Hallå där Fredrik Harstad …

Intervju med Fredrik Harstad om sfi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fredrik Harstad är pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning, föreläsare och författare. Han har skrivit flera läromedel om sfi. Tillsammans med kollegan Jenny Hostetter har han också skrivit Boken om sfi – erfarenheter, undervisning och organisation. Han är även en flitig föreläsare.

Vad ser du som sfi-lärarnas största utmaning i klassrummet idag?
– Att möta elever med vitt skilda förutsättningar och erfarenheter. Det är helt avgörande för att lyckas med sfi-uppdraget, men det stöd som lärarna får är inte alltid tillräckligt. Många faktorer bidrar till att göra sfi-lärarjobbet mer komplext, som till exempel kontinuerlig antagning, bristande kartläggningsverktyg och otydliga mål.

Vad hoppas du att besökarna på dina föreläsningar får med sig hem?
– Verktyg för att utveckla elevernas kunskaper med utgångspunkt från deras förkunskaper. Det är trots allt elevens lärande som är kärnan i lärarnas uppdrag.

Vilken blir nästa stora utmaning för sfi?
– Samverkan mellan sfi och andra aktörer. I grunden tycker jag att det är bra, eftersom språkutbildningen bara är en del av integrationen. Men det ställer också krav på att vi hittar samarbetsformer som gör att insatserna drar åt samma håll. Risken är stor att vi istället splittrar elevens vardag.

Fredrik Harstad och Boken om sfi

Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning, föreläsare och författare. Fredrik har skrivit Boken om sfi – erfarenheter, undervisning och organisation tillsammans med Jenny Hostetter.