Tre frågor till Frida Johansson Metso om

PTSD hos äldre

Fler artiklar om äldreomsorg

Tre frågor till Frida Johansson Metso som har skrivit boken "När kriget är allt du minns - att lindra PTSD hos äldre".

Varför behövs boken När kriget är allt du minns?
För att uppmärksamma posttraumatisk stress (PTSD) hos äldre flyktingar, som lätt misstas för demenssjukdom.

Vad händer om PTSD inte identifieras?
En traumatiserad person återupplever sina värsta minnen – som om de händer här och nu. Dessutom har en äldre person med PTSD fördubblad risk att utveckla demenssjukdom. Traumaminnen bryts inte ned av demens, så risken finns att de plågsamma minnena till sist blir de enda som finns kvar.

Varför ska äldreomsorgens personal läsa boken?
För att lära sig känna igen PTSD och remittera till rätt behandling eftersom PTSD, till skillnad från demens, går att bota. Boken ger också förståelse för rädsla och traumareaktioner så att det inte misstas för BPSD.


Mer om Frida och PTSD hos äldre

Arvet efter kriget
Många människor i Sverige lever idag med minnen av krigsupplevelser, eller har anhöriga som gör det. Kan man ärva ett krig, psykologiskt och biologiskt? Och hur går man vidare efter traumat?
Lyssna på Kropp & Själ på Sverigesradio.se

Frida Johansson Metso i samtal med Jonas Mattsson, Modern Psykologi
Hos överlevare som flytt från krig och våld kan plågsamma minnen komma upp till ytan när de åldras. Många lider av posttraumatisk stress, men likheten mellan PTSD-symtom och demens gör att de kan felbehandlas. Men till skillnad från demens kan de med PTSD tillfriskna med rätt behandling och bemötande.

När kriget är allt du minns - bokomslag, Gothia Fortbildning

Frida Johansson Metso är leg. psykolog och författare till boken När kriget är allt du minns - att lindra PTSD hos äldre.


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i äldreomsorgen: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Instagrams logotypVi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.


relaterade artiklar

Margareta Skog - författare på Gothia Fortbildning

Rak dialog minskar oron hos demenssjuka

Med grundläggande kunskap om vilka språksvårigheter som följer med en demenssjukdom kan missförstånd som leder till oro undvikas.

Läs intervjun med Margareta Skog

Äldre man i profil - en illustration

Ledtrådar hjälper hjärnan

En miljö där allt är utformat för att göra verkligheten trygg och begriplig kan öka välmåendet för personer med kognitiv svikt. Det behöver inte vara dyrt eller svårt, men väl genomtänkt.

Läs artikeln av Beata Terzis

RELATERADE PRODUKTER