Bok/Broschyr

EHM - Elevhälsomötet

En främjande, förebyggande och lärande modell

  • 1 ex: 216 kr/st
  • 1 ex: 216 kr/st
EHM - Elevhälsomötet
Provläs

Sagt om

Som specialpedagog är det en fröjd att läsa boken eftersom den bygger på handledning som metod och struktur. Alla vi som har prövat på handledning vet att det är ett hållbart sätt att få till utveckling av tankar, samsyn, kompetens och styrka. Det här är en bok som konkret och tydligt och på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt visar hur ett möte går till när det är inriktat på att samtidigt främja, förebygga och ibland åtgärda.

specialpedagogen.wordpress.com, 30 juli 2017

Det är en mycket bra bok där alla steg i mötesprocessen beskrivs på ett tydligt och pedagogiskt vis. Texten innehåller exempel på diskussionsfrågor och tidsramar för varje steg. EHM - elevhälsomötet vänder sig till skolledare, elevhälsopersonal och delaktiga i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom skolan. Boken har en bra och tydlig innehållsförteckning, samt en kort och relevant referenslista.

Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 14, 2017

Författare

Vi rekommenderar även