Tre frågor till Monica Berglund

Intervju om boken Undersköterskan – äldreomsorgens nyckelspelare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Boken Undersköterskan – äldreomsorgens nyckelspelare fokuserar på Sveriges största yrkesgrupp, undersköterskan. Den bygger på Monicas breda erfarenhet från äldreomsorgen och tar avstamp i forskning och den modell som utarbetats vid boendet Tre Stiftelser.

Varför har du skrivit Undersköterskan?
Jag vill ha en diskussion om äldreomsorgens framtid. Undersköterskan är en nyckelspelare, men uppmärksammas sällan. Mitt budskap är att vi måste satsa på undersköterskorna, utbilda fler och höja yrkets status för att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal.

Vad hoppas du att läsaren ska ta med sig?
Att vi måste ha en nationell och regional plan för behovet av kompetens inom äldreomsorgen. Det är en central fråga för både chefer, beslutsfattare och rekryterare.

Vilket är det viktigaste budskapet?
Att om vi sänker kraven på baskompetensen, sänker vi också kvaliteten och fler äldre kommer att få en sämre vård och omsorg. Risken finns att vi monterar ner äldreomsorgen, trots att det aldrig har funnits så många äldre och så mycket kunskap, forskning och intresse för åldrandet som i dag.

Foton av Johannes Frandsen.

Monica Berglund - författare på Gothia Fortbildning

Monica Berglund, nydanande direktör på Tre Stiftelser Göteborg.


Facebooks logotypVarmt välkommen till vår FB-sida för dig i äldreomsorgen: artiklar, lästips och nya produkter.


TIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom äldreomsorg: lästips, nyheter och erbjudanden.