Bok/Broschyr

Kulturella skillnader i tandvården

För dig som möter patienter

  • 1 ex: 210 kr/st
  • 1 ex: 210 kr/st
Kulturella skillnader i tandvården
Provläs

Sagt om

...många tips på hur kulturella skillnader kan förstås och hanteras. Boken innehåller flera fallbeskrivningar liksom konkreta råd inför möten med patienter som till exempel har upplevt tortyr i sitt hemland. Därutöver erbjuds reflektionspunkter som kan vara till stor nytta för att personalgruppen ska bli bättre rustad för att hantera kulturkrockar.

Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 19, 2018

Författare

Vi rekommenderar även