Bok/Broschyr
Nyhet

Sfi och språkpraktik

Med arbetslivet som läranderum

  • 1 ex: 230 kr/st

Sagt om

Boken är anpassad för att kunna användas som underlag för kollegialt lärande inom en sfi-organisation men torde också vara av intresse, och till stor nytta, för alla de debattörer som gärna tycker om sfi.

Karin Alvehus, BTJ-häftet nr 2, 2019

Författare