”Jag vill rusta barnmorskorna med mer kunskap”

Intervju med Mia Ahlberg, leg. barnmorska och forskare

Fler artiklar inom mhv och bhv

”Komplicerat för både gravida och barnmorskor”

Den färska SWEPI-studien som jämför induktion i vecka 41 med en avvaktande hållning fick avbrytas då flera barn i den avvaktande behandlingen dog i livmodern. Det gav stort genomslag i media och skapade oro hos blivande föräldrar. 
– I Sverige finns inga enhetliga direktiv och förlossningsklinikerna hanterar det på olika sätt. Det gör det komplicerat för gravida och för barnmorskor, menar Mia Ahlberg som på Mödrahälsovård i praktiken 2020 föreläser om vad forskningen säger om induktion i vecka 41+0 och varför det är viktigt att resultaten från SWEPI-studien diskuteras och problematiseras.

Att gå över tiden är något som många gravida kvinnor funderar över och mödrahälsovården får ofta frågor om just det. Men alla är olika, vissa kvinnor tycker det är okej att gå över tiden och låta graviditeten ha sin gång, andra är trötta och kanske oroliga och vill ha en igångsättning. 

– Det är inte lätt för barnmorskorna som varje dag förväntas möta och hantera allt detta med kunskap och empati för olikheter. Dessutom är forskningen inte tydlig och det spär på föräldrarnas oro ännu mer, säger Mia Ahlberg, leg. barnmorska och forskare på Karolinska Institutet inom reproduktiv epidemiologi. 

Mia Ahlbergs egen forskning handlar om vad som är normal och för lång förlossningsprogress (längd och duration), Covid-19-infektion under graviditet och födsel samt kontinuerlig vårdkedja och dess effekt på mamma, barn och partner.

I Sverige finns inga enhetliga direktiv kring induktion i vecka 41. Hur tänker du kring det?
– Det är komplicerat både för de gravida kvinnorna och för barnmorskorna. Och att sjukhus hanterar det på olika sätt är ett symtom på att vi faktiskt inte riktigt vet säkert vad som är bäst att göra i vecka 41+0. Det kommer att leda till att kvinnor blir osäkra på vad som är rätt och fel behandling. Det gör det svårare för dem att fatta beslut om vad de vill göra.

Hur kan mödrahälsovården bemöta föräldrar som är oroliga för att gå över tiden och att de inte ska få induktion?
– På Mödrahälsovård i praktiken-konferensen hoppas jag kunna ge tillräckligt underlag för att barnmorskorna ska kunna lugna kvinnor som går över tiden. Riskerna är mycket små och det är kopplat till kvinnans hälsa. De allra flesta kvinnor som tillåts gå till vecka 41+0 är friska och har en mycket liten risk för negativt utfall. I det enskilda mötet med oroliga föräldrar måste samtalet anpassas efter paret och vad de behöver. Vissa kanske blir lugnare när de förstår hur liten risken är, men andra blir det inte. Men jag tänker att kunskap kan hjälpa många blivande föräldrar.

Varför vill du föreläsa på Mödrahälsovård i praktiken?  
– Jag drivs av mottot ”kunskap är makt”. Makt är bra om den används på rätt sätt. Barnmorskor har mycket makt att påverka kvinnan i hennes beslut om vården och därför tycker jag det är viktigt att de har en bra grund att stå på när de ska ge råd. Förhoppningsvis kan det göra deras möten med den gravida kvinnan lite lättare. Jag hoppas att jag kan bidra med lite mer med kunskap i denna komplicerade fråga och rusta barnmorskorna med mer kännedom om vad forskningen säger och vad vi vet och inte vet.


Foto av Elisabeth Ubbe.

Mia Ahlberg, leg. barnmorska och forskare på Karolinska Institutet inom reproduktiv epidemiologi. Hon har tidigare varit Barnmorskeförbundets ordförande och arbetar idag som Omvårdnadsansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset inom Tema kvinnohälsa.  

Mia Ahlberg föreläser på webbkonferensen Mödrahälsovård i praktiken 2020.

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2020

Relaterade artiklar

Sofia Trygg Lycke - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Samtal som stöd vid övervikt och fetma

Mer än var tredje gravid kvinna i Sverige har övervikt eller fetma. Det innebär ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning.
– Barnmorskan har en möjlighet att påverka hälsan för så många och under lång tid. De är superviktiga, säger specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke.

Läs intervjun med Sofia Trygg Lycke

Berit Nordström - föreläsare på Gothia Fortbildning

"Det finns inga perfekta föräldrar"

Hur blir man en tillräckligt bra förälder? Vilka föräldraförmågor behövs? Och vad behöver spädbarnet för att på sikt utvecklas till en välfungerande människa?

Läs intervjun med Berit Nordström, psykolog och forskare

relaterade produkter