Bok/Broschyr
Nyhet

Amning i dag

  • 1 ex: 295 kr/st
Amning i dag

Sagt om

Det är en saklig, innehållsrik faktabok vars text har reviderats och aktualiserats i denna tredje upplaga. Fakta som presenteras har understöd av referenser och det finns diagram, tabeller och andra illustrationer för att förtydliga där det behövs. Ett användbart register avslutar.

Carola Forslund, BTJ-häftet nr 1, 2019

Författare