Hallå där Ebba Hildén …

Förskollärare och författare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hallå där Ebba Hildén …

… förskollärare som forskat om toddlare och skrivit boken Toddlare i förskolan.

Varför har du skrivit boken Toddlare i förskolan?
– Jag har själv arbetat som förskollärare i barngrupper med toddlare. Många gånger har jag slagits av hur kompetenta dessa små barn är. Väldigt ofta är de nyfikna och vill utforska, undersöka och lära. Jag tycker att det är viktigt att vi förskollärare ger de yngsta barnen i förskolan möjlighet att utvecklas och lära utifrån läroplanens alla mål.
 
Varför är det viktigt att små barn också ska lära sig och utvecklas under strukturerade former? 
– I förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Det betyder att vi pedagoger har ett stort ansvar att redan på förskolans yngreavdelningar aktivt arbeta med alla lärområden som vi hittar i läroplanens alla strävansmål. Under barnens tid på yngreavdelning utvecklas de oerhört mycket och de har en stor potential att lära.

– Det är också viktigt att komma ihåg att verksamheten i förskolan är inte bara de aktiviteter som genomförs under ledning av en pedagog. Den stimulerande och utvecklande lärmiljön är också betydelsefull – inte minst de relationsskapande möjligheter som förskolans verksamhet erbjuder. Förskolan är en unik arena för de yngre barnen att skapa och bibehålla nära relationer, både med pedagoger och andra toddlare. I de här relationerna så lär toddlarna tillsammans.
 
Du säger att omsorg, lärande och utveckling ska bilda en helhet i förskolan, även för toddlare. Vad menar du med det?
– Det betyder att även om omsorgsuppdraget för toddlarna är stort, så ska även lärande och utveckling ingå som en helhet. Vi får inte glömma bort vårt uppdrag som förskollärare att skapa möjligheter för utveckling och lärande, även för de yngsta barnen i förskolan. 

– Med boken vill jag uppmana att inte vänta tills barnen blir äldre med lärande kring strävansmål, som till exempel matematik, utan att också se möjligheterna kring att utmana och stimulera toddlarna utifrån alla strävansmål.

– Rent konkret innebär det till exempel att vi förskollärare behöver ta vara på de tillfällen och situationer av omsorg där lärande och utveckling även kan ingå. Ett exempel är när vi byter blöjor. Dessa situationer ger oss unika möjligheter till dialog och interaktion med barnet, kanske ett tillfälle att sjunga en sång tillsammans eller säga en ramsa. 

Ser du några utmaningar i att arbeta på det sättet?
– Väldigt mycket i förskolans verksamhet styrs av vårt förhållningssätt som pedagoger, med den barnsyn och kunskapssyn som vi bär med oss. Allt börjar faktiskt med pedagogen. För att kunna skapa en verksamhet där toddlarna möter omsorg, utveckling och lärande som en helhet, måste vi som pedagoger blir medvetna och våga se och möta de yngsta barnen som de kompetenta medmänniskor de är.
 
Fördelarna?
– Att som pedagog ta rollen som medforskare tillsammans med toddlarna är en fantastisk upplevelse, där den ena dagen inte är den andra lik. Tillsammans med toddlarna får vi som vuxna möjligheten att återigen förundras över världen – och det är en verklig gåva!

Ebba Hildén - författare på Gothia Fortbildning

Ebba Hildén är förskollärare och arbetar som utbildningsledare vid rektorsutbildningen och som lärarutbildare på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet.


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


TIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.