språklig förebild i förskolan

Intervju med Karolina Larsson

Fler artiklar om förskolan

”Hur vi pratar och kommunicerar påverkar barnens identitetsutveckling och självbild.”

Det handlar inte bara om att lära sig att prata. Hur vi pratar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete. Det menar logoped Karolina Larsson som skrivit nya boken Språklig förebild i förskolan. 

– Att vara språklig förebild omfattar såväl språket i sig som reglerna för hur vi språkar med varandra, och i ett större perspektiv hur människor agerar och samspelar med varandra.

– Det är av största vikt att vi ger barnen ord, men det är ännu viktigare att vi skapar positiva, språkliga sammanhang där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. Språkliga sammanhang som gör att barns självkänsla, medmänsklighet, tolerans och delaktighet främjas. Det samtalsklimat och de arenor vi erbjuder på förskolan påverkar barnets självbild och värderingar för lång tid framöver, fortsätter Karolina Larsson.

Karolina Larsson är leg. logoped och författare och arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon driver också det egna företaget Ut med språket AB. Hennes nya bok Språklig förebild i förskolan handlar om att vara samtalspartner till barn och hur vi vuxna kan utvecklas som språkliga förebilder. Hon beskriver hur barn utvecklar sitt språk och sin kommunikation. Eftersom barn speglar sig och sitt språkande i vuxna, behöver pedagogen rikta sin uppmärksamhet mot sig själv som samtalspartner istället för att fokusera på barnet.

Boken vidgar förståelsen för varför och hur vi behöver tänka som språkliga förebilder. Hur skapar vi en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar till ett väl utvecklat språk? Den ger också konkreta tips på hur vi kan arbeta för att stimulera barnens språkutveckling, till exempel genom vårt sätt att ställa frågor, kroppsspråket, samarbetet med vårdnadshavarna, högläsning eller genom att hänga upp ord- och begreppslistor i förskolan. 

Läs gärna mer om hur vi kan arbeta med språk och kommunikation i Karolina Larssons artikel i nummer 4/2019 av Förskoletidningen. 
 

Karolina Larsson är leg. logoped och författare till boken Språklig förebild i förskolan.


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i förskolan: artiklar, lästips och nya produkter.


TIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom förskola: lästips, nyheter och erbjudanden.


RELATERADE PRODUKTER