning, anknytning som ger yrkesverksamma lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med kvinnan och hennes anhöriga. 

Att vara gravid, genomgå en förlossning och ta hand om ett nyfött barn innebär stora livsförändringar för alla, speciellt för personer med skörhet. Det kan vara svårt att skilja mellan vardagliga problem, psykisk skörhet och psykisk sjukdom. 

– Primär- och mödravården är så nedslimmade att man ofta inte har resurser att upptäcka eller åtgärda det. Då skjuts problemet på framtiden och blir ofta mer allvarligt när stressen med ett nyfött barn tillkommer. Det vi pratar ännu mindre om är följdeffekterna på lång sikt. Kvinnor med obehandlad psykisk ohälsa har fler allvarliga komplikationer under sina förlossningar med konsekvenser för både mor och barn. Vi vet också att psykisk ohälsa hos föräldrar ofta leder till psykisk ohälsa hos barnen. Den ökande psykiska ohälsan hos unga kan delvis förklaras med att vi inte tar hand om gravida och nyblivna mammor, förklarar psykolog Rebecca Rickert-Olsson som föreläser och utbildar vårdpersonal samt arbetar med föräldragrupper och enskilda patienter. Hon är också verksam som handledare på flera samtalsenheter och arbetar inom olika projekt för att utveckla kvinnosjukvården.

Vad kan vi göra för att tidigare upptäcka dessa kvinnor?
– Förlossningsdepression kan ofta upptäckas redan två veckor efter förlossningen, om den upptäcks så tidigt är den lättare att behandla. Men i dag screenas kvinnor på BVC först sex till åtta veckor efter förlossningen. Två månader med förlossningsdepression upplevs som extremt långa och under den tiden finns det en risk att familjen far illa. Självmord är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna för mammor under det första året efter att deras barn föds. Att screena tidigare, gärna två, tre veckor efter förlossningen i de fall där det sedan tidigare finns kända riskfaktorer, skulle vara bra, för att sedan följa upp några gånger under barnets första år. 

– Därefter krävs resurser för att ta hand om kvinnorna som upptäcks och här finns det tyvärr stora brister idag. Kvinnor med förlossningsdepression får inte alltid rätt behandling inom rimlig tid och det påverkar de själva och deras barns psykiska ohälsa, i värsta fall under hela livet. Att upptäcka och behandla tidigare skulle bespara samhället stora resurser och många familjer ett stort lidande. 

Vad kan mödra- och barnhälsovården samt förlossningsvården göra för att upptäcka dessa kvinnor?
– Med mer information, kunskap och resurser. Att läkare och barnmorskor tidigt, helst redan under utbildningen, får mer kunskap om hur psykisk ohälsa yttrar sig och vilka varningstecken de ska vara uppmärksamma på. Det är också viktigt att mödra- och barnhälsovården vet var och hur kvinnan kan få hjälp för att de ska kunna remittera henne vidare. Det i sin tur kräver ökade resurser för att kunna ge den vård som behövs i tid och inte först efter flera månader, eller i värsta fall flera års, väntan. 

Rebecca Rickert-Olssons bok Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården – graviditet, förlossning, anknytning inleds med en reflektion kring vårt eget förhållande till psykisk ohälsa och guidar läsaren i att känna igen varningstecken och hur vi kan bemöta patienter med psykisk ohälsa på bästa sätt. Därpå beskrivs olika psykiska diagnoser och funktionsnedsättningar: vad som kännetecknar tillståndet, hur det påverkar graviditetsupplevelsen, förlossningen och den första tiden med barnet samt hur vården kan hjälpa till. Boken avslutas med ett kapitel om hur professionen kan hjälpa hållbart genom att också ta hand om sig själv. 

Förlossningsöverläkarna Malin Thorsell och Charlotte Iacobaeus har granskat boken som vänder sig till barnmorskor, barnsjuksköterskor, förlossningsläkare och gynekologer inom mödra- och barnhälsovård samt förlossningsvård.
 

Om författaren till boken Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården.

Rebecca Rickert-Olsson, leg. psykolog, har skrivit nya boken Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården. Foton på Rebecca av Marcus Gustafsson.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev: lästips, nyheter och erbjudanden.


RELATERADE PRODUKTER