Trygg inskolning i förskolan

Artikel av förskollärarna Camilla Lindgren och Tuula Torro

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Trygg inskolning grundar för en trygg, rolig och lärorik förskoletid

När det är tid för barn och föräldrar att börja i förskolan öppnar sig en ny värld för de flesta. Den första tiden kan vara omtumlande, känslofylld och full av nya erfarenheter både för familjerna och för pedagogerna. För att allt det nya ska vara början på en trygg, rolig och lärorik förskolevistelse krävs det en introduktion, en inskolning. För att barn och föräldrar ska kunna ta de första stegen in i förskolans värld ställs det höga krav på pedagogen som tar emot dem och lotsar in dem i den nya vardagen.

En inskolning behöver planeras och förberedas väl så att alla inblandade – pedagogen, arbetslaget, den nya familjen och den befintliga barngruppen – vet att något nytt kommer att hända och vilka förväntningar alla kan ha. Planeringen innebär att pedagogerna har en plan för hur dagarna ska se ut, för hur ansvarsfördelningen görs för dagens alla moment och för interaktionen mellan den nya familjen och befintliga barngruppen. Innan den nya familjen kommer till förskolan behöver många praktiska förberedelser göras, allt från att ordna krokar till att all administration är ifylld.

Den viktigaste byggstenen i en inskolning är pedagogen själv eftersom de flesta nya barn behöver en vuxen att knyta an till när föräldrarna inte finns i närheten. De nya föräldrarna behöver också känna sig säkra på att det finns en relation till minst en pedagog för att de ska kunna lämna sitt barn. För att barnet ska börja bygga en relation till pedagogen behöver pedagogen göra sig intressant genom att vara tillgänglig för barnets behov, önskningar och försök till interaktion. I en inskolning behöver alla tre parter samarbeta för att barnet ska börja bli trygg. För alla, både barn och vuxna, skapas trygghet när det nya bli förutsägbart. Under inskolningen skapar pedagogen förutsättningar för det genom att sätta ord på och berätta om allt det nya som händer och som kommer att hända samt bjuda in till samtal om det nya. 

Inskolningen är början på en familjs fleråriga tid i förskolan och genom ett medvetet arbete är förhoppningen och målet att barnet blir tryggt och kan ta del av allt det spännande som förskolans värld har att erbjuda.

Här följer några tips på strategier som kan vara till hjälp under inskolningen:

  • Hitta det som barnet är intresserad av, ta hjälp av föräldern.
  • Dokumentera varje dag, dagarna är intensiva och saker glöms bort.
  • Ta hjälp av varandra i arbetslaget för att hitta sätt att nå fram till barnet.
  • Det är du som har ansvaret för att det påbörjas en relation, tänk igenom hur du tar kontakt, välkomnar familjen och visar att du är intresserad av den nya familjen.
  • Hjälp föräldrarna att förstå verksamheten, sätt ord på det ni gör och varför.

Camilla Lindgren - författare på Gothia Fortbildning

Camilla Lindgren (ovan) och Tuula Torro är båda förskollärare och driver förskolan Bränningevägen i Årsta utanför Stockholm.

Tuula Torro - författare på Gothia Fortbildning


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


TIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.