Artiklar inom mödra- och barnhälsovård

Här hittar du som arbetar i mödra- och barnhälsovården aktuella reportage, intervjuer och artiklar. Välkommen som läsare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Åsa Ekman - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Åsa Ekman, barnrättskonsult

”Barns rättigheter kränks varje dag”

Från och med första januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Men följer vi inte redan barnkonventionen?
– Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen inom bland annat förskola och skola.

Christina Lundberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning
Intervju med barnmorskan Christina Lundberg

”Samarbetet i vårdkedjan behöver utvecklas”

Christina Lundberg, barnmorska, var föreläsare och moderator på konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2019. Då poängterade hon att det är så viktigt att ställa frågan "Hur känns det idag?" när man som barnmorska möter kvinnor och föräldrar. Varför är det så viktigt?

Christina Lundberg är leg. barnmorska sedan 26 år och instruktör/föreläsare inom Föda utan rädsla. Läs intervjun här.

Ann Olsson - författare hos Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Ann Olsson

”Kvinnor accepterar inte längre nedsatt funktion efter förlossning”

– Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor, säger Ann Olsson, medicine doktor, som arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på barnmorskemottagning.

Rebecca Rickert-Olsson | ©  Foto:Marcus Gustafsson
Intervju med Rebecca Rickert-Olsson

”Viktigt att upptäcka psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta”

Var tionde gravid kvinna och lika många nyblivna mammor upplever depressiva symtom, men långt ifrån alla upptäcks. Det ger stora konsekvenser både på kort och lång sikt. 

– Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen, säger psykolog Rebecca Rickert-Olsson som är bokaktuell med Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården – graviditet, förlossning, anknytning som ger yrkesverksamma lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med kvinnan och hennes anhöriga. 

En pappa läser för sin bebis | © Picsea - Unsplash.com
Intervju med John, pappa till Sonja

Vad tycker nyblivna pappor om BVC?

Den nyblivna pappan John berättar om sitt möte med BVC och hur det känns att vara pappa.

Mamma Malin med barnvagn | © Gothia Fortbildning / Berling Media
Intervju med Malin, mamma till Sonja

Vad tycker egentligen nyblivna mammor om BVC?

Den nyblivna mamman Malin berättar om sitt möte med BVC och varför hon tycker det är viktigt med boken Leva med barn.

”Trygghet blir gasen i födandet, rädslan blir bromsen.” | © Gothia Fortbildning / Berling Media
Liisa Svensson om trygg förlossning

”Trygghet blir gasen i födandet, rädslan blir bromsen.”

Förlossningsrädsla ökar enligt det nationella Graviditetsregistret (SFOG). Det kan påverka födandet negativt, men det finns ingen nationell strategi för vården. I nya boken Trygg förlossning presenteras en modell som ger mödra- och förlossningsvården konkreta verktyg för att minska stress och rädsla hos kvinnan och hennes partner inför och under födandet. Läs intervjun här med författaren Liisa Svensson, barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet.