Elevhälsa

Här hittar du reportage och intervjuer från Tidskriften Elevhälsa och annat relevant redaktionellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Socionomen Mantha Kasagianni
Intervju med Mantha Kasagianni

Kriminalitet och våld minskar med samarbete

– Tack vare samarbetet har personalen i skolorna blivit mer uppmärksammade på det våld som barn utsätts för, i och utanför hemmet, säger Mantha Kasagianni, socionom, förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare i Botkyrka kommun.

Inger Rålenius | © Gothia Fortbildning

Kartläggning – och sedan?

– Tala om hur det är och kan kännas att ha dyslexi och berätta sedan om möjligheterna med alternativa verktyg och vilka rättigheter eleven har. De råden ger Inger Rålenius till pedagoger och elevhälsopersonal som möter barn och elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi.

Eva Selin
Eva Selin
Kvinna med paraply framför sädesfält

Utmanande ohälsa i skolan

Att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar kan inte ha undgått någon. Medias rapporter duggar tätt och vi hör ständigt om olika kostsamma insatser som ska stävja utvecklingen. Samtidigt vet vi att det barn och unga själva efterfrågar: vuxna som tidigt ser och lyssnar till eleverna i deras vardagliga skolmiljö, är den allra mest effektiva insatsen för psykisk hälsa.

Nils Lundin
Nils Lundin
Kvinna med paraply framför sädesfält

Fråga pojkarna i skolan hur de mår

Tack vare nära samarbete med skolorna i Hagfors får ungdomsmottagningen där kontakt med många unga som inte alltid mår så bra. Framförallt når de killar och unga män som inte är lika vana som tjejerna vid att tala om sin psykiska hälsa.

Eva Selin
Eva Selin
Ljusgrönt sädesfält | © Bildbyrån Scandinav

Lågaffektivt bemötande i skolan

Hantera stress och förekom problem! Elever och lärare som av olika anledningar är stressade löper större risk att hamna i konflikter. Med mer kunskap om lågaffektiv pedagogik kan vi möta varandra i en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar som minskar vår egen och elevernas stress.

Erik Rova och Anton Sjögren
Flicka i yngre tonåren ensam på skolgården - hemmasittare

Släpp aldrig taget om hemmasittare

Kolsvas hemmasittare blir inte kvar hemma i sängen eller framför datorn. De kommer tillbaka till skolan och undervisningen där. Men så såg det inte ut för snart tio år sedan.

Eva Selin
Eva Selin