Artiklar för dig som arbetar i förskolan

Här hittar du som arbetar i förskolan aktuella reportage, intervjuer och artiklar. Välkommen som läsare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Detalj från bokomslag - Introduktion i förskolan | © Gothia Fortbildning
Nycklar till en god introduktion

Trygghet och relationer i förskolan

Vi vill att både barnet och vårdnadshavaren ska känna sig välkomna, trygga och trivas i förskolans miljö. De ska få en förtrogenhet för förskolan, en förståelse för vårt uppdrag och en god insikt i vad förskolan är för typ av verksamhet. För att skapa en positiv och trygg introduktion behöver vi därför bra strategier. 

Sofie Källhage och Josefin Malm
Sofie Källhage och Josefin Malm
Del 1(2): Vad är bakgrunden till den omarbetade läroplanen? | © Getty Images
Förskolans läroplan, Lpfö 18

Del 1(2): Vad är bakgrunden till den omarbetade läroplanen?

Vad är bakgrunden till den omarbetade läroplanen, Lpfö 18? Och vad är syftet med revideringen av förskolans läroplan? Svaren hittar du här.

Malin Malmström | © Gothia Fortbildning
Malin Malmström
Del 2(2): Vad är nytt i förskolans reviderade läroplan? | © Getty Images
Förskolans läroplan, Lpfö 18

Del 2(2): Vad är nytt i förskolans reviderade läroplan?

Varför ska vi jobba med digital kompetens i förskolan? Och vad säger läroplanen om utbildning och undervisning? Här hittar du svaren på dina frågor om Lpfö 18.

Malin Malmström | © Gothia Fortbildning
Malin Malmström
Hygien i förskolan - närbild på ett barns händer vid ett handfat | © Getty Images
Om hygienens betydelse för att förebygga infektioner

Hygienrond i förskolan

Det råder i dag inga tveksamheter om hygienens betydelse för att förebygga infektioner och för att förhindra fortsatt smittspridning vid infektionsutbrott. Infektioner är vanligt hos barn i förskoleåldern och det är inte ovanligt med 8–10 infektioner per år, vilket är normalt. Men hur kan vi skapa goda förutsättningar för en bra hygien i förskolan?

Catarina Sjöberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Språkstörning och kommunikativ sårbarhet

"Vi människor är gjorda för att kommunicera, de flesta av oss har ett medfött driv att kunna och vilja prata med andra runtomkring oss. Det är så vi umgås med vänner, får ny kunskap och skapar sociala band. Att ledigt kunna prata, lyssna och kommunicera är i dagens värld viktigare än någonsin."

Av leg. logoped Catarina Sjöberg.

Åsa Ekman - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Åsa Ekman

”Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

”Vårt ansvar att barnen får sina rättigheter och kan använda dem”
Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. Men följer vi inte redan barnkonventionen? ”Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult, som länge har arbetat med barnkonventionen i förskolor och skolor.

Av Josefin Malm och Sofie Källhage

Organisera för undervisning

Förskolans uppdrag – omväxlande, utmanande och roligt! Vi tänker mycket kring vikten av att organisera för undervisningen för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande.

Våra förutsättningar hänger ihop med vår organisation. Grunden är att barnen alltid är i smågrupper. Alla kan inte få allt hela tiden, men alla kan få något. Vi utgår alltid från att vi ska skapa meningsfullhet under hela dagen, med barnen i fokus.

Handavtryck med målarfärg i närbild | © Bernard Hermant - Unsplash.com
Förskolans utmaning och möjlighet

Varför ska vi prata om särskilt begåvade barn i förskolan?

Särskild begåvning väcker ofta känslor och ibland en viss skepsis. Därför är det viktigt att bidra med kunskap om en hittills bortglömd behovsgrupp – de särskilt begåvade barnen. De finns och kommer alltid att finnas. Frågan är hur vi ska se till deras behov i våra pedagogiska verksamheter.

Barnskötare Ramona Krantz
Intervju med barnskötaren Ramona Krantz

”Dags att höja barnskötarnas status”

”Vi behöver våga ta plats och lita på vår profession.” Det säger Ramona Krantz som har arbetat mer än 20 år som barnskötare. Läs hela intervjun med Ramona här.

Lars Löwenborg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med psykolog Lars Löwenborg

”För att kunna lära nytt gäller det att ha koll på känslorna”

I förskoleåldern är barn som mest mottagliga för lärande och då är också hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet uppmärksammas. Det menar psykolog och psykoterapeut Lars Löwenborg.
– Förskoleåren är den viktigaste tiden i våra liv.

”Hjärnan är så oerhört spännande” | © Håkan Flank
Intervju med psykolog David Edfelt

”Hjärnan är så oerhört spännande”

Under förskoletiden genomgår barn en mycket viktig utvecklingsfas, en period som inte enbart påverkar dem här och nu, den är betydelsefull för hela deras framtid. Och mycket hänger på hjärnans utveckling. Det vet psykologen och författaren David Edfelt.
– Jag lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.

Språklig förebild i förskolan

Språklig förebild i förskolan

Det handlar inte bara om att lära sig att prata. Hur vi pratar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi kan signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete. Det menar logoped Karolina Larsson som skrivit nya boken Språklig förebild i förskolan. Läs intervjun här.

Barnens planet
Välkommen till Barnens planet!

Barnens planet

Barnens planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och om att respektera varandra. Men berättelsen handlar också om elefanttrumpeter, lejontokigheter och att få sova länge i en hängmatta. Barnens planet har sin utgångspunkt i barnkonventionen och riktar sig till de äldre förskolebarnen. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Författaren och musikern Homero Alvarez har skrivit och illustrerat enbok tillsammans med förskolebarn, för förskolebarn.

"Ge barnen livsluft" | © Gothia Fortbildning
Om den viktiga leken

"Ge barnen livsluft"

Lekens centrala plats i förskolans utbildning gör den till ett självklart verktyg i undervisningen. Men leken har också ett egenvärde med olika kvaliteter. Den ger barn en känsla av glädje och genom leken kan de uppleva sig som kompetenta aktörer. Den är också en viloplats bortom krav och prestation.

Margareta Öhman
Intervju med Margareta Öhman

”Lekandet har ett eget värde”

Förskolans läroplan, Lpfö 18, slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns hälsa och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen. 

– Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka, säger leg. psykolog Margareta Öhman som nu släpper nya boken Värna barns lekstyrka.

Catarina Sjöberg - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med logopeden Catarina Sjöberg

Språklekar för att ge barn ett rikt språk

I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. De behöver öva språket på ett mer specifikt sätt, både i förskolan och hemma. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.

Alva Appelgren - författare Gothia Fortbildning
Intervju med Alva Appelgren

Så ger du feedback som motiverar

– Det ger mer effekt om du är mer beskrivande i vad och hur något är gjort istället för att lägga vikten på vem som gjort det, säger Alva Appelgren, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som har forskat om vad som gör människor motiverade att vilja kämpa för att lära.

Närbild på barn med läsplatta | © Hal Gatewood - Unsplash.com
Intervju med Karin Sönnerås

Programmering i förskolan – utveckla digital kompetens

Karin Sönnerås har skrivit boken Programmering i förskolan – utveckla digital kompetens och var en av talarna under Förskoledagarna 2018. Här berättar hon mer om hur programmering bör vara en naturlig del av förskolans verksamhet.

Intervju med Siv Sagerberg och Lotta Österman Eriksson

”Älska ditt jobb och glöm aldrig varför du finns!”

Skollagen ändras och från och med 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. Vad innebär det och hur kommer det att påverka förskolan? Möt Siv Sagerberg och Lotta Österman Eriksson som har skrivit boken Rektor i förskolan – bli en bra ledare.

”Väcka barns nyfikenhet att utforska olika sinnen, medier och internet”
Intervju med Maria Heimer

”Väcka barns nyfikenhet att utforska olika sinnen, medier och internet”

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att ”grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik”, men hur gör man det? Maria Heimers nya bok Källkritiskt förhållningssätt i förskolan visar hur förskolan kan arbeta med att väcka barns nyfikenhet att söka ny kunskap, såväl med sina sinnen och i böcker som på internet, och hur de kan granska den information de möter.

David Edfelt - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med David Edfelt

”Barns utveckling handlar om hjärnans utveckling”

Under förskoletiden sker en gigantisk förändring av barnet och den perioden är mycket viktig för barnets framtid. Mycket hänger på hjärnans utveckling. Läs intervjun med leg. psykolog David Edfelt här.

Händer i närbild - förskolebarn som ritar | © Erika Fletcher - Unsplash.com
Artikel av Camilla Lindgren och Tuula Torro

Trygg inskolning i förskolan

Trygg inskolning grundar för en trygg, rolig och lärorik förskoletid. Det skriver förskollärarna Camilla Lindgren och Tuula Torro som driver förskolan Bränningevägen i Årsta utanför Stockholm.

Måltidspedagogik i förskolan

Måltidspedagogik i förskolan

Hanna Sepp har undersökt hur mat och måltider kan användas i den pedagogiska verksamheten för att nå strävansmålen i läroplanen för förskolan. Läs intervjun här.

Förskolebarn med en leksak framför ansiktet | © Tanaphong Toochinda - Unsplash.com
Intervju med Maria Wångersjö

Trygghet för nyanlända i förskolan

Hur tar vi på bästa sätt emot de nyanlända barnen och deras föräldrar i förskolan? Hur ser vi till att de får en trygg och utvecklande första tid i sitt nya land? I sin boken Nyanlända i förskolan beskriver Maria Wångersjö en modell som utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet, förskolechefer och pedagoger för ett bra och likvärdigt mottagande av nyanlända barn.

Uppradade kritor i närbild | © Joshua Eckstein - Unsplash.com
Intervju med Ann-Sofie Eriksson

Motiverande samtal i förskolan

MI ger personalen konkreta verktyg i samtal med föräldrar, barn och kollegor. Läs intervjun här om motiverande samtal i förskolan.

Lisa Andersson Tengnér och Mia Heikkilä - författare på Gothia Fortbildning | © Tomas Gunnarsson / Elisabeth Ohlson Wallin
Intervju med Lisa Andersson Tengnér och Mia Heikkilä

Varför är det så svårt att få till jämställdhetsarbetet i förskolan?

Förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet, men långt ifrån alla gör det. Hur kan förskolan arbeta för att ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller?

Ebba Hildén - författare på Gothia Fortbildning | © Ebba Hildén
Om toddlare i förskolan

Hallå där Ebba Hildén …

– Jag har själv arbetat som förskollärare i barngrupper med toddlare. Många gånger har jag slagits av hur kompetenta dessa små barn är. Väldigt ofta är de nyfikna och vill utforska, undersöka och lära. Läs intervjun här med förskolläraren och författaren Ebba Hildén.