Artiklar för dig i äldreomsorgen

Här hittar du som arbetar inom äldreomsorgen aktuella reportage, intervjuer och artiklar. Välkommen som läsare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Intervju med Minna Forsell

Årets chef i äldreomsorgen

Lilian Hansson, äldreomsorgschef i Tjörns kommun, är den första som får Tidningen Äldreomsorgs nyinstiftade ledarskapspris.. Juryns motivering lyder: För ett nytänkande ledarskap som visar vägen för framtidens äldreomsorg. Ledorden är resultat, kvalitet och närvaro. Fokus är på äldres delaktighet och personalens kompetens och vidareutbildning. 

Att arbeta med tolk | © Gothia Fortbildning / Berling Media
Intervju med Minna Forsell

Att arbeta med tolk

Minna Forsell är legitimerad psykolog och asylpsykolog med inriktning mot transkulturell och existentiell psykologi. Hon har även arbetat inom vuxenpsykiatrin samt gjort neuropsykiatriska utredningar. Minna har skrivit boken Att arbeta med tolk. Vi ställde tre frågor till henne om boken.

Monica Berglund - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
Intervju om boken Undersköterskan

Tre frågor till Monica Berglund

Tre frågor till Monica Berglund om boken Undersköterskan – äldreomsorgens nyckelspelare.

Berit Seiger Cronfalk - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med Berit Seiger Cronfalk

Massage och beröring i äldreomsorgen

Berit har skrivit boken Massage och beröring – inspiration för äldreomsorgen. Med den vill hon ge inspiration och öka förståelsen för att mänsklig beröring har betydelse och påverkar oss i alla skeden av livet. Läs intervjun här.

Monica Berglund - författare på Gothia Fortbildning | © Monica Berglund
Intervju med Monica Berglund, vd Tre Stiftelser

Dela på jobbet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen jobbar hårt med att skapa mer attraktiva arbetsplatser för att behålla och rekrytera personal. Det kräver både nya idéer och mod. Det har Monica Berglund, VD för äldreboendet Tre Stiftelser i Göteborg. Nu testar hon gemensamt ledarskap för att ge enhetscheferna bättre förutsättningar att leda och utveckla verksamheten.

Ett flertal beslutsfattare inom äldreomsorgen | © Gothia Fortbildning
Artikel av Gunhild Wallin

Varannan anställd inom äldreomsorgen överväger lämna yrket

Personalen i den svenska äldreomsorgen har fått sämre arbetsvillkor under det senaste decenniet, vilket fått ett växande antal att överväga att sluta sina anställningar. Villkoren i Sverige är också sämre än i de nordiska grannländerna, visar en färsk undersökning som presenterades på ett välbesökt seminarium på Kommunal den 15 februari 2017.

Existentiell omsorg
Intervju med Anna Whitaker som forskar om äldres sista tid i livet

Existentiell omsorg

– Jag vill vidga förståelsen för vad existentiell omsorg är, säger Anna Whitaker som forskar om äldres sista tid i livet. Hon menar att existentiell hälsa inte enbart handlar om de stora livsfrågorna, det kan också röra sig om de äldres behov i vardagen.

Jakob Carlander och Andreas Svensson  - författare på Gothia Fortbildning | © Berling Media / Gothia Fortbildning
Intervju med Jakob Carlander

"Rättshaveristiskt beteende är ett omfattande samhällsproblem"

– Vi har föreläst för yrkesverksamma inom äldreboende och socialkontor till justitiekansler och regeringskansli och mycket däremellan. Det har gett oss en fördjupad kunskap om hur allvarligt och utbrett det här problemet är, säger Jakob Carlander, leg samtalsterapeut.

Berit Seiger Cronfalk - författare på Gothia Fortbildning
Intervju med Berit Seiger-Cronfalk

Taktil beröring i äldreomsorgen

– I vården av personer med behov av hjälp från hemtjänsten och vård och omsorg är kontinuiteten och det personliga mötet i varje vårdsituation viktigt för att skapa relationer. Jag, precis som många andra, menar att den relation som skapas i vårdsituationer också är grunden för hur trygghet och tillit upplevs.