Trygghet för nyanlända i förskolan

Intervju med Maria Wångersjö

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hur kan förskolan erbjuda en trygg landningsbana för nyanlända?

Hur tar vi på bästa sätt emot de nyanlända barnen och deras föräldrar i förskolan? Hur ser vi till att de får en trygg och utvecklande första tid i sitt nya land? I sin nya bok Nyanlända i förskolan beskriver Maria Wångersjö en modell som utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet, förskolechefer och pedagoger för ett bra och likvärdigt mottagande av nyanlända barn.

Modellen utvecklades under det kommunala EU-projektet Barnets bästa som genomfördes mellan 2011–2012 i Göteborg. Med hjälp av forskare och förskolepersonal lyftes ett antal arbetssätt fram som visat sig vara lyckade. En framgångsfaktor var att projektet genomfördes i samarbete med en mängd förskolor med stor erfarenhet av att ta emot nyanlända i nordöstra Göteborg, framför allt i Angered.

Maria Wångersjö arbetade som kommunikatör i projektet och nu har hon skrivit en bok om den välfungerande metoden och hoppas på så sätt inspirera och förmedla framgångsreceptet till fler förskolor och kommuner.

– Det var otroligt givande och dessutom bor jag i Angered, ett område som sedan många år har stor vana av att ta emot nyanlända. Mina barn gick själva i en förskola där de var nästan ensamma om att ha svenska som modersmål, och de många kulturerna som möttes där var en stor rikedom – både för förskolan och för min familj personligen.

I år kommer många nyanlända barn börja i förskolan och det ställer helt nya krav på förskolepersonalen. Många av dem har ingen, eller liten, erfarenhet av att på kort tid ta emot så många barn från andra kulturer och många gånger med svåra upplevelser i bagaget.

– Det kan förstås vara en utmaning för de förskolor som inte har den här erfarenheten, men ett nyanlänt barn och deras familjer kan verkligen berika verksamheten. Integrationen står högt på agendan i Sverige just nu, så jag tror att förskolan allt mer kommer att lyftas fram som den fantastiska arena för integration som den är – inte bara för barn, utan kanske ännu mer för deras föräldrar.

Vad krävs av förskolan?
– Ett nyanlänt barn kan i en del fall kräva lite extra omsorg. De allra flesta arbetssätt som stärker nyanlända barn fungerar utmärkt för alla barn, oavsett ursprung eller tid i landet, men ibland behöver förskolan djupare kunskap om barnet för att kunna ge en god introduktion, och det kan ta tid i anspråk. Den tiden kan vara knepig att frigöra i en del lägen. Men det är viktigt att inte se arbetet med nyanlända barn som särbehandling – istället handlar det om ett förhållningssätt där alla kulturer ges lika värde, och alla kulturer synliggörs. Det kan handla om kulturen i ett visst land, men det kan också handla om kulturer som skiljer sig åt mellan svenska familjer.

– Jag tror att alla känner sig stärkta av att få sin identitet och kultur synliggjorda och bekräftade. Hanterar man detta med respekt tror jag att alla kan ha stor glädje av att möta nya perspektiv, samtidigt som det också blir lättare att se att vi alla förenas i omsorgen om barnen.

Vad ska förskolechefen tänka på?
– Det är jätteviktigt att ha en plan för hur mottagandet av de nyanlända barnen ska se ut och att försöka frigöra de resurser som man ser kommer att behövas. Specialpedagoger eller annan personal som är speciellt kunnig vad gäller nyanländas behov är också guld värda för att vid behov ge råd och handledning. Flerspråkig personal är något annat som kan underlätta jättemycket. Sist men inte minst är det förstås viktigt att se de nyanlända barnen och deras familjer inte som en börda, utan som en resurs som kommer att vara till glädje för hela förskolan!

Varför har du skrivit boken Nyanlända i förskolan – barnets bästa mottagande?
– Många förskolor kommer att få ta emot fler nyanlända barn den närmaste tiden, så det känns jätteroligt att få dela med mig av lyckade och beprövade arbetssätt som jag tror att många förskolor kommer att ha stor nytta av i sitt arbete. Jag hoppas att den ska inspirera till arbetssätt som inte bara stärker de nyanlända barnen, utan hela förskoleavdelningen.

Maria Wångersjö - författare på Gothia Fortbildning

Maria Wångersjö, journalist, kommunikatör och författare till boken Nyanlända i förskolan


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


TIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.