Förskolans läroplan, LPFÖ 18

Del 1(2) om Lpfö 18: Vad är bakgrunden till förskolans reviderade läroplan?

Fler artiklar om förskolan

Vad är bakgrunden till förskolans omarbetade läroplan? 

29 augusti 2018 kom det efterlängtade beslutet från regeringen om reviderad läroplan för förskolan. Den började gälla 1 juli 2019. Läroplanen förändrades varken i sin inriktning eller disposition, utan det var delar som förtydligades och vissa nya delar som skrevs in.

Vad är syftet med revideringen av förskolans läroplan?

Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse. Detta vill man uppnå med revideringen:

 • Att läroplanens intentioner blir tydliga och begripliga. 
 • Att läroplanen harmoniseras med skollagen och övriga läroplaner.
 • Tydlighet kring att ansvaret för måluppfyllelse ligger på utbildningen och inte på barnen.
 • Att underlätta utvärderingen av förskolans måluppfyllelse.

Vilka övergripande förändringar har gjorts?

 • Tydligare språk och struktur
  Språket har bearbetats utifrån reglerna för klarspråk. Texten har fått fler underrubriker för att öka läsbarheten och för att mer likna övriga skolformers läroplaner.
 • Uppdatering mot gällande lagstiftning
  Det innebär bland annat att begreppen utbildning och undervisning har förts in i enlighet med 2010 års skollag (2010:800). Genom att dessa begrepp införs även i läroplanen betonas att förskolan är en del av skolväsendet.
 • Uppdatering av skrivningar om digital kompetens
  Görs i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (pdf på regeringen.se, öppnas i nytt fönster).

Förskolesatsningen

Under åren 2015 – 2017 har Skolinspektionen granskat ett stort antal förskolor och deras ledning, på uppdrag av regeringen. Syftet var att uppmärksamma viktiga områden som förskolorna och deras ansvariga kommuner och enskilda huvudmän måste utveckla.

Vad har Skolinspektionen granskat?

 • Förskolans pedagogiska uppdrag
 • Förskolans arbete med jämställdhet
 • Flerspråkiga barns språkutveckling
 • Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik
 • Förskolans arbete med särskilt stöd
 • Förskolans arbete med värdegrunden
 • Trygghet och lärande för barn under tre år i förskolan
 • Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet
 • Förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska uppdrag
 • Resursfördelning förskola

Det visar sig i granskningarna att det skiljer sig en hel del mellan förskolorna och att det får konsekvenser för likvärdigheten i barnens utbildning. Läs den sammanfattade rapporten Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan (pdf på skolinspektionen.se, öppnas i nytt fönster).

Men vad är nytt i den reviderade läroplanen?
Läs del 2 om Lpfö 18.


Av Malin Malmström

Skribent

Malin Malmström - chefredaktör för Förskoletidningen

Malin Malmström
Chefredaktör Förskoletidningen, ansvarig utgivare för Förskolekraft.se och affärsområdeschef.


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


Svart kuvert-symbol - Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Foto på lekande barn av Jacob Lund, Getty Images.

relaterade artiklar

Närbild på lekande barn i förskolan - Förskolans läroplan

Vad är nytt i den reviderade läroplanen?

Varför ska vi jobba med digital kompetens i förskolan? Vad säger förskolans nya läroplan om utbildning och undervisning? Och vad är egentligen undervisning i förskolan? Här hittar du svaren på dina frågor om förskolans reviderade läroplan.

Läs Vad är nytt i förskolans reviderade läroplan?

Åsa Ekman om barnkonventionen i förskolan

”Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. 

Läs intervjun med barnrättskonsulten Åsa Ekman

relaterade produkter